INVULTATION – Wolfstrap

CD / CD-r / tape, Fallen Temple / self-released, album 2020 / 2022
(English translation below)

Ten jednoosobowy projekt zyskał nieco 'rozgłosu’ po swoim drugim albumie z 2021 roku, który ukazał się nakładem Sentient Ruin Laboratories (album ten został opisany tutaj). Nie dziwi mnie zatem ruch dowództwa Fallen Temple, że pokusili się o wznowienie pierwszego pełnego wydawnictwa Amerykanina. Oczywiście, nie żeby to był jedyny powód, bo przyznać należy, że muzyka jaką prezentuje INVULTATION to wpierdol w stylu Black Witchery i na dodatek wykonany bardzo dobrze. Nie ma się co oszukiwać, Andrew Lampe – człowiek stojący za nazwą INVULTATION – koła na nowa nie wynalazł i porusza się raczej utartymi i dobrze wypróbowanymi ścieżkami mikstury bestialskiego Black / Death Metalu. Można wprawdzie wychwycić nieco ciągot w kierunku Death Metalu, w szczególności w niektórych riffach opierających się na sekcji tremolo, ale to nadal niuanse nie zmieniające oblicza projektu ze Stanów. Brzmienie mamy tutaj z mocno zaznaczonymi dolnymi rejestrami, pełne ciężaru i obowiązkowych sprężeń na gitarach przy wolniejszych partiach uzyskanych prostym ślizganiem kostki po strunach gitary. Dużą zaletę stanowią tutaj wokale, które nie są aż tak bardzo natarczywe i szczekające. Growle Andrew odsłaniają bardziej głębię, są jakby bardziej schowane pozwalając na pierwszy plan wyjść instrumentom. Momentami mam wrażenie jakby kojarzyły mi się nawet ze stylistyką Grindgore. Jeśli mowa o perkusji, to prawdopodobnie użyto automatu perkusyjnego, jednak nie znalazłem żadnych informacji na ten temat i mogę się mylić. Jakby nie było, to finalny efekt robi swoją robotę i poraża bestialstwem i prymitywnymi instynktami. Utwory są konkretne, zdecydowane w swej mocy i nie znajdziemy tutaj rozwlekłych kompozycji. Ot, solidny kop w pysk. Podsumowując, INVULTATION to kawał solidnego wpierdolu – intensywnego i pozbawionego znamion litości.

(English version)

This one-man project gained some 'notoriety’ after its second album, 2021, which was released by Sentient Ruin Laboratories (that album was reviewed here). So I’m not surprised by the move by Fallen Temple’s headquarters that they were tempted to reissue the American’s first full-length release. Of course, not that this is the only reason, because it must be admitted that the music INVULTATION presents is a Black Witchery-style pounding and on top of that it’s done very well. There’s no fooling, Andrew Lampe – the man behind the name INVULTATION – hasn’t reinvented the wheel and moves along rather well-trodden and well-tried paths of the potion of bestial Black / Death Metal. Although one can catch a bit of a gravitation towards Death Metal, especially in some riffs based on the tremolo section, but these are still nuances that do not change the face of the project from the States. The sound we have here is with strongly marked lower registers, full of heaviness and the obligatory crackling on the guitars at slower parts obtained with a simple sliding of the knuckle on the guitar strings. A big advantage here are the vocals, which are not so much insistent and barking. Andrew’s growls reveal more depth, are sort of more hidden allowing the instruments to come to the fore. At times I feel as if they are even associated with Grindgore’s style. Speaking of percussion, it’s likely that a drum machine was used, nevertheless I couldn’t find any information about it and I could be wrong. Be that as it may, the final effect does its job and shocks with bestiality and primitive instincts. The songs are definite, powerful and you won’t find long-winded compositions here. Just a solid kick in the mouth. All in all, INVULTATION is a piece of solid pounding – intense and devoid of mercy.

Tracklist:
1. Invocation of the Black Names
2. Wolfstrap
3. Crushed Skull Fetish
4. Silvermane Heresy
5. Predatory Instinct
6. Mangled Throat of the Bastard
7. Ritual Lupine Savagery
8. Venomcraft

Band:
https://invultation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/invultation
https://instagram.com/invultation666

Label:
http://www.fallentemple.pl/
https://www.facebook.com/fallentemple666/
https://fallentemple.bandcamp.com/

Autor: W.