SERPENTSHRINE – Allegiance to the Myth

CD / tape, Signal Rex / Fólkvangr Records / The Ophidian Order, album 2022
(English translation below)

Doskonale pamiętam czasy, gdy do black metalowych materiałów amerykańskich zespołów, czy projektów podchodziło się z dość sporą dawką ostrożności, bo często coś w tych nagraniach nie pasowało. Po latach dużo się zmieniło i obecnie można liczyć na solidne granie zza oceanu. Do takich grup można zaliczyć między innymi SERPENTSHRINE, którzy wymierzają podążają ścieżką mroku od 2015 roku i niedawno wydali drugi album. Prócz albumów, na koncie mają jeszcze jedną EP. Zespół składa się z trzech muzyków, o których nie wiadomo za wiele, ale grają na całkiem dobrym poziomie, więc pewnie już gdzieś się udzielali po drodze… mniejsza o to. Zapraszam do poniższej recenzji.

‘Allegiance to the Myth’ to album zarówno dla miłośników surowego black metalu, jak i tego nastawionego na atmosferyczne granie, chociaż akurat tego drugiego nie ma zbyt wiele w pierwszych utworach, co zmienia się w czasie. Miło jest odkrywać takie smaczki na tym albumie. Na materiał składa się osiem utworów, które łącznie trwają blisko czterdzieści pięć minut. Od początku do końca mamy tu bezpośredni atak surowymi kompozycjami. Nie ma tu miejsca na słodkie melodie. Jest czerń, siarka i opętanie. Dźwięki, które uzależniają słuchacza. Tempa na płycie są zróżnicowane, przez co ten materiał jest wielowymiarowy i szybko się nie znudzi. Już po pierwszym przesłuchaniu wiedziałem, że nie skończy się na odłożeniu tego CD na półkę, tylko będę wykańczał ten krążek w licznych odtwarzaniach. Riffy gitar są nieco wyciszone, ale i tak słychać ostre uderzanie tremolo w struny, do tego jest kilka mocnych akordów. Zdecydowanie na przód wysuwa się perkusja, która momentami brzmi jak maszyna do zabijania, ale w wolniejszych momentach całkiem fajnie wpasowuje się w ten mozolny klimat. Perłą w koronie są wplątane świetne kompozycje klawiszowe, które doskonale oddają ducha dark ambientu. Czasami robi się nieco gęściej od muzyki z syntezatora, co nawet nieco przywołało we mnie skojarzenia z WAMPYRIC RITES, pomimo tego, że nie było tu aż takiej intensywności tego instrumentu. Genialnie wyszedł też wokal, który jest skrzekliwym krzykiem, pluje jadem i nienawiścią na wszystko co święte. Nie ma tu miejsca na litość, ten krzyk to ciągłe kopanie w mordę, aż czuję niedosyt po skończonym odsłuchu. Warto zapoznać się z tym materiałem.

(English version)

I well remember the times when black metal material of American bands or projects was approached with quite a dose of caution, because often something in these recordings did not seem to be right. Years later, a lot has changed and nowadays you can count on solid playing from overseas. Such groups include SERPENTSHRINE, who have been forging a path of darkness since 2015 and recently released their second album. In addition to their albums, they have another EP to their credit. The band consists of three musicians, about whom not much is known, but they play at a pretty good level, so they’ve probably contributed somewhere along the way… whatever. I invite you to the following review.

’Allegiance to the Myth’ is an album for both enthusiasts of raw black metal and those focused on atmospheric playing, although the latter is not much in the first tracks, which changes over time. It’s nice to discover such bits of flavor on this album. The material consists of eight tracks, which together last nearly forty-five minutes. From start to finish here we have a direct attack with raw compositions. There is no room for sweet melodies here. There is blackness, sulfur and possession. Sounds that addict the listener. The tempos on the album are varied, making this material multidimensional and will not get boring quickly. Even after the first listen, I knew that I wouldn’t end up putting this CD on the shelf, but would finish this disc in numerous plays. The guitar riffs are somewhat hushed, but you can still hear the sharp tremolo striking the strings, plus there are a few strong chords. Definitely to the fore is the drums, which at times sound like a killing machine, but in the slower moments fit quite nicely into the brooding atmosphere. The pearl in the crown are the intertwined great keyboard compositions, which perfectly capture the spirit of dark ambient. At times it gets a bit denser with the synthesizer music, which even somewhat evoked in me associations with WAMPYRIC RITES, despite the fact that there wasn’t as much intensity of this instrument here. The vocals also came out brilliantly, which are a screeching scream, spitting venom and hatred at everything holy. There is no room for pity here, this scream is a constant kick in the mouth, until I feel unsatisfied after finishing listening. It is well worth familiarizing yourself with this material.

Tracklist:
1. Ancient Ophidian Lords
2. Satanic Rituals of the Perverse
3. Blaze of the Narthex
4. Queen of the Crimson Moon
5. Fathomless Rapture
6. Witchduck
7. Desecrating the Crown
8. Impaling the Weathered Cross

Band:
https://www.facebook.com/HailtheSerpent
https://serpentshrine.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/serpentshrine_official/

Label:
https://signalrex.com/
https://www.facebook.com/signalrec
https://signalrex.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/signalrex/
https://www.folkvangrrecords.com/
https://www.facebook.com/folkvangrrecords/
https://folkvangrrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/folkvangrrecords/

Autor: P.