ATONEMENT – Where the Light Is Devouring by Darkness

CD, Mara Productions, album 2022
(English translation below)

Kolejny mocny strzał od Mara Productions to bluźniercy z polskiego ATONEMENT, którzy w 2020 roku zaznaczyli swoją obecność na scenie black / death EP-ką wydaną przez Putrid Cult na ściśle limitowanej taśmie. W tym roku ukazał się debiutancki album ‘Where the Light Is Devouring by Darkness’. Chociaż nazwa zespołu nie wiele może mówić na pierwszy rzut oka, to okazuje się jednak, że część jego składu prężnie działa w innych, bardziej i mniej znanych tworach, jak choćby: TARAN, ARKONA, HORNS. Zatem warsztat instrumentalny zapowiada się dobrze. Pora wziąć się za odsłuchanie materiału…

Pierwsze spojrzenie na okładkę, uświadomiło mi, że skądś znam ten styl i okazało się, że grafiką zajął się Lord K znany z NEKKROFUKK. Na krążek trafiło dziewięć mięsistych utworów zagranych w klimacie łączącym w sobie gatunki black i death. Tempa nie są za szybkie, co w moim odczuciu jest wielkim plusem, bo dodaje swoistego ciężaru. Z drugiej strony, im dłużej słucham tego materiału, to odnoszę wrażenie, że można by dodać jeszcze trochę miazgi, jednak nie zarzucam w kierunku muzyków uchybień w tworzeniu tej obskurnej sztuki. Słuchając tego albumu, już samo Intro jest jak otwarcie bram do piekła. Z głośników wylewają się niepokojące dźwięki, niekończąca się rzeź, w świecie w którym nie ma miejsca na litość. Riffy gitar są bardzo dynamiczne, zmieniają się dość często, poczynając od tremolo, przez akordy, aż po trashujące patenty. Ta muzyka nie nudzi. Ta muzyka zapada na długo w pamięć. Bas wyraźnie nagrany, czasami wysuwa się do przodu, przed ścieżki gitar. Perkusja doskonale zsynchronizowana z pozostałymi instrumentami. Bardzo podobają mi się te przejścia na bębnach – nic tu nie jest grane na siłę, wszystko wychodzi naturalnie. Wokal to rozgrzana magma zbierająca się pod powierzchnią ziemi, wystrzeliwująca w powietrze z niespotykaną siłą. Głos w gardle bulgocze, jakby przedzierał się przez zakrwawione struny głosowe. Jeżeli jeszcze nie znacie dokonań ATONEMENT, to koniecznie sięgnijcie po ich nowy album. Niech Śmierć opanuje świat. (Taka mała dygresja – tytuł albumu bardzo mocno inspirowany Archgoat i ich „Light Devouring Darkness” – dop. W.)

(English version)

Another strong title shot from Mara Productions are blasphemers from Poland’s ATONEMENT, who made their mark on the black / death scene in 2020 with an EP released by Putrid Cult on a strictly limited tape. This year saw the release of their debut album 'Where the Light Is Devouring by Darkness’. Although the name of the band may not say much at first glance, it turns out that part of its line-up is active in other, more and less known creations, such as: TARAN, ARKONA, HORNS. So the instrumental workshop promises to be good. Time to listen to the material…

The first look at the cover made me realize that I know this style from somewhere and it turned out that Lord K, known from NEKKROFUKK, took care of the graphics. There are nine meaty tracks on the album, played in an atmosphere combining black and death genres. Tempos aren’t too fast, which in my opinion is a big plus, because it adds some kind of weight. On the other hand, the longer I listen to this material, I get the impression that some more crushing could be added, but I don’t blame the musicians for any shortcomings in creating this obnoxious art. Listening to this album, the Intro itself is like opening the gates to hell. Disturbing sounds pour out of the speakers, endless slaughter, in a world where there is no room for mercy. Guitar riffs are very dynamic, they change quite often, from tremolo, through chords, to trashing patents. This music does not bore. This music stays in your memory for a long time. The bass is clearly recorded, sometimes it comes forward before the guitar lines. The drums are perfectly synchronized with the rest of the instruments. I really like the transitions on the drums – nothing is played by force or seeming to artificial here, everything comes out naturally. Vocal is a heated magma gathering under the surface of the earth, shooting into the air with unprecedented strength. The voice gurgles in the throat as if it was breaking through the bloodied vocal cords. If you are not yet familiar with the achievements of ATONEMENT, you should definitely reach for their new album. Let Death take over the world. (A little digression – the title of the album is very much inspired by Archgoat and their „Light Devouring Darkness” – W.)

Tracklist:
1. The Beginning of Ritual
2. Mirdautas Vras
3. Mor Gash
4. Ushur Daihir
5. Bells of Doom
6. The Choir of the Undead
7. Chalice of Misterious Whispers
8. Don’t Follow the Lights
9. The End of Hope

Band:
https://www.facebook.com/atonementbandpoland/
https://atonementbandpoland.bandcamp.com/

Label:
https://awakeninginthedark.pl/
https://www.facebook.com/MaraMusicProducer/
https://maraproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/mara_production_666/

Autor: P.