CELESTIAL CONJURATION – Collection I

CD, Dark Adversary Productions, compilation 2022
(English translation below)

Wśród ostatnich płyt, które trafiły do mojej kolekcji, znalazła się kompilacja australijskiego projektu CELESTIAL CONJURATION, ukierunkowanego na surowy black metal. Projekt ten istnieje zaledwie od 2019 roku i na swoim koncie ma dwa materiały demo i recenzowaną dziś kompilację. Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, to mało jest informacji na temat tej kapeli. Zapraszam zatem, do poniższego tekstu.

Tak jak już wspomniałem we wstępie CELESTIAL CONJURATION skupia się na surowym black metalu, jednak robi to w dość wyjątkowy sposób, łącząc go z dark ambientowym, ocierającym się dungeon synth brzmieniem. Już sam początek dostarcza nam melodyjnych klawiszy, które po chwili toną w surowym brzmieniu gitar i obskurnych wokali. ‘Collection I’ to zapis łączący w sobie dwa materiały demo oraz jeden niepublikowany utwór. Tak więc na tracklistę składa się siedem utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym blisko czterdzieści sześć minut. Co do kompozycji, to mamy tu do czynienia z dość prostym black metalem, który korzeniami sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych. W brzmieniu pojawia się momentami agresja, która jednak przegrywa z dominującymi melancholijnymi, niemal żałobnymi dźwiękami. Stanowi to bardzo oryginalny klimat, budujący monumentalną atmosferę. Chociaż występują tu świetne melodie, to są one dość chłodne, przez co doskonale pasują do niezbyt przyjemnych gitarowych riffów. Te natomiast oscylują wokół sekcji tremolo, ale i w niektórych momentach przyłożą solidnym akordem. Na równi z gitarami stoją syntezatory, bez których to dzieło nie byłoby tak wyjątkowe, pełne mistycznego uniesienia i melancholijnych ucieczek w głąb bezkresnej otchłani. Klawiszowe pasaże postawione naprzeciw surowym gitarowym riffom jest jak walka światła i ciemności. Te kompozycje są wielowymiarowe i zapadają w pamięci. Perkusja również mi się podoba, jednak to właśnie klawisze i gitary mnie porwały tym klimatem. Bębny zaskakująco ciekawie słyszy się w wolniejszych tempach, niemal hipnotyzują swoim brzmieniem. Do tego świetnie wyszły przejścia i przyspieszenia powodujące, że ta płyta staje się dziwnie krótkim materiałem i aż chce się po raz kolejny ją odtwarzać po zakończeniu. Sporej dawki jadu dostarcza wokal, który skrzeczy chropowatym głosem, uderza w wyższych tonacjach, które sprawiają, że jest jeszcze bardziej dziki i nieokiełznany. Zdecydowanie polecam zapoznać się z tym materiałem.

(English version)

Among the latest CDs to make their way into my collection was a compilation by Australian raw black metal-oriented project CELESTIAL CONJURATION. The project has only been around since 2019, and has two demos and the compilation reviewed today to its credit. As for more details, there is little information about this band. I invite you, therefore, to the text below.

As I mentioned in the introduction, CELESTIAL CONJURATION focuses on raw black metal, nevertheless they do it in a rather unique way, combining it with a dark ambient, dungeon synth sound. The very beginning provides us with melodic keyboards, which after a while sink into the raw sound of guitars and sickening vocals. 'Collection I’ is a record combining two demo materials and one unreleased track. Thus, the tracklist consists of seven tracks with a total duration of nearly forty-six minutes. As for the composition, what we have here is fairly straightforward black metal, with roots going back to the early ’90s. There is aggression in the sound at times, which nevertheless loses out to the prevailing melancholic, almost mournful sounds. This constitutes a very original atmosphere, building a monumental atmosphere. Although there are some great melodies, they are quite chilly, making them a perfect match for the not-so-pleasant guitar riffs. These, on the other hand, oscillate around the tremolo section, but also apply a solid chord at some moments. On an equal footing with the guitars are the synthesizers, without which this work would not be so special, full of mystical rapture and melancholic escapes into the depths of the boundless abyss. Keyboard passages set against raw guitar riffs is like a battle of light and darkness. These compositions are multidimensional and memorable. I also enjoyed the drumming, yet it was the keyboards and guitars that grabbed me with this vibe. The drums are surprisingly interesting to hear at slower tempos, almost mesmerizing in their sound. On top of that, the transitions and accelerations came out brilliantly, making this album a strangely short piece of material and making you want to play it again and again when it’s over. A lot of venom is provided by the vocals, which are screeching in a harsh voice, hitting higher notes that make them even more wild and untamed. I definitely recommend familiarizing yourself with this material.

Tracklist:
1. Poisonous Constellations
2. Journey Towards the Dark Planetarium
3. Astral Hatred
4. Halls of Entropic Void
5. The Birth of Phobos
6. At the Bridge of Cosmic Gods
7. Spire of the Spectral Serpent

Band:
https://celestialconjuration.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/celestialconjuration/

Label:
https://darkadversary.bigcartel.com/
https://www.facebook.com/DarkAdversaryProductions

Autor: P.