FOSSILIZED – Remnants of Decimation

CD / tape, Ancient Urn Records / Nuclear Winter Records, EP 2021
(English translation below)

„Remnants of Decimation” to debiutancka EPka Amerykanów z FOSSILIZED. Są to raptem trzy utwory trwające niemal dwadzieścia cztery minuty i niestety, jako dla fana Death Metalu, mijają zdecydowanie za szybko. Ciężar jaki toczy się z głośników to coś naprawdę konkretnego i, na dodatek, jest to utrzymane w umownych ramach old schoolowego grania. Owszem, w utworach usłyszymy rytmiczne, masywne zwolnienia z podwójnie terkoczącą centralką ocierające się o stylistykę Slam, jednakże to tylko drobiazg i na całe szczęście zespół nie zmierza w tamtą stronę. Brzmienie EPki jest cholernie duszne, jaskiniowe – to może już określenie na wyrost, ale tego typu pierwiastki właśnie odnajdziemy. FOSSILIZED umiejętnie romansuje ze wspomnianą duchotą i ciężarem znakomicie ujmując ducha tej muzyki. Większa część wolnych partii EPki przywodzi na myśl starą scenę Fińską, by w tempach średnich czy szybszych znaleźć się na powrót w Stanach Zjednoczonych. Połączenie te wprowadza ciekawy twist, a tym samym może bardziej przykuwać uwagę słuchacza. Pojawiają się też partie gitar bez przesteru, ciekawe urozmaicenie mimo, że tak dobrze znane z tysięcy innych wydawnictw. Utwór zamykający ową EPkę posiada też wspaniałą część zagraną na gitarach akustycznych, pieprzone cudo! Aranżacje są rozbudowane, ale bazują głównie na powtarzalności danych elementów. To, natomiast, czyni muzykę Amerykanów spójną i bardziej konkretną niż tysiące przekombinowanych technicznie albumów. Kolejny duży plus należy się zespołowi za wokale, ciężki growle idealnie wpasowujące się w klimat „Remnants of Decimation”. Epka aż cuchnie otchłanią, wymiarem trupów ociekających resztkami zgniłych tkanek cielesnych. Ostatnia rzecz warta jeszcze wspomnienia – melodyka riffów, która jest chora, czuć w niej zarazę i rozkład. Fukk!!! Jakież to jest wyśmienite! Wspierajcie zespół i jeśli zobaczycie gdzieś w sprzedaży ten materiał to bierzcie w ciemno, warto!

(English version)

„Remnants of Decimation” is the debut EP by Americans from FOSSILIZED. There are just three tracks lasting almost twenty-four minutes, and unfortunately, as a Death Metal fan, they pass far me too quickly. The weight that rolls out of the speakers is something really definite, and on top of that it is kept within the contractual framework of old school playing. Yes, in the tracks we can hear rhythmic, massive slowdowns with double-tracked centrals verging on Slam stylistics, but this is just a detail and thankfully the band is not heading in that direction. The sound of the EP is damn sultry, cavernous – a term that may be over the top, but these types of elements are exactly what we find. FOSSILIZED skillfully romances the aforementioned stuffiness and heaviness perfectly capturing the spirit of this music. Most of the EP’s slow parts are reminiscent of the old Finnish scene, only to find themselves back in the ’90s of the United States in the medium or faster tempos. This combination introduces an interesting twist, and thus may catch the listener’s attention more. Guitar parts without overdrive also appear, an interesting variety despite being so familiar from thousands of other releases. The closing track of this EP also has a wonderful part played on acoustic guitars, a fucking marvel! The arrangements are elaborate, but are based mainly on the repetition of given elements. This, on the other hand, makes the music of the Americans coherent and more definite than thousands of technically overdone albums. Another big plus goes to the band for the vocals, heavy growls that fit perfectly into the atmosphere of „Remnants of Decimation”. The EP all the way reeks of the abyss, a dimension of corpses dripping with the remains of rotten bodily tissues. The last thing still worth mentioning – the melody of the riffs, which is so sick, you can feel the plague and decay in it. Fukk!!! How exquisite it is! Support the band and if you see this material on sale somewhere then take it in the dark, it’s worth it!

Tracklist:
1. Order of the Sixth
2. Abyssal Veil
3. Demoralized

Band:
https://fossilized.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/fossilized.la/

Label:
https://www.facebook.com/AncientUrnRecords/
https://ancienturnrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/ancient_urn_records/
http://www.nuclearwinterrecords.com/
https://www.facebook.com/martyrdoomproductions/
https://www.instagram.com/nuclearwinterrecords/
https://nuclearwinterrecords.bandcamp.com/

Autor: W.