TOME OF ALSIARE – Engulfing Visions of Reidemer’s Ruin

Tape, Worship the Void Records, EP 2022
(English translation below)

Worship the Void Records, brytyjska wytwórnia specjalizująca się w kasetach magnetofonowych i głębokim podziemiu, ma w planach niebawem wypuścić debiutancką EPkę TOME OF ALSIARE. Amerykański, jednoosobowy projekt Roanoke’a, którego znam z dokonań Nocturnal Tyrant i Xirgan, przyniósł to czego oczekiwałem, a mianowicie surowy Black Metal z dużą dawką melodyjnych riffów. Pewnie, ktoś powie, że nic w tym nadzwyczajnego, ponieważ tysiące takich projektów i wydawnictw ukazuje się rocznie. Pełna zgoda, nie ma tu z czym polemizować. Jednakże, TOME OF ALSIARE prezentuje swoją wersję Black Metalu w bardzo dobry jakościowo sposób. Pomimo, surowej i nieco hałaśliwej wręcz produkcji, „Engulfing Visions of Reidemer’s Ruin” stoi zajebistymi riffami i trzeba przyznać, że te są właśnie wyznacznikiem jakości muzyki Amerykana. Sekcje tremolo, gra akordami i ucieczki w harmonie oraz ich zniekształcenia – taki konglomerat robi wrażenie, tym bardziej wykonany w tak udany sposób. Z całości wyłania się również gitara basowa silnie zaznaczająca dolne rejestry, a tym samym podnosząca dynamikę muzyki. Z muzyki bije też pewnego rodzaju smutek, doza może nie do końca melancholii, ale pewnego przygnębienia, wiecznej tułaczki. Perkusja gównie skupia się na dyktowaniu szybkiego i gęstego tempa, ale sa też momenty na wzięcie oddechu jak np w utworze „Reidemer Sets His Eyes upon the Vast Nothingness Before Him”. Wokalnie mamy tutaj krzykliwe skrzeczenie i ponownie, nic nowego, bo w końcu to ramy tejże hermetycznie zamkniętej muzyki jaką jest Raw Black Metal. Tylko po co zmieniać coś i wychylać się w którąkolwiek ze stron jeśli to tak idealnie pasuje do konceptu tejże muzyki? Nie ma takiej potrzeby. Mrok, pogarda i cierpienie jakie sączą się z głosu Roanoke’a stanowią kolejny wyznacznik, cechę muzyki jakiej doświadczamy. TOME OF ALSIARE i debiutancka EPka „Engulfing Visions of Reidemer’s Ruin” brzmi po prostu jak brzmieć powinna – brudno, nieco może nawet chaotycznie, dziko i przede wszystkim emanuje całym szpalerem emocji przepełnionych nieodgadnioną ciemnością.

(English version)

Worship the Void Records, a British label specializing in cassette tapes and the deep underground, is set to release the debut EP by TOME OF ALSIARE soon. The American one-man project of Roanoke, who I know from the achievements of Nocturnal Tyrant and Xirgan, brought what I expected, namely raw Black Metal with a heavy dose of melodic riffs. Surely, someone will say, there’s nothing extraordinary about it, since thousands of such projects and releases come out every year. Full agreement on that, there is nothing to argue with here. However, TOME OF ALSIARE presents its version of Black Metal in a very good quality way. Despite, raw and a bit noisy even production, „Engulfing Visions of Reidemer’s Ruin” stands with awesome riffs and it must be said that these are the very indicator of the quality of the American’s music. The tremolo sections, chord playing and escapes into harmonies and their distortions – such a conglomerate is impressive, even more so when executed in such a successful way. The bass guitar also emerges from the whole, strongly marking the lower registers and thus raising the dynamics of the music. There is also a kind of sadness emanating from the music, a dose of perhaps not quite melancholy, but a certain gloom, an eternal wandering. The drums are mainly focused on dictating a fast and dense tempo, but there are also moments to take a breath like in the track „Reidemer Sets His Eyes upon the Vast Nothingness Before Him”. Vocally, we have a shrill screeching here, and again, nothing new, because after all, this is the framework of that hermetically sealed music that is Raw Black Metal. Only why change something and lean to either side if it fits so perfectly with the concept of this music? There’s no need for that. The darkness, contempt and suffering that ooze from Roanoke’s voice are another indicator, a feature of the music we experience. TOME OF ALSIARE and the debut EP „Engulfing Visions of Reidemer’s Ruin” sounds simply as it should sound – dirty, a bit perhaps even chaotic, wild and, above all, exudes a whole barrage of emotions filled with ineffable darkness.

Tracklist:
1. Introduction
2. A Storm Rises on the Shores of Er’ienke
3. In Land’s of Banished Sorcery, a Lone River Runs
4. Interlude
5. As a Sea of Obsidian Waves Swallows What Was Once Everything
6. Reidemer Sets His Eyes upon the Vast Nothingness Before Him
7. Conclusion

Band:
https://tillbm.bandcamp.com/album/engulfing-visions-of-reidemers-ruin

Label:
https://www.facebook.com/worshipthevoidrecs/
https://www.instagram.com/worshipthevoidrecs/
https://worshipthevoidrecords.bandcamp.com/
https://worshipthevoidrecords.bigcartel.com/

Autor: W.