ATRA MORS – Aeons of Death

Tape / CD-r, Under the Dark Soil / Wulfhere Productions, EP 2018
(English translation below)

Na świecie jest wiele zespołów, które posiadają taką samą nazwę. Niektóre, na drodze sądowej udowadniały już pierwszeństwo nazwy w swoim zespole, przez co inni zmuszeni byli do zmiany nazwy swojej kapeli. Wśród bandów, których nazwy powtarzają się na świecie znajduje się pochodzący z Wielkiej Brytanii ATRA MORS. To horda, w której znajdziemy muzyków ze znanych już w podziemiu zespołów lub projektów. Wymienić można tu takie kapele jak THY DYING LIGHT, NEFARIOUS DUSK, SKIDDAW czy IRON VOID. Założony w 2015 roku, dorobił się całkiem dużej dyskografii, patrząc na krótki staż na podziemnej scenie. Jako, że w moje ręce wpadła ich EP z 2018 roku to napiszę kilka słów o tym materiale w poniższym tekście.

Już od pierwszego numeru Aeons of Death ciska w słuchacza niesamowitą atmosferą, przepełnioną mrokiem. Chociaż pojawia się tu wiele melodii, to muzyka jest wręcz lodowata, co oddaje charakter gatunku, jakim jest black metal. Jeżeli chodzi o tempo, to jest tu szerokie spektrum, w którym zetkniecie się z szybkimi partiami, jak i zarówno z wolnymi. Gitary świetnie współgrają z klawiszami i trzeba przyznać, że oba te instrumenty są tu na pierwszym miejscu. Jeden drugiego nie spycha do roli tła. Wracając do klawiszy… Narzucają one niemal wampiryczny wydźwięk. Oddają charakter nocy, w której źródłem światła jest księżyc, który spowija trupim chłodem powietrze. Wokale serwują nam wściekłe black metalowe skrzeki, ale usłyszymy w tym materiale również czysty wokal, który dosłownie jest wyśpiewany. Bardzo jestem zaskoczony tym, że ATRA MORS nie jest tak bardzo znaną nazwą na metalowej scenie, jak THY DYING LIGHT, bo muzyka chociaż bardziej melodyjna, to słychać, że włożono w nią czarne, gnijące serce. Płonie w niej czarny ogień, który zachwyca swoją potęgą i oddaje hołd dla mroku. Czuję się oczarowany tą taśmą i mam nadzieję, że niebawem wpadną mi kolejne materiały tego mrocznego tworu. Mam nadzieję, że wam również muzyka przypadnie do gustu i zaopatrzycie się w opisywaną EP.

(English version)

There are many bands in the world that have the same name. Some of them have already proved in court that the name has precedence in their band, which forced others to rename their band. Among the bands whose names are repeated around the world is the UK-based ATRA MORS. It is a horde in which we can find musicians from already known underground bands or projects. You can mention bands like THY DYING LIGHT, NEFARIOUS DUSK, SKIDDAW or IRON VOID. Founded in 2015, it has gained quite a big discography, looking at a short internship on the underground scene. As their EP from 2018 fell into my hands, I will write a few words about this material in the following text.

From the very first track, Aeons of Death is thrusting the listener with an incredible atmosphere, filled with darkness. Although there are a lot of melodies here, the music is actually icy, which reflects the character of the genre, which is black metal. As far as the tempo is concerned, there is a wide spectrum here, in which you will encounter fast parts as well as both slow ones. The guitars work well with the keyboards and you have to admit that both of these instruments are here in the first place. One of them does not push the other into the background. Back to the keys… They make an almost vampire sound. They give the character of a night in which the light source is the moon, which covers the dead with cold air. Vocals serve us furious black metal screams, but we will also hear pure vocal in this material, which is literally sung. I am very surprised that ATRA MORS is not as well known name on the metal scene as THY DYING LIGHT, because the music, although more melodic, you can hear that a black, rotting heart is put into it. A black fire burns in it, which delights with its power and pays homage to the darkness. I feel enchanted by this tape and hope that soon I will be able to find more materials of this dark creation. I hope that you will also enjoy the music and get your EP.

Tracklist:
1. Aeons of Death Part 1
2. Aeons of Death Part 2
3. Aeons of Death Part 3
4. Aeons of Death Part 4
5. Aeons of Death Part 5

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/underthedarksoil/
https://underthedarksoil.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/wulfhereproductions
https://wulfhereproductions.bandcamp.com/

Autor: P.