AŪKELS – Ebwaidilīsnā


CD, Werewolf Promotion, album 2022
(English translation below)

Bardzo ucieszył mnie nowy materiał AŪKELS, który ponownie ukazał się dzięki Werewolf Promotion. Debiutancki album bardzo przypadł mi do gustu i długo gościł w moim odtwarzaczu. Nie mam złudzeń, że w przypadku drugiego albumu będzie tak samo. Co do składu – jest to jedno osobowy projekt, a muzyk, który go tworzy, znany jest między innymi z KRES, STWORZ, WĘDRUJĄCY WIATR, PRAV i kilku innych zespołów, w których się udzielał. Projekt ten istnieje od zaledwie dwóch lat, ale bardzo mocno zaznaczył swoją obecność udanym albumem w klimacie atmospheric black metal, wydanym rok temu.

‘Ebwaidilīsnā’ to drugi album w dorobku AŪKELS. Nowy materiał już od początku cieszy informacją, że jest znacznie dłuższy od poprzedniczki. Na listę utworów trafiły cztery kompozycje o łącznym czasie trwania wynoszącym niecałe pięćdziesiąt trzy minuty. Krążek rozpoczyna się krótkim, spokojnym wstępem, by następnie wejść już na właściwe obroty, bogate w niebanalne melodie, dość surowe brzmienie i wszechogarniającą melancholię, która pomimo obecności swoistego smutku nadaje mocy temu albumowi. Muzyka wylewająca się z głośników niesie ze sobą potężny zastrzyk emocji. Ta płyta nie jest na jedno odsłuchania i odłożenie na półkę. Riffy gitar nieco przybrudzone w prosty sposób iskrzą melodię poprzez zastosowanie sekcji tremolo. Jest też trochę cięższych akordów. Do tego wszystkiego dochodzą dźwięki gitary na czystym kanale, co w niesamowity sposób buduje atmosferę. Gitara basowa rzeźbi niskie tony, które wraz z gitarami nadaje charakteru nacechowanego siłą. Perkusja jest wyraźnie stonowana, jakby wypełniała tło. Jednak w niczym to nie przeszkadza, a nawet mam wrażenie, że jakoś tak naturalnie jej dźwięki docierają do uszu, jak wiatr grający w konarach starych drzew. Jestem również pod wrażeniem sekcji klawiszowej, która znacznie pogłębia ten specyficzny klimat, a z drugiej strony nie narzuca się. Wokal to bardzo ważny element tej płyty. Głos wchodzi momentami w agresywne rejestry, ale bardziej wyraża ogień i siłę, tę część natury, którą jest ciężko okiełznać. Jestem pod głębokim wrażeniem tego materiału i już zdążyłem przesłuchać go kilkukrotnie. Niestety ciągle mi mało i czuję niedosyt, bo ta prawie godzina słuchania mija tak szybko. Nie pozostaje nic innego, jak ponowne wciśnięcie klawisza ‘play’. Jeśli poprzedni album przypadł Wam do gustu, to drugi również znajdzie się na honorowym miejscu w Waszych muzycznych kolekcjach.

(English version)

I was very pleased to hear new material from AŪKELS, which was released thanks to Werewolf Promotion. The debut album was very much to my liking and was in my player for a long time. I have no illusions that it will be the same with the second album. As for the lineup – this is a one-man project, and the musician who forms it is known, among others, from KRES, STWORZ, WANDERING WIND, PRAV and several other bands in which he contributed. The project has been in existence for only two years, but made its presence felt very strongly with a successful album in the style of atmospheric black metal, released a year ago.

’Ebwaidilīsnā’ is the second album in AŪKELS’ output. The new material is already pleasing from the start with the information that it is much longer than its predecessor. The track list includes four compositions with a total duration of just under fifty-three minutes. The disc begins with a short, calm introduction, and then already enters the right rotation, rich in original melodies, a rather harsh sound and an all-embracing melancholy, which, despite the presence of a kind of sadness, gives power to this album. The music pouring out of the speakers carries a powerful injection of emotion. This album is not for one listen and shelving. The guitar riffs, slightly nailed down in a simple way, spark the melody through the use of a tremolo section. There are also some heavier chords. On top of all this, there are guitar sounds on the clean channel, which builds the atmosphere in an amazing way. The bass guitar sculpts the low tones, which, along with the guitars, gives a forceful character. The drums are noticeably subdued, as if filling in the background. However, this does not interfere with anything, and I even have the impression that somehow its sounds reach the ears so naturally, like the wind playing in the branches of old trees. I am also impressed by the keyboard section, which greatly deepens this specific atmosphere, and on the other hand does not impose itself. Vocals are a very important part of this album. The voice enters aggressive registers at times, but it expresses more the fire and power, that part of nature that is hard to tame. I am deeply impressed by this material and have already managed to listen to it several times. Unfortunately, I still can’t get enough and I feel unsatisfied, because this almost hour of listening passes so quickly. There is nothing left to do but to press the 'play’ key again. If you liked the previous album, the second one will also find a place of honor in your music collections.

Tracklist:
1. Turmai
2. Burrewis
3. Suji
4. Gals

Band:
https://aukels.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolfpromotion.bigcartel.com/

Autor: P.