MORGUE WALKER – Forgotten in Hellfrost

CD, Nihilistic Noise Propaganda, EP 2019
(English translation below)

Zespół ten to świeżynka na scenie intensywnego Black / Death Metalu. Trójka barbarzyńców powołała do życia MORGUE WALKER w 2018 roku i do dnia dzisiejszego mają na swoim koncie dwie epki. Ilość projektów i zespołów w jakich ta trójka macza swoje paluchy jest ciężka do ogarnięcia. W szczególności ich obecny perkusista, Jared Moran chyba nic innego nie robi jak tylko gra muzykę. Trójka ta, wypluła intensywny ochłap muzyczny, który przypadnie do gustu większości. Tak więc, zapraszam na bezlitosną opowieść MORGUE WALKER w ich świecie nuklearnej mocy i psychozy.

„Forgotten in Hellfrost” to stylistyczny fuzja Black i Death Metalu na najwyższych obrotach. Zespół nie stronił też od wtrącenia elementów z Grindu. Niech jednak się Wam nie kojarzy taki opis jednoznacznie z kolejną hordą, która poszła w ślady Revenge lub Conqueror. Nic z tych rzeczy! MORGUE WALKER są charakterystyczni w tym co robią. Każdy z utworów to przemyślany aranż balansujący pomiędzy nawałnicą dźwięków, ciężarem a rytmicznym graniem. Tak, moi drodzy. Amerykanie się tu uwzięli i proponują (pomimo ściany dźwięku) materiał, który pomimo niesienia dawki solidnego wpierdolu, okazuje się również bardzo przemyślaną aranżacyjnie muzyką. Oczywiście dominować będą tu ultra szybkie blasty, wzmożona fala gitar rzężących w tle wraz z perkusją, a nad tym wszystkim będą dominować bestialskie wokale. Jednak MORGUE WALKER ma bliżej do Death Metalu niż do innych wymienianych powyżej stylistyk, które zostały tu wymieszane. Na pierwszy plan wysuwają się jednak silne i ciężkie aranżacje, które wręcz uderzają archaicznością. Drugą cechą są tu riffy tremolo, które wnoszą trochę melodyjności. Ta na szczęście, to choroba, bo są dość pogmatwane, psychotyczne. Pomimo tego, wpasowują się tu idealnie. Trzecim elementem są wstawki Grindu, które pojawiają się w akopaniamencie wokalnych gutturali. Solidną robotę odwala tu również perkusista, a jego partie to naprawdę wyborna uczta dla ucha. Dodam tylko, że brzmienie werbla jest tu idealne! No i wokale, tutaj mamy całkowity przekrój stylistyk jakimi para się zespół. Krzyki, growle, gutturale, bestialskie odgłosy – taki konglomerat totalnego wypatrzenia. I pomimo, że materiał trwa 12 minut, to nie pozostawiają pytań! Spadający cios za ciosem, totalna rzeź!

MORGUE WALKER zagościli tego dnia w moim mózgu i poczynili w nim druzgocące zniszczenie. Przelewająca się papka pod kopułą czaszki, która jeszcze z rana była narządem moich myśli – teraz jest niezdolna do niczego. Niczego, poza kolejnymi odsłuchami tych degeneratów! Niech ta psychoza trwa jak najdłużej…

(English version)

This band is a fresh face on the scene of intense Black / Death Metal. The trio of barbarians formed MORGUE WALKER in 2018 and to date they have two EPs to their credit. The number of projects and bands the three have their fingers in is hard to comprehend. In particular, their current drummer, Jared Moran seems to do nothing but play music. The trio, spit out an intense musical romp that will appeal to most. So, welcome to MORGUE WALKER’s relentless tale in their world of nuclear power and psychosis.

„Forgotten in Hellfrost” is a stylistic fusion of Black and Death Metal at its finest. The band did not shy away from interjecting elements from Grind either. Nevertheless, let you not associate such a description unequivocally with another horde that followed in the footsteps of Revenge or Conqueror. Nothing of the sort! MORGUE WALKER are distinctive in what they do. Each song is a thoughtful arrangement balancing between a storm of sound, heaviness and rhythmic playing. Yes, my dears. The Americans have caught on here and offer (despite the wall of sound) material that, despite carrying a dose of solid pounding, also turns out to be very thoughtful music in terms of arrangement. Of course, ultra-fast blasts will dominate here, an intensified wave of guitars churning in the background along with the drums and beastly vocals will dominate it all. Nevertheless, MORGUE WALKER is closer to Death Metal than to the other aforementioned styles mixed here. The strong and heavy arrangements, though, come to the fore and are even strikingly archaic. The second feature here is tremolo riffs, which bring some melodiousness. This one, fortunately, is a disease, as they are quite convoluted and psychotic. Despite this, they fit in perfectly here. The third element is Grind inserts, which appear in accompaniment of vocal gutturals. The drummer also does a solid job here, and his parts are a truly delectable feast for the ear. Let me just add that the snare sound here is perfect! And then there are the vocals, here we have a complete cross-section of the styles the band is into. Screams, growls, gutturals, beastly noises – such a conglomerate of total evisceration. And despite the fact that the material lasts 12 minutes, they leave no questions! Falling blow after blow, total carnage!

MORGUE WALKER invaded my brain that day and wrought devastating destruction in it. The overflowing mush beneath the dome of my skull, which as recently as this morning was the organ of my thoughts – is now incapable of anything. Nothing, except more listening to these degenerates! May this psychosis last as long as possible….

Tracklist:
1.Burn the Scum (Intro)
2.Slit Wrist Cabal
3.Before the Last Night
4.Forgotten in Hellfrost

Band:
https://www.facebook.com/morguewalker/
https://morguevvalker.bandcamp.com/

Label:
https://nihilisticnoisepropaganda.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/nnpropaganda

Autor: W.