ALTERED DEAD – Returned to Life

CD / tape / vinyl, Memento Mori / Epidemia Records / Headsplit Records / Fucking Kill Records, album 2021
(English translation below)

W ten chujowy i jakże upalny dzień padło na odsłuch drugiego albumu Kanadyjczyków z ALTERED DEAD. Duet powołał do życia tą niecną abominację w 2013 roku i poza dwoma albumami panowie mają na swoim koncie demówkę i singla. Poniżej kilka słów na temat 'Returned to Life’.

Na album składa się dziesięć utworów z czego jeden to cover Celtic Frost. Muzycznie otrzymujemy tutaj absolutnie staro szkolny Death Metal. Pojęcie nowości lub innowacji muzycznej w przypadku ALTERED DEAD po prostu nie istnieje i uważam to za bardzo duży plus. Zgniły, pokryty ropiejącymi ranami Death Metal przechadza się utartymi szlakami i hołduje wczesnym latom 90’tym. Nie znajdziemy tu popisów techniki, zawiłych i pokręconych riffów, nic z tych rzeczy. Dominuje ohydna atmosfera w której to trupy wypełzają ze swoich grobów, gdzie wszelakie potworności i koszmary stają się rzeczywistością. ALTERED DEAD zaprezentowali to co w tym gatunku najlepsze i co więcej, udało się to w 100% począwszy od archaicznego brzmienia aż po same konstrukcje utworów. Gitary mielą gęste riffy i przechodzą w granie akordami. Chore melodie przeplatają się niemal z prymitywnymi pomysłami. Perkusja nie zostaje nic a nic na tyłach siejąc zniszczenie – pomimo prostoty zadanie zostało wykonane świetnie. Usłyszymy niebanalne wypełnienia na tomach, ale co najważniejsze – brzmienie instrumentu jest totalnie organiczne, naturalne i pełne głębi. Bas świetnie podbija dynamikę, nie jest schowany i dudniąc rozrywa flaki. Wokale to oczywiście growle w totalnie hołdującym starym technikom brzmieniu. Od samego początku aż do końca, ten materiał jest wręcz stworzony by złamać kark, by powalać ciężarem i ohydnym klimatem. Zgniły, paskudny, odpychający, monstrualny, wyłaniający się z pełnych ropy i rażących odorem bestii kanałów – to jest po prostu pieprzony Death Metal.

(English version)

On this hot and shitty day it happened to be time to listen to the second album of Canadians from ALTERED DEAD. The duo brought this unholy abomination to life in 2013 and apart from two albums, guys have a demo and a single to their credit. Below are a few words about 'Returned to Life’.

The album consists of ten tracks of which one is a Celtic Frost cover. Musically we get absolutely old school Death Metal here. The notion of novelty or musical innovation simply does not exist in case of ALTERED DEAD and I consider it a very big plus. The rotten, covered with festering wounds Death Metal walks along the beaten track and pays homage to the early 90’s. There are no technical show-offs, intricate and twisted riffs, nothing like that. It’s dominated by hideous atmosphere in which dead bodies crawl out of their graves, where all kinds of monstrosities and nightmares become reality. ALTERED DEAD presented what is the best in this genre and what’s more, they succeeded in 100%, starting from the archaic sound up to the very construction of the tracks. Guitars grind thick riffs and switch to chordal playing. Sick melodies intertwine with almost primitive ideas. The drums are left to do nothing but wreak havoc – despite the simplicity, the job is done brilliantly. We’ll hear non-trivial fills on the toms, but most importantly, the sound of the instrument is totally organic, natural and full of depth. The bass boosts dynamics in a great way, it is not hidden and it rumbles, tearing the guts out. Vocals are, of course, growls in a total homage to the old techniques. From the very beginning till the end, this material is made to break your neck, to knock you down with weight and hideous atmosphere. Rotten, nasty, repulsive, monstrous, emerging from sewers full of pus and foul stench of beasts – this is simply fucking Death Metal.

Tracklist:
1. Mental Suicide
2. Returned to Life
3. Final Pathogen
4. Prosodemic Realms
5. Empostomb
6. Thrawing in Agony
7. Ensanguine Path
8. Rotting Outwards
9. …of the Oppressed
10. Into the Crypts of Rays (Celtic Frost cover)

Band:
https://altereddead.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Altereddead/
https://instagram.com/altereddead

Label:
http://www.memento-mori.es/
https://www.facebook.com/memento.mori.label/
https://www.facebook.com/Epidemia-Records-1730312320577193/
https://www.instagram.com/epidemia_records/
https://www.facebook.com/F.K.R.Records
https://fuckingkillrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/headsplitrecords
https://www.instagram.com/headsplitrecords/
http://headsplitrecords.storenvy.com/

Autor: W.