BLACK CEREMONIAL KULT – Communion of the Ancient Gods

Tape / CD, Iron Bonehead Productions / Deathrash Armageddon, compilation 2016 / 2018
(English translation below)

Kolejna potężna rzecz z samego czarnego serca Chile. Co prawda oba materiały jakie znalazły się na kasecie i CD mają już 'kilka lat’, ale nie szkodzi powrócić do nich ponownie. „Communion of the Ancient Gods” to znakomita hybryda Death i Black Metalu zaklęta w mroku obskurnej magii i okultyzmu. Horda powstała w 2014 roku i jak do tej pory ma na swoim koncie jedynie pomniejsze wydawnictwa, a brak pełnego albumu kole w serducho boleśnie. Napomknę jedynie, że muzycy udzielający się w BLACK CEREMONIAL KULT działają również m.in w Kratherion czy Ammit. Nastał najwyższy czas udziału w ceremonii wyuzdania!

Co można zdecydowanie rzec o tej taśmie, ponieważ odsłuch pod recenzję dzieje się właśnie dzięki temu nośnikowi, to fenomenalna aura śmierci, którą horda wypracowała dźwiękiem. Otchłań jaka się otwiera przy każdym odsłuchu to istne Piekło! Szczerze, naprawdę szczerze nie wiem jak zespoły z tamtej strony świata to robią. Ich muzyka jest do cna prawdziwa i to czuć! Zacznijmy od tego, że oba dema które tu się znalazły: „Aberah KeDabar Demo MMXIV” i „Har Pa Jered”, to audio zagłada!!! Jakże ta muzyka jest uzależniająca!!! Przygotujcie się na jedno: raz włączona kaseta będzie gościć w waszym decku godzinami! Aaaarrggghhh!!!! Masywne, skomasowane brzmienie przeplatane zwolnieniami i dudniącym basem… zagłada totalna! „Communion of the Ancient Gods” słuchany nocą przy blasku świec jest jedną wielką potęgą!!! Wychodzi z niego ten rytualny klimat, złowrogość i hołd dla Zapomnianych Bogów. Wplecione pomiędzy utwory intra tym bardziej podkreślają tą atmosferę. Potężne wokale, niczym grobowa mantra przewijają się przez utwory urzeczywistniając tylko kolosalną wszechpotęgę utworów. Nic zatem dziwnego, że kilka lat temu Niemiecka Iron Bonehead Productions połasiła się na wydanie tych demosów na kasecie, a dwa lata później Japońska Deathrash Armageddon. Z dostępnością materiału nie powinno być trudności, więc kto nie ma niech nabywa!

(English version)

Another powerful thing from the very black heart of Chile. Although both of the materials on the cassette and the CD are already 'a few years old’, it doesn’t matter I can’t return to them again. „Communion of the Ancient Gods” is an excellent hybrid of Death and Black Metal enchanted in the darkness of odious magic and occultism. Horde was founded in 2014 and so far has only minor releases to its credit, and the lack of a full album of the circle in heartbreakingly painful. I’ll just mention that the musicians who are involved in BLACK CEREMONIAL KULT also work in Kratherion and Ammit, among others. It’s high time to take part in the ceremony of debauchery!

What can be definitely said about this tape, because listening to the review takes place thanks to this medium, is a phenomenal aura of death, which the horde has worked out with sound. The abyss that opens with every listening is a real hell! Honestly, I really don’t know how bands from that side of the world do it. Their music is true and you can feel it! Let’s start with the fact that both demos are here: „Aberah KeDabar Demo MMXIV” and „Har Pa Jered”, it’s audio annihilation! How addictive this music is! Get ready for one thing: once the cassette is turned on, it will be on your deck for hours! Aaaarrggghhhhh! A massive, condensed sound, interspersed with slowdowns and hammering bass… total annihilation! „The Communion of the Ancient Gods, listening it in candlelight at night is one great power!!!! This ritualistic atmosphere comes out of it, all the sinisterness and homage to the Forgotten Gods. Woven between the intros emphasize this atmosphere all the more.Mighty vocals, like a grave mantra, scroll through the songs, only making their colossal omnipotence come true. No wonder, then, that a few years ago the German Iron Bonehead Productions made it to release these demos on tape, and two years later the Japanese Deathrash Armageddon did the same thing. There shouldn’t be any difficulties with the availability of the material, so who doesn’t have to buy it!

Tracklist:
1.Intro: Ritual Under the Magick Night
2.N.O.X.
3.Intro: Occult and Magick Ceremonial
4.Lucifer Rising
5.Intro: The Psalms of the Antichrist
6.VI
7.VII
8.VIII
9.Outro: Victory of the Black Mass
10.Intro: The Mysteries of the Snake
11.Liber I: Har-Pa-Jered Liber
12.Liber II: Hexagram
13.Liber III: Yhvh Eloah ve Daath
14.Liber IV: Rising Sun
15.Liber V: Victory I II III

Band:
https://blackceremonialkult.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Black-Ceremonial-Kult/780673758673623/

Label:
http://www.ironbonehead.de/
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions/
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
http://www.deathrasharmageddon.com/
https://www.facebook.com/deathrasharmageddon/
https://deathrasharmageddon.bandcamp.com/

Autor: W.