HEOSPHOROS – Aster Obscuration

Tape / CD-r, Fallen Temple / Herr Records, demo 2022
(English translation below)

Debiutanckie demo jednoosobowego projektu z Argentyny to coś kapitalnego, ale powoli, zacznijmy od początku. Przeglądając zasoby Bandcamp i tego co ludzie których śledzę kupili w zeszłym tygodniu, znalazłem referencję do HEOSPHOROS. Argentyńczyk stworzył tak dobry hołd dla starej Greckiej sceny pamiętającej początki Rotting Christ, Varathorn czy Nergal, że mnie dosłownie zatkało z zachwytu. Dalej tą ścieżką podążają choćby Cult of Eibon, Caedes Cruenta bądź Ithaqua (mogli by się wreszcie zebrać w sobie i nagrać coś nowego, bo cisza od 2016 roku jest już niemałym przegięciem). Wracając jednak na ziemie Argentyny, Lisandros stworzył wyjątkowy klimat i nie ukrywam, że jak tylko zdobędę taśme z Fallen Temple to zajadę ją na amen.

Na demo składają się cztery utwory i jest niemal dwadzieścia minut muzyki. Black Metal jaki zaproponował HEOSPHOROS jest przepełniony okultystyczną atmosferą, jest na wskroś pełen Zła. Ta właśnie atmosfera jest wyznacznikiem dema, wydaje sie być najważniejszym i najbardziej wyeksponowanym elementem. Utwory są dobrze rozbudowane, powoli się rozwijają i nie ma tutaj żadnych drastycznych zmian tempa, eksplozji blastów i tym podobnych. Nie. Black Metal w wykonaniu HEOSPHOROS to powolny rytuał poruszający się w średnio wolnych prędkościach i przyspieszający nieznacznie na szybsze obroty. Gdybym nie znalazł żadnych informacji o pochodzeniu projektu, z pewnością uznałbym go z niezły cios z samej Grecji. Ok, wyrażałem już swoje zdziwienie, ale… no że ale Argentyna? Nadal nie mogę wyjść z podziwu. 'Aster Obscuration’ celowo został też ubrany w odpowiednie brzmienie i słyszymy tu dosłownie początki Greckiej sceny i pierwszych albumów przywołanych wcześniej tuzów. Gitary są nieco schowane pod klawiszami, ale to był właśnie ten urok, był i jest. Riffy są banalnie proste, a zarazem trafione w samo sedno – ten prymitywizm sprawdza się tu w 100%. Świetne wokale… zresztą tu wszystko pasuje, nie ma najmniejszego błędu. Zatem, jeśli ktoś z was wyjątkowo uwielbia początki Greckiej sceny, to HEOSPHOROS jest pozycją obowiązkową.

(English version)

The debut demo of a one-man project from Argentina is something splendid, but slowly, let’s start at the beginning. Browsing through Bandcamp resources and what people I follow bought last week, I found a reference to HEOSPHOROS. The Argentinian has created such a good tribute to the old Greek scene remembering the beginnings of Rotting Christ, Varathorn or Nergal that I was literally stunned with delight. Cult of Eibon, Caedes Cruenta or Ithaqua (they could finally get their act together and record something new, because the silence since 2016 is quite an overstatement) follow this path. Returning to the lands of Argentina, Lisandros has created a unique atmosphere and I must admit that as soon as I get my hands on the cassette from Fallen Temple, I’m going to play it for a whole lot.

The demo consists of four tracks and there are almost twenty minutes of music. Black Metal which HEOSPHOROS proposed is filled with occult atmosphere, it’s full of Evil. This very atmosphere is a determinant of the demo, it seems to be the most important and the most exposed element. The tracks are well developed, slowly growing and there are no drastic tempo changes, blasts explosions and the like. No. Black Metal as performed by HEOSPHOROS is a slow ritual moving at medium slow speeds and accelerating slightly to faster speeds. If I hadn’t found any information about the origins of the project, I would have certainly considered it a nice stab from Greece itself. Alright, I already expressed my surprise, but…. Well, Argentina, really? I still can’t get out of my awe. 'Aster Obscuration’ was also intentionally dressed in the right sound and we can literally hear the beginnings of the Greek scene and the first albums of the aforementioned giants. The guitars are a bit hidden under the keyboards, but that was the charm, it was and is. The riffs are banally simple, yet hit the spot – this primitiveness works 100% here. Great vocals… and long story short, everything fits here, there is not a single mistake. So, if anyone of you particularly loves the beginnings of the Greek scene, then HEOSPHOROS is a must for you.

Tracklist:
1. Aster Obscuration
2. The Arch-Heretic of Foix
3. Eternal Suffer
4. Mithra’s Last Revelation

Band:
https://heosphorosarg.bandcamp.com/

Label:
http://www.fallentemple.pl/
https://www.facebook.com/fallentemple666/
https://fallentemple.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/hherrecords/
https://www.instagram.com/herrecords2019/

Autor: W.