DAKHANAVAR – Liminal Dimensions of Arterial Lust

Tape, Nithstang Productions, album 2022
(English translation below)

To kolejny projekt osoby ukrywającej się pod pseudonimem Astral Serpent, a znamy go chociażby z dokonań Crucifixion Bell czy Wolfswut. Tym razem skład uzupełnia niejaki Xagharv odpowiedzialny za gitary i wokale. Sama nazwa projektu nawiązuje do wampira pojawiającego się w armeńskim folklorze. Cóż, ciekawy zabieg, tym bardziej mając na uwadze, że projekt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy zatem do muzyki. „Liminal Dimensions of Arterial Lust” (który można przetłumaczyć jako „Liminalne wymiary żądzy tętniczej”) to trzy utwory trwające trzydzieści siedem minut. Rozubudowane aranżacje poszczególnych utworów nie zasypują nas ogromem pomysłów. Astral Serpent i Xaghrav stawiają bardziej na powolne rozbudowywanie atmosfery, stopniową jej eskalację budując upiory klimat. Aura wampiryzmu, jego romatycznego dramatu roznosi się namacalnie, materia wsiąka w słuchacza i pochłania go swą potęgą jak czarna otchłań. Brzmienie albumu jest osadzone w surowej manierze, ale stroni od produkcji low-fi i bezproblemowo można wychwycić pracę każdego z instrumentów. Momentami album ma tendencje do wkraczania w nieco kakofoniczne, ok – przesadziłem, w trochę schizofreniczne rejony powodując większe poczucie grozy. W utworach odkryjemy wiele linii melodycznych, nie z rzadka rozbrajających swoim pięknem i podniosłym klimatem. Trącą one w części melancholią, szczyptą wampirycznego głodu. Materiał jest bardzo konsekwentny, nie odbiega w miarę trwania od założeń lub doświadczeń słuchacza jakie otrzymuje on w pierwszych minutach. Sporo tu temp środka, ale horda nie z rzadka przyspiesza dorzucając do pieca większej dawki szaleństwa. Przesterowane wokale, skrzeczą w chory sposób niczym gniazdo wijących się węży, wnosząc element niepokoju do pełni obrazu „Liminal Dimensions of Arterial Lust”. Siedzi w tym pewna doza opętania wchodząca w symbiozę z metafizyczną ciemnością, a tym samym pokazuje ogrom DAKHANAVAR. Warto posłuchać i mam nadzieję, że materiał ukaże się też na innych nośnikach niż wyłącznie kaseta.

(English version)

This is another project of the person hiding under the pseudonym Astral Serpent, who is known, for example, from the achievements of Crucifixion Bell or Wolfswut. This time the lineup is completed by a certain Xagharv, responsible for guitars and vocals. The very name of the project refers to a vampire appearing in Armenian folklore. Well, an interesting treatment, all the more considering that the project comes from the United States. So let’s move on to the music. „Liminal Dimensions of Arterial Lust” is three tracks lasting thirty-seven minutes. The elaborate arrangements of the individual tracks do not swamp us with a vast array of ideas. Astral Serpent and Xaghrav focus more on slowly building up the atmosphere, gradually escalating it by building up a ghostly ambience. The aura of vampirism, its romatic dramatism spreads tangibly, the matter soaks into the listener and absorbs him with its might like a black abyss. The album’s sound is set in a raw manner, but shies away from low-fi production and one can effortlessly pick up the work of each instrument. At times the album tends to veer into somewhat cacophonous, okay – I exaggerated, into a bit schizophrenic territory causing a greater sense of dread. In the tracks we discover many melodic lines, not uncommonly disarming with their beauty and solemn atmosphere. They ooze melancholy in parts, a hint of vampiric hunger. The material is very consistent, not deviating as it goes on from the assumptions or experiences the listener receives in the first minutes. Quite a lot of middle temp here, but the horde not infrequently speeds up adding more madness to the stove. Overdriven vocals, screeching in a sickly way like a nest of writhing snakes, bringing an element of unease to the fullness of the „Liminal Dimensions of Arterial Lust” picture. There sits a certain amount of possession entering into a symbiosis with metaphysical darkness, and thus shows the vastness of DAKHANAVAR. It’s worth a listen, and I hope that the material will also be released on other media than just cassette.

Tracklist:
1. The Spear & the Arcane Vapors
2. An Ever Looming Presence
3. Black Sulphur to the Stars Ascend

Band:
https://crucifixionbell.bandcamp.com/album/liminal-dimensions-of-arterial-lust-2

Label:
https://www.nithstangproductions.com/
https://www.instagram.com/nithstang_prod
https://www.facebook.com/nithstangprod/

Autor: W.