EXHUMED – To the Dead

CD / vinyl / tape, Relapse Records, album 2022
(English translation below)

Jako wielki miłośnik tego zespołu, nie mogłem sobie darować by opisać dziesiąty album szaleńców z EXHUMED. Dziesiąty, jeśli w chronologię wydawniczą wliczymy ponownie nagrany w 2015 roku debiutancki album Amerykanów „Gore Metal”. Niezmordowany Matt Harvey od 1991 roku raczy nas totalnym muzycznym horrorem wespół z Rossem Sewage, który pojawił się w szeregach zespołu w 1994. Nie inaczej w materii muzycznej i lirycznej jest w przypadku najnowszego albumu „To the Dead”. Dziesięć utworów jakie znalazły się na tymże materiale to intensywność wymieszana z jakże dobrymi riffami łączącymi w sobie melodykę i chorą agresję. Mimo studyjnie klarownego brzmienia, EXHUMED nie zatracili właśnie na ciężarze i systematycznie z albumu na album kopią nasze dupska. Powiem więcej, ta klarowność dźwięku bardzo pasuje do muzyki Amerykanów. Aranżacyjnie obcujemy tutaj oczywiście z Death Metalem łączącym w sobie elementy Grindcore, jednakże te drugie wydają się być zepchnięte gdzieś na daleki plan kompozycyjny. Bardzo dużo tutaj gitarowego grania, a wyżej wspomniane riffy zmiatają wszystko z powierzchni ziemi. Usłyszymy tu sporo rewelacyjnych solówek, które zabijają swoją precyzją, jednocześnie nie likwidując uczucia chorego, patologicznego klimatu „To the Dead”. Ścieżki basu są po prostu rewelacyjnie uchwycone w finalnym miksie i należy zauważyć, iż daje to naprawdę sporo ciężaru oraz sposobności wsłuchania się w partie tego instrumentu. Wokale uzupełniają się imponująco – głębokie, niskie growle efektownie harmonizują się z krzyczanymi frazami, a całość w ujęciu z muzyką sprawia wrażenie podglądania mordercy schizofrenika oprawiającego swoje ofiary. Zespół, co zresztą udowodnili od wczesnych nagrań z lat ’90-tch, wspaniale sobie radzi mieszając ultra szybkie prędkości ze zwolnieniami. Wyśmienity album, bardzo słuchalny i wchodzący 'w ucho’ wzorowo.

(English version)

As a great enthusiast of this band, I couldn’t resist describing the tenth album by the madmen from EXHUMED. The tenth, if we include the Americans’ 2015 re-recorded debut album „Gore Metal” in the release chronology. The indefatigable Matt Harvey has been regaling us with total musical horror since 1991 together with Ross Sewage, who appeared in the band’s ranks in 1994. The latest album „To the Dead” is no different in musical and lyrical matter. The ten tracks featured on this material are intensity mixed with some very good riffs combining melodicism and sick aggression. Despite their studio-clear sound, EXHUMED haven’t just lost their heaviness and systematically kick our asses from album to album. I’ll say more, this clarity of sound very much suits the music of the Americans. Arrangement-wise, of course, we are communing here with Death Metal combining elements of Grindcore, however, the latter seem to be pushed somewhere in the distant compositional background. There is a lot of guitar playing here, and the aforementioned riffs scavenge everything. We’ll hear a lot of sensational solos here, which kill with their precision, while not eliminating the feeling of sick, pathological atmosphere of „To the Dead”. The bass tracks are simply sensationally captured in the final mix and it should be noted that this really gives a lot of weight and opportunity to listen to the parts of this instrument. The vocals complement each other impressively – the deep, low growls harmonize effectively with the shouted phrases and the whole thing, when taken together with the music, gives the impression of peeping at a schizophrenic murderer torturing his victims. The band, as they have proven since their early ’90s recordings, does a wonderful job mixing ultra-fast speeds with slowdowns. An excellent album, very listenable and going 'in the ear’ in an exemplary way.

Tracklist:
1. Putrescine and Cadaverine
2. Drained of Color
3. Carbonized
4. Rank and Defiled
5. Lurid, Shocking, and Vile
6. Undertaking the Overkilled
7. Necrotica
8. No Headstone Unturned
9. Defecated
10. Disgusted

Band:
https://exhumed.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ExhumedOfficial
https://www.instagram.com/exhumed_official/

Label:
https://www.facebook.com/RelapseRecords
https://relapserecords.bandcamp.com/
https://instagram.com/relapserecords/

Autor: W.