KHASHM – Asmodeus Rising

Vinyl / tape / CD, Iron Bonehead Productions / Narbentage Produktionen / Mara Productions, album 2017 /2021
(English translation below)

Całkiem niedawno wjechała paczka z Mara Productions i od razu postanowiłem wrzucić do odtwarzacza ostatni album zespołu KHASHM. Wielce miłym zaskoczeniem było dla mnie to, że za garam zasiada A.V. znany mi z zespołu СМЕРТOКРЕСТ, o którym pisaliśmy na naszych łamach recenzję, a muzyka przypadła mi do gustu. Co do KHASHM, to powstał on w 2008 roku i do tej pory dorobił się czterech albumów i jednej EP. Niestety od 2017 roku zapanowała cisza, ale zespół pozostaje aktywny i kto wie, może niedługo doczekamy się nowego materiału.

‘Asmodeus Rising’ to album wydany w 2017 roku na winylu dzięki Iron Bonehead Productions, natomiast w 2021 roku ukazał się w polskiej wytwórni Mara Productions już na srebrnym krążku. Na materiał ten złożyło się pięć utworów o łącznym czasie trwania wynoszącym nieco ponad trzydzieści sześć minut. Przyznam, że ten black metalowy atak od samego początku jakoś tak gładko wchodzi, że do samego końca słucha się tych numerów z niezaprzeczalną przyjemnością. Co do produkcji, to słychać, że się do niej przyłożono, bo nic tu nie szumi, nie trzeszczy, a sama muzyka charakteryzuje się niesamowitym brudem, zgnilizną, która wręcz się gotuje w tych nieświętych dźwiękach, Tempa są zróżnicowane. Jest i szybko i wolno. Nie idzie się przy tym nudzić. Ciężar ulewa się nie miłosiernie z głośników i z wielką siłą wciska się w umysł. Czuć w muzyce to, że każdy dźwięk jest przemyślany, co tworzy bardzo oryginalne dzieło. Diabelsko ciężkie riffy wwiercają się w czaszkę jak chirurgiczne narzędzie. Jest tu sporo topornych akordów, momentami ocierają się one doom metalową estetykę. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te akustyczne wstawki, które z jednej strony były nieco melancholijne, a z drugiej pełne siły. Bas jest nieco ukryty za ścianą dźwięków stworzonych przez gitary i perkusję ale słychać go całkiem dobrze, a w wolniejszych partiach wyskakuje bardzo mocno do przodu. Perkusja również jest nagrana na wysokim poziomie, a partie bębnów nie są nudnym i prostym klepaniem w ten instrument. Bębniarz świetnie odnajduje się zarówno w szybkich tempach, jak i w tych wolniejszych, a przy tych drugich właśnie potrafi stworzyć świetny klimat, który z całą resztą instrumentów niemal przywołuje lęk, wprowadza w psychodeliczną stronę tej muzyki. Wokal z pewnością przypadnie do gustu maniakom wczesnego black metalu, bo to klasyczny skrzek, który brzmi jakby wydobył się z okaleczonego drzazgami gardła. Ten album to dla mnie podróż w bardzo mroczne rejony. Jeżeli jeszcze nie znacie, to koniecznie przesłuchajcie ten krążek.

(English version)

Quite recently a package from Mara Productions arrived and I immediately decided to play the latest album of KHASHM. It was a great surprise for me that A.V. known to me from СМЕРТOКРЕСТ band sits behind the drums and I liked the music. As for KHASHM, it was formed in 2008 and has so far earned four albums and one EP. Unfortunately, since 2017 there has been silence, but the band remains active and who knows, maybe we will get new material soon.

’Asmodeus Rising’ is an album released in 2017 on vinyl thanks to Iron Bonehead Productions, while in 2021 it was released on Polish label Mara Productions already on silver disc. The material consisted of five tracks with a total running time of just over thirty-six minutes. I must admit that this black metal attack from the very beginning goes so smoothly that until the very end one listens to these tracks with undeniable pleasure. As far as the production is concerned, you can hear that they’ve put a lot of effort into it, because nothing here makes any noise, doesn’t crackle, and the music itself is characterized by incredible dirt, rottenness, which almost boils in these unholy sounds. There is fast tempo and slow one. It is impossible to get bored with it. The weight pours mercilessly from the speakers and presses itself into your mind with great force. You can feel in the music that every sound is well thought out, which creates a very original work. Devilishly heavy riffs drill into your skull like a surgical tool. There are a lot of harsh chords here, at times they verge on doom metal aesthetics. I was positively surprised by those acoustic interludes, which on the one hand were a bit melancholic, and on the other full of power. The bass is a bit hidden behind the wall of sounds created by the guitars and drums, but you can hear it quite well, and in the slower parts it jumps forward very strongly. The drums are also recorded at a high level, and the drum parts are not a boring and simple slapping on the instrument. The drummer finds himself both in fast tempos and in slower ones, and with the latter he can create a great atmosphere, which with the rest of the instruments almost evokes fear, introduces a psychedelic side of this music. Vocals will surely appeal to early black metal maniacs, because it’s a classic screech that sounds like it came out of a throat mutilated by splinters. This album for me is a journey into very dark territories. If you don’t know it yet, you should definitely listen to this album.

Tracklist:
1. Black Rays of the Pentagram
2. Obsidian Keys
3. Spiritum Serpentem
4. Ancient Queen
5. Asmodeus Rising

Band:
none

Label:
https://ironbonehead.de/
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
https://www.narbentage.de/
https://www.instagram.com/narbentageproduktionen/
https://narbentage.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/MaraMusicProducer/
https://awakeninginthedark.pl/
https://maraproductions.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/mara_production_666/

Autor: P.