KURHAN – Wieża

CD, self-released, album 2022
(English translation below)

Z nazwą KURHAN chyba już kiedyś się spotkałem, ale nie potrafię sobie przypomnieć muzyki. Trochę to zaskakujące, bo przecież kapela istnieje od 2004 roku, a w jej składzie są muzycy znani z takich zespołów jak: FURIA, MASSEMORD, ROT i kilku innych. KURHAN dorobił się dwóch materiałów demo i dwóch albumów – jak na tak wieloletni staż, to nie tak dużo. Ostatni album został w całości sfinansowany przez zespół.

Od pierwszego utworu na albumie ‘Wieża’ odnoszę wrażenie, jakbym już gdzieś słyszał pewne patenty tu występujące, co oczywiście nie jest żadną wadą w kreowaniu dźwięków. Na krążek złożyło się osiem utworów o łącznym czasie trwania przekraczającym czterdzieści osiem minut. Muzyka uszyta z mroku i chaosu wpisuje się w black death metalowe wyziewy. Panowie kopią dupska szybkimi tempami i szalonymi kompozycjami, które mocno uderzyły w mój gust. Muzyka świetnie buduje agresywną, zadziorną formę dźwięku, która ma w sobie oryginalny klimat. Riffy gitar bardzo mocno czerpiące z thrash metalowych korzeni, co sprawia, że wściekłość wydobywa się z łatwością. Gitara basowa świetnie słyszalna, nie wiem na jakim sprzęcie gra Krzysztof, ale naprawdę genialnie wyszło to na miksach – bo każde uderzenie w struny wyraźnie wydobywają się z głośników. Perkusja rozkręca się najlepiej przy większych prędkościach, a wszelkie przejścia na beczkach wyszły zajebiście. Natomiast w wolniejszych momentach mam wrażenie jakby perkusista się nudził – być może tak właśnie jest. W muzyczną strukturę wplątano również klawisze lub sample i to był bardzo dobry zabieg, który wprowadza chorą atmosferę, a dźwięki tego instrumentu brzmią, jakby były utkane z mroku i chaosu. Co do wokalu, to dużym plusem jest to, że teksty są wykrzyczane w rodzimym języku, natomiast jak dla mnie to ton głosu mógłby być niższy, no i momentami nie wszystko da się zrozumieć (na szczęście można wspomóc się zapisanymi tekstami) . Do tego dochodzi pewna wokalna maniera, jakby na siłę wymuszająca odrobinę melodii, co nie za bardzo mi weszło, ale ratuje go ta zadziorność i ogień. Tak więc KURHAN stworzył materiał, który zdecydowanie wpadnie w gusta wielu wielbicieli mocnego pierdolnięcia.

(English version)

I think I’ve come across the name KURHAN before, but I can’t recall the music. It’s a bit surprising, because after all, the band exists since 2004, and it includes musicians known from such bands as: FURIA, MASSEMORD, ROT and several others. KURHAN has already recorded two demos and two albums – it’s not that much for such a long-standing experience. The last album was funded entirely by the band.

From the first track on the album 'Wieża’ I have the impression that I have already heard some of the patents occurring here somewhere, which of course is no fault in creating sounds. The album consists of eight tracks with a total duration of over forty-eight minutes. Music sewn from darkness and chaos fits into black death metal fumes. Gents kick ass with fast tempos and crazy compositions which hit my taste hard. The music perfectly builds an aggressive, pugnacious form of sound, which has an original atmosphere in it. The guitar riffs very much draw from thrash metal roots, which makes the fury come out with ease. The bass guitar is very well audible, I don’t know what equipment Christopher plays, but it came out really brilliantly on the mix – because every hit on the strings clearly comes out of the speakers. The drums rock best at higher speeds and all the transitions on the drums came out awesome. On the other hand, in the slower moments I have the impression that the drummer gets bored – maybe that’s the case. Keyboards or samples were also woven into the musical structure and it was a very good trick, which introduces a sick atmosphere and the sounds of this instrument sound as if they were woven from darkness and chaos. As for the vocals, it’s a big plus that the lyrics are shouted in the native language, however, as for me, the tone of voice could be lower, and sometimes not everything can be understood (fortunately, you can help yourself with the written lyrics). On top of that there is a certain vocal mannerism, as if forcing some melody by force, which I didn’t like too much, but the pugnacity and fire save it. So KURHAN created material which will definitely appeal to many fans of strong and heavy sounds.

Tracklist:
1. O włos
2. Ciało grobem
3. Oś
4. Szpik
5. Wieża
6. W ciemność
7. Zew
8. Ostatnie dni

Band:
https://www.facebook.com/kurhanband/
https://kurhan.bandcamp.com/

Autor: P.