BEYOND TIME – Through the Vastness of the Universe

CD, Werewolf Promotion / Wolfspell Records, album 2021
(English translation below)

Kolejny mocny strzał z Werewolf Promotion, tym razem w kooperacji z Wolfspell Records. BEYOND TIME, to zespół, który zauroczył mnie od pierwszych dźwięków. Ten warszawski duet powstał w 2019 roku i obraca się w nurcie atmosferycznego black metalu. Muzycy mają już nie małe doświadczenie, bo znani są z udziału w takich zespołach jak OLD LESHY, KATAXU i kilku innych. W dyskografii znajdziemy singla wydanego w cyfrowej wersji oraz album, który został wydany w tym roku. Po tak świetnym debiucie pozostaje tylko mieć nadzieję, że już niedługo doczekamy się kolejnego materiału.

Through the Vastness of the Universe to pełny materiał, na którym znalazło się sześć utworów, trwających łącznie niemal czterdzieści pięć minut. Nie trzeba być nie wiadomo jak obeznanym w świecie metalowego grania by odkryć, że muzyka jaka wylewa się z głośników, to atmosferyczny black metal, bo słychać to od początku do końca. A wpływ na to mają oryginalnie brzmiące klawisze, iskrzące magią, pełne energii i księżycowego spektrum. Muzycznie trochę mi to przypomina atmosferę znaną z dokonań EVILFEAST, pełną zimy i niepokonanej natury, ale jednak nie jest aż tak mrocznie. Co ciekawe, to Grimspirit wystąpił gościnnie na tym materiale, udzielając swojego głosu, a także tworząc teksty, do utworów „Storm of Spheres” oraz „Circle of Eternity”. Muzyka jaką tu słychać to gra światła i mroku, przystępna dla każdego lubiącego mocne brzmienie z łatwo wpadającą w ucho melodią. Podejrzewam, że niedługo o tym albumie może zrobić się nieco głośniej, ale to tylko moja opinia, bo metalowe podziemie rządzi się zupełnie innymi prawami. Riffy gitara oparte są zarówno na ciężkich akordach, oraz na sekcji tremolo. Brzmienie jest z mocnym, drapieżnym charakterem, a jednocześnie nadaje melodii, która pozostaje nieco w tyle, bo za tę część odpowiedzialne są klawisze, które brzmią niemal mistycznie, niesamowicie wpływając na wyobraźnię, przez co słuchanie płyty przypomina podróż przez nieskończone, zimne światy. Perkusja jest doskonale nagrana, a bębny mają taką głębię, że wywołują dreszcze na ciele. W szybszych tempach również miło się tego słucha, zwłaszcza jak pojawiają się liczne przejścia na tomach. Wokal dodaje zarówno agresji i mroku przez gardłowe niskie tony, ale również bywa łagodniejszy w swojej formie przybierając niemal mówione teksty, zachowując swoją moc, nadaje nowego wymiaru tej muzyce. Co do samego wydawnictwa, to trzeba przyznać, że jest dość bogato wydany, bo wraz z płytą są kilkustronne inserty z tekstami i zdjęciami, które przegląda się z przyjemnością. Tych, co jeszcze nie natrafili na ten album, zachęcam do zapoznania się z tym krążkiem. Jeżeli lubicie EVILFEAST to Through the Vastness of the Universe na pewno przypadnie Wam do gustu i z pewnością będzie często gościł w Waszych odtwarzaczach.

(English version)

Another strong shot from Werewolf Promotion, this time in cooperation with Wolfspell Records. BEYOND TIME, is a band that charmed me from the first sounds. This Warsaw-based duo was formed in 2019 and revolves around atmospheric black metal. The musicians already have not a little experience, as they are known for their participation in such bands as OLD LESHY, KATAXU and several others. In discography we can find a single released in digital version and an album which was released this year. After such a great debut, it only remains to hope that we will soon get another material.

Through the Vastness of the Universe is a full material, which contains six tracks, lasting almost forty-five minutes altogether. You don’t have to be an expert in the world of metal playing to discover that the music that pours out of the speakers is atmospheric black metal, because you can hear it from the beginning to the end. And it’s influenced by original sounding keyboards, sparkling with magic, full of energy and lunar spectrum. Musically it reminds me a bit of the atmosphere known from EVILFEAST, full of winter and invincible nature, but it is not so dark. Interestingly, it was Grimspirit who made a guest appearance on this material, giving his voice, as well as writing lyrics, to the tracks „Storm of Spheres” and „Circle of Eternity”. The music you can hear here is a play of light and darkness, accessible to anyone who likes strong sound with an easily catchy melody. I suspect that soon this album might get a little bit louder, but this is only my opinion, because the metal underground is governed by completely different laws. The guitar riffs are based on both heavy chords, and a tremolo section. The sound is with a strong, predatory character, and at the same time it gives a melody, which is left a bit behind, because for this part the keyboards are responsible, which sound almost mystical, incredibly affecting the imagination, making listening to the album like a journey through infinite, cold worlds. The drums are perfectly recorded, and the drums have such depth that they send shivers through the body. At faster tempos it’s also nice to listen to, especially when there are numerous transitions on the toms. Vocals add both aggression and darkness through throaty low tones, but also are sometimes softer in their form taking on almost spoken lyrics, while retaining their power, giving a new dimension to this music. As for the release itself, I have to admit that it is quite richly edited, because along with the album there are several inserts with lyrics and photos, which are a pleasure to browse through. I encourage those who haven’t come across this album yet to get acquainted with it. If you are fond of EVILFEAST then Through the Vastness of the Universe will surely be to your liking and it will be often played in your players.

Tracklist:
1. Stellar Wings
2. Storm of Spheres
3. The Order of Divine Law
4. Podążając za światłem na nocnym nieboskłonie
5. In the Spacetime Tunnel
6. Circle of Eternity

Band:
https://www.facebook.com/Beyond-Time-111676057021567/
https://beyondtime-bm.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://wolfspell.pl/
https://www.facebook.com/wolfspellrecords
https://www.wolfspellrex.com/

Autor: P.