AŪKELS – Raynkaym

CD, Werewolf Promotion, album 2021
(English translation below)

AŪKELS, to absolutnie nowy twór, który narodził się w 2020 roku, by na początku tego, wydać album. Nawet nie zaskakuje to, że nie pojawiło się jakieś mniejsze wydawnictwo, jak demo czy EP, skoro za wszystko odpowiada W. znany między innymi z WĘDRUJĄCY WIATR, STWORZ czy KRES. Doświadczenie w muzyce ekstremalnej okraszonej atmosferą jest zatem duże, co z resztą słychać od początku albumu. Ze względu na małą liczbę informacji o projekcie, nie będę się rozpisywał. Zapraszam do poniższej recenzji.

Raynkaym to kolejna pozycja w katalogu Werewolf Promotion, niedawno wydana. Na albumie znajdziemy cztery utwory, które trwają blisko trzydzieści trzy minuty. Muzyka od pierwszych chwil łapie za serce swoimi szybkimi i średnimi tempami, w których to black metalowe riffy naciągają brudny całun śmierci na przystępną melodię, która momentami kojarzy się z EVILFEAST, jednak ten klimat nie jest aż tak zimny. Chociaż muzyka jest melodyjna, to nie jest przesłodzona, dzięki czemu nie męczy. W tle bardzo dobrze wkomponowano melancholię, która odzwierciedla silną tęsknotę. Ogólnie muzyka mi się podoba, ale jakoś tak niepozornie wskakują kolejne utwory, że ciężko się połapać. Wszystko brzmi dość spójnie, a przy wielokrotnym odsłuchiwaniu może pojawić się odrobina monotonii, co mam nadzieję jest tylko jakimś chwilowym złudzeniem, ponieważ materia muzyczna potrafi przyciągnąć do siebie. Gitary budują mocny szkielet, za pomocą sekcji tremolo. Gitara rytmiczna również się pojawia i dodaje sporo ciężaru do całości. Czasami nawet miło zaskakuje swym brzmieniem na czystym kanale. Bas nadaje ciepłej głębi. Klawisze zdominowane są do roli tła, dzięki czemu gitary są dominującymi instrumentami i bardzo dobrze. Melodia wygenerowana dzięki syntezatorom jest bardzo wciągająca, ale z drugiej strony nie wychyla się do przodu, pozwalając gitarom wyjść z mocniejszymi riffami na front. Perkusja świetnie sobie radzi z szybszymi partiami, a efektowne przejścia na bębnach nadają specyficznego uroku. Wokal jest chropowaty i krzykliwy, przyciąga swoją barwą, przez co zapada w pamięci na długo. Podsumowując, uważam że pomimo niewielkiego minusa, o którym wspomniałem wyżej, warto jest się zainteresować tym materiałem. Mam nadzieję, że na kolejne dzieło wykreowane przez AŪKELS nie będzie mi dane czekać długo, a muzyka będzie jeszcze lepsza.

(English version)

AŪKELS, is an absolutely new creation that was born in 2020 to release an album at the beginning of this one. It is not even surprising that there was no smaller release, such as demo or EP, since W. known for WĘDRUJĄCY WIATR, STWORZ or KRES among others, is responsible for everything. His experience in extreme music spiced with atmosphere is therefore considerable, which can be heard from the very beginning of the album. Due to a small amount of information about the project, I won’t elaborate. Feel free to read the review below.

Raynkaym is another item in the Werewolf Promotion catalog, recently released. On the album you will find four tracks that last almost thirty-three minutes. From the first moments the music grabs your heart with its fast and medium tempos, in which black metal riffs stretch the dirty shroud of death over an accessible melody, which at times brings to mind EVILFEAST, but this atmosphere is not so cold. Although the music is melodic, it is not over-sweetened, so it does not get tiring. Melancholy is very well composed in the background, which reflects strong longing. I like the music in general, but the tracks just keep popping up so inconspicuously that it’s hard to keep track of them. Everything sounds quite coherent, and with repeated listening a bit of monotony may appear, which I hope is only a temporary illusion, because the musical matter can attract. The guitars build a strong backbone, with the help of a tremolo section. Rhythm guitar also appears and adds a lot of weight to the whole. Sometimes it even surprises nicely with its sound on the clean channel. Bass gives a warm depth. Keys are dominated to the background role, so the guitars are the dominant instruments and very well. The melody generated through the synths is very engaging, but on the other hand it doesn’t lean forward, allowing the guitars to come to the front with stronger riffs. The drums handle the faster parts very well, and the effective drum transitions add a specific charm. The vocal is harsh and flamboyant, it attracts with its timbre, which makes it memorable for a long time. To sum up, I think that despite the small disadvantage I mentioned above, it is worth getting interested in this material. I hope that I will not have to wait long for the next work created by AŪKELS and that the music will be even better.

Tracklist:
1. I
2. II
3. III
4. IIII

Band:
https://aukels.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
http://www.werewolf-promotion.pl/

Autor: P.