NECRO RITUAL – Bysmer

CD, Werewolf Promotion, album 2022
(English translation below)

Kolejna nowość w Werewolf Promotion to NECRO RITUAL z świeżym albumem, po dość długiej przerwie w nagrywaniu, wynoszącej jakieś dwanaście lat. Zespół powstał w 2003 roku i do tej pory dorobił się jednego materiału demo i trzech albumów. Muszę się przyznać, że wcześniej nie spotkałem się z twórczością muzyków, jednak już staram się to nadrobić.

Materiał został wydany całkiem ładnie. Od pierwszego spojrzenia, okładka uderza swoim mrokiem, a muzyka jest równie mroczna, co grafiką ją reprezentująca. Na krążku umieszczono osiem utworów, jednak, co do czasu trwania powstają pewne rozbieżności, bo cyfrowa wersja albumu liczy sobie ponad pięćdziesiąt minut, a CD niemal sześćdziesiąt trzy minuty. Od pierwszych dźwięków mrok, zło i dzikość wylewa się hektolitrami z głośników, jednak czuć, że te kompozycje są bardzo przemyślane i dopracowane. Słychać, że instrumentalny warsztat jest na wysokim poziomie, tak samo jak i produkcja. Wszystkie dźwięki są dopasowane do siebie i żaden instrument się nie rozjeżdża, ani nie jest schowany pod dźwiękami innego. Ten album, to agresja i chaos trzymane na krótkiej smyczy, gotowe by pochłonąć Wszechświat i zdusić ostatni promień światła. Kompozycje kojarzą mi się bardzo mocno z fińską sceną black metalową . Pomimo ostrych zagrań, nie brakuje tu melodii, które potrafią zaskoczyć w ten pozytywny sposób, nie męcząc i nie nudząc. Riffy gitar, jak najbardziej klasycznej odsłonie uderzają w sekcję tremolo, jednak równie często uderzają w struny ciężkimi akordami, które dają niezłego kopa. Zróżnicowane tempa, sprawiają, że w muzyce dzieje się o wiele więcej niż by się wydawało. Agresja często ustępuje miejsca dźwiękom niemal mistycznym. Gitara basowa nadaje tu wielkiej głębi i sprawia, że muzyka jest bardziej dynamiczna. Bębny brzmią perfekcyjnie. W tej materii dużo się dzieje. W szybszych partiach powstaje chaos, a i przejścia na beczkach miło się słucha. W zwolnieniach jest bardziej psychodelicznie i perkusja jakby hipnotyzuje swoim brzmieniem. Co do wokalu, to trzeba przyznać, że jest obłędny. Jest w nim wiele emocji, poczynając od agresji i nienawiści, aż po swego rodzaju mroczny romantyzm. Głos jest gardłowy i chropowaty, jednak potrafi się zmienić do czystych wokali, wchodzących w śpiew, kojarzący się z jakąś czarną mszą, co przyznać muszę, bardzo mi się spodobało. Płyta jest godna zwrócenia uwagi, więc zachęcam do umieszczenia jej w swojej kolekcji.

(English version)

Another new addition to Werewolf Promotion is NECRO RITUAL with a new album, after a rather long recording hiatus of some twelve years. The band was formed in 2003 and has so far produced one demo and three albums. I must confess that I have not encountered the musicians’ work before, but I’m already trying to make up for it.

The material has been released quite nicely. From the first glance, the cover strikes you with its darkness, and the music is as dark as the graphics representing it. Eight tracks are included on the disc, however, some discrepancies arise as to the duration, as the digital version of the album is over fifty minutes long, while the CD is almost sixty-three minutes long. From the first sounds, darkness, evil and savagery pours out of the speakers in hectoliters, but you can feel that these compositions are very thoughtful and elaborated. You can hear that the instrumental craftsmanship is at a high level, as is the production. All the sounds are matched to each other, and no instrument is jarring or hidden under the sounds of another. This album, is aggression and chaos kept on a short leash, ready to engulf the Universe and smother the last ray of light. I associate the compositions very strongly with the Finnish black metal scene . Despite the harsh playing, there is no shortage of melodies that manage to surprise in this positive way, without tiring or boring. The guitar riffs, like the most classic version, hit the tremolo section, but just as often they hit the strings with heavy chords that give a nice kick. With varying tempos, there’s a lot more going on in the music than one would think. Aggression often gives way to almost mystical sounds. The bass guitar here gives great depth and makes the music more dynamic. The drums sound perfect. There is a lot going on in this matter. In the faster parts, chaos is created, and also the transitions on the drums are nice to listen to. In the slower parts it is more psychedelic and the drums seem to hypnotize with their sound. As for the vocals, you have to admit that they are insane. There is a lot of emotion in it, ranging from aggression and hatred to a kind of dark romanticism. The voice is throaty and harsh, but it is able to change to clean vocals, entering into a chant, associated with some kind of black mass, which I have to admit, I liked a lot. The album is worthy of attention, so I encourage you to put it in your collection.

Tracklist:
1. Homines Religiosi
2. Born Of The Cunt – Horned Will Manifest
3. Irreligious
4. Liber
5. The Endless Tide
6. Bastard
7. Black Holocaust
8. Seed Of Cain

Band:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063569317832
https://necroritual.bandcamp.com/
https://necro-ritual.blogspot.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.