ULVDALIR – Cold Breath of Apocalypse

CD / vinyl / tape, Fog of the Apocalypse Records / Paragon Records / Mara Productions / Narbentage Produktionen, album 2011 / 2021
(English translation below)

Kolejny mocny strzał od Mara Productions to wznowienie albumu 'Cold Breath of Apocalypse’ na CD. ULVDALIR to obecnie projekt jedno osobowy, ale nie zawsze tak było, bowiem przez zespół przewinęło się wielu muzyków, a do powstania wspomnianego albumu przyczyniło się dokładnie trzech artystów wykonujących tę czarną sztukę. Zespół został założony w 2001 roku, a jego lider – I.K.Winterheart znany jest z udziału w takich zespołach jak: KHASHM, BLACK FLUX i kilku innych. W dyskografii znajdziemy cztery albumy i kilka pomniejszych wydawnictw. Ostatni materiał ukazał się dwa lata temu, a w recenzji cofniemy się do wspomnianego już wcześniej, nieco starszego wydawnictwa – wnowionego przez polską wytwórnię.

Album otwiera numer, który snuje się wolnymi tempami, niczym mgła po starym cmentarzu, by następnie przejść już w bardziej agresywną formę, ale z zachowaniem klimatu. Na krążku znalazło się dziewięć utworów, o łącznym czasie trwania wynoszącym niemal czterdzieści sześć minut. Co do gatunku, to jest to dość prosty black metal, który w swej formie przypomina proste układy z wczesnych płyt DARKTHRONE, jednak w tym przypadku jest nieco więcej dynamiki, a i muzyka iskrzy dość mocno swoistą atmosferą, zimną niczym zacieniona powierzchnia księżyca. Ta płyta wchodzi bardzo gładko. To sztuka dla miłośników tego gatunku z wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Może i niczym nie zaskakuje, ale też nie nudzi. Takie materiały można odtwarzać na okrągło i będzie mało, bo ta muzyka niesie ze sobą ogień, który już nie zgaśnie. Riffy oparte głównie o partie tremolo, narzucają niebanalne melodie, a gitara basowa to mistrzostwo uzupełniające kompozycje gitar. Niskie tony wspaniale wbijają się w umysł i żyją własnym życiem. Perkusja bez udziwnień, technicznych smaczków i tym podobnych bajerów. To esencja prostoty, która w black metalu może nie zawsze się sprawdzała, ale w przypadku 'Cold Breath of Apocalypse’ robi to zajebistą robotę. Produkcja trzyma całkiem przyzwoity poziom, dzięki czemu każdy dźwięk jest na wyciągnięcie ręki. Wokal to nie do końca typowy skrzek black metalowy, co w moim odczuciu jest tylko zaletą i tym, co czyni tę płytę bardziej wyjątkową i nie do pomylenia z dokonaniami innych grup. Charyzmatyczna chrypa i siła wydobywająca się z gardła wokalisty nie pozostawia złudzeń, że ten materiał przypadnie do gustu wielu maniakom mocnego pierdolnięcia. Polecam zapoznać się z tym krążkiem.

(English version)

Another strong shot from Mara Productions is the re-release of the 'Cold Breath of Apocalypse’ album on CD. ULVDALIR is currently a one-man project, but it wasn’t always like that, because there were many musicians in the band and exactly three artists performing the black art contributed to the above mentioned album. The band was founded in 2001 and its leader – I.K. Winterheart – is known for his participation in such bands as KHASHM, BLACK FLUX and several others. The discography includes four albums and several minor releases. The last material was released two years ago, and in this review we will go back to the aforementioned, slightly older release -now reissued by a Polish label.

The album opens with a number that floats in slow tempos, like fog over an old cemetery, to then move into a more aggressive form, but still retaining the atmosphere. There are nine tracks on the album, with a total duration of almost forty-six minutes. As far as the genre is concerned, it is quite simple black metal, which in its form resembles simple arrangements from the early DARKTHRONE albums, however, in this case, there is a bit more dynamics, and the music sparks quite strongly with its specific atmosphere, cold as the shaded surface of the moon. This album goes in very smoothly. It is a piece for the fans of the genre from the early nineties. Maybe it does not surprise with anything, but it does not bore. You can play this kind of material over and over again and there won’t be enough, because this music carries a fire that will never go out. Riffs based mainly on tremolo parts impose remarkable melodies and the bass guitar is a masterpiece complementing the guitar compositions. Low tones wonderfully penetrate the mind and live their own life. The drums without any weirdness, technical flavors and similar trinkets. This is the essence of simplicity, which may not always work in black metal, but in case of 'Cold Breath of Apocalypse’ it does an awesome job. The production holds up to a pretty decent standard, making sure every sound is on point. The vocals are not quite your typical black metal screeches, which in my opinion is just an advantage and what makes this album more unique and not to be confused with other groups’ achievements. The charismatic hoarseness and strength coming out of the vocalist’s throat leaves no illusions that this material will appeal to many maniacs of strong fucking. I recommend getting familiar with this album.

Tracklist:
1. Cold Breath of the Apocalypse
2. Dissolving in Cosmic Ice
3. Scourge of Destruction
4. Black Poison
5. I Am Death, I Am Fire
6. Night of Desekration
7. Chalice of Foundations
8. Harvest of Plague
9. Storm of the reaper (Nifelheim cover) (live)

Band:
none

Label:
https://www.paragonrecords.org/
https://www.facebook.com/paragonrecordsli/
https://awakeninginthedark.pl/
https://www.facebook.com/MaraMusicProducer/
https://maraproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/mara_production_666/
https://www.narbentage.de/
https://narbentage.bandcamp.com/

Autor: P.