MOON – Render of the Veils

CD, Moribund Records, album 2015
(English translation below)

Pochodzący z Brisbane, z Australii – MOON – powstał w 2007 roku. Na swoim koncie ma 3 albumy i sporo pomniejszych wydawnictw jak dema, EPki i splity. Horda para się surowym Black Metalem, który łączy wraz z atmosferycznym graniem. Czy potrzebujemy wiedzieć coś więcej we wstępie? Według mnie nie, więc przechodzimy do szczegółów.

„Render of the Veils” to trzeci pełen materiał Miasmyra i spółki. Chociaż jestem pewien, że za całokształt twórczy odpowiada tylko on sam, tak mimo wszystko pełen skład hordy widnieje we wkładce. Pełen, to też wygórowane słowo, bo oprócz głównodowodzącego Miasmyra, w składzie pojawiał się B Hartzer odpowiedzialny za nagranie perkusji. I tutaj chciałbym się zatrzymać na chwilę, ponieważ dla mnie jest to jedyny mankament albumu. Sam sposób gry nie wpływa na zły odbiór płyty, nie. Bardziej chodzi tu o brzmienie stopy, która jest przesadnie wysunięta na przód. Niestety, zakłóca to hipnotyczną naturę materiału. Z drugiej strony nie jest to pierwszy materiał w tej stylistyce, kiedy to pojawia się taki zabieg. Przyznaję, że z którymś z przesłuchań przestaje to przeszkadzać, ale mimo to, wolałbym aby zostało to zarejestrowane w tradycyjny sposób. Riffy gitar są bardzo rozmyte, ciężko wychwycić poszczególne patenty, ale to akurat pasuje idealnie. I pomimo, że cenię sobie wsłuchiwanie się w poszczególne instrumenty i wyłapywanie ciekawych smaczków, tak tutaj otrzymałem hybrydę w 100% symbiozie wszystkich instrumentów. Ciężko „Render of the Veils” rozkładać na czynniki pierwsze, bo najzwyczajniej jest to niemożliwe. Ta uwertura mroku jest doskonała sama w sobie. Dźwięk otacza słuchacza, wdziera się w percepcję dość nachalnie. Materiał jest też długi, trwa prawie 80 minut. Przytłacza aurą kosmicznej pustki, nieprzebrniętych ciemności.

MOON i ich trzeci album „Render of the Veils” to album, którego należy słuchać w samotności, w skupieniu. Nie jest łatwy w odbiorze, sporo tutaj klawiszowych pasaży wtopionych w tło gitar i wrzasków wokalnych. Jeśli jednak zadacie sobie ten trud poznania, gwarantuję, że nie pożałujecie i odkryjecie nieprzeciętny Black Metal.

(English version)

Hailing from Brisbane, Australia – MOON – formed in 2007. It has 3 albums and quite a few minor releases like demos, EPs and splits to its credit. Horde pairs raw Black Metal, which it combines together with atmospheric playing. Do we need to know anything more in the introduction? In my opinion, no, so we move on to the details.

„Render of the Veils” is the third full-length material from Miasmyr and company. Although I’m sure that only he himself is responsible for the whole creative process, nevertheless the full lineup of the horde appears in the insert. Full is also an exorbitant word, because in addition to Miasmyr’s lead, the lineup featured B Hartzer, who was responsible for recording the drums. And here I would like to stop for a moment, because for me this is the only shortcoming of the album. The way of playing itself does not contribute to a bad perception of the album, no. It’s more about the sound of the foot kick drum, which is exaggeratedly forward. Unfortunately, this interferes with the hypnotic nature of the material. On the other hand, this is not the first material in this style where such a treatment appears. I admit that with some listening it ceases to bother, but still, I would have preferred it to have been recorded in the traditional way. The guitar riffs are very blurry, it’s hard to pick up the individual pattens, but it just fits perfectly. And although I appreciate listening to individual instruments and catching interesting flavors, here I got a hybrid in 100% symbiosis of all instruments. It’s hard to dissect „Render of the Veils” because it’s simply impossible. This overture of darkness is perfect in itself. The sound surrounds the listener, invades perception quite intrusively. The album is also long, lasting almost 80 minutes. It overwhelms with an aura of cosmic emptiness, of unconquerable darkness.

MOON and their third album „Render of the Veils” is an album to be listened to alone, in contemplation. It is not easy to listen to, a lot of keyboard passages here blended into the background of guitars and screaming vocals. Nevertheless, if you take the trouble to get to know it, I guarantee you won’t regret it and you will discover unparalleled Black Metal.

Tracklist:
1.Immolation Euphoria
2.Modraniht
3.Oration as Vessel of the Void
4.Casting the Shadow
5.As Stars Merge with Ice
6.Souls Secreted in Transparent Cells
7.Tunnels of Lost Thoughts
8.Hanged at the Gates
9.Mirror of Black Souls
10.Corrosion Delirium
11.Cold Delusions

Band:
https://moonaus.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/moon.gateway/

Label:
http://www.moribundcult.com/
https://www.facebook.com/MoribundRecordsOfficial

Autor: W.