ANTIQUUS SCRIPTUM – In Pulverem Reverteris

Tape / CD, Eye of Horus Creations / Elegy Records, demo 2000 / 2016
(English translation below)

Viking Black metal z Portugalii, przyznam że z tej części Europy nie słyszałem jeszcze muzyki wykreowanej w tym klimacie, do tego tak ciekawej. Dzisiaj utrafiłem na demo z 2000 roku, dzięki czemu można poczuć tego ducha minionych lat. Zespół, a właściwie projekt, bo pomimo, że przewinęło się przez niego wielu artystów, to obecnie całość tworzy Sacerdos Magus. ANTIQUUS SCRIPTUM powstał w 1998 roku, a materiały, które znalazły się w dyskografii ciężko zliczyć. Jest siedem albumów i całe mnóstwo mniejszych wydawnictw wśród których dominują splity. Tyle na temat ANTIQUUS SCRIPTUM, zapraszam zatem do poniższej recenzji.

Kto ponad dwadzieścia lat temu nie zdążył załapać się na ściśle limitowane demo nagrane na taśmie, to teraz ma szansę dorwać ten materiał na CD, bo jakieś pięć lat temu ukazało się wznowienie na takim właśnie nośniku. Materiał ten obejmuje cztery utwory, których łączny czas trwania wynosi ponad siedemnaście minut. Muszę przyznać, że jest to bardzo interesujące dzieło, łączące ze sobą pierwiastki black metalu, viking metalu i ambientu z domieszką folku. Takie łączenie muzycznych gatunków, sprawiło, że demo to nie jest jednowymiarową wydmuszką, a bardzo oryginalnym dziełem, przy którym można zatrzymać się na nieco dłużej. Jeśli ktoś myśli że przez zawarte elementy z viking metalem krążek ten jest bliski dokonaniom BATHORY czy innym kapelom poruszającym się w tych klimatach to grubo się myli. Mamy tu do czynienia z dość obskurnymi motywami z zakresu wyżej wspomnianych gatunków. Momentami pojawia się dość kakofoniczna ściana dźwięku, która ostatecznie ulega pod naporem melodii kreowanych za pomocą klawiszy i tylnych wokali. Oczywiście gitary również potrafią zaskoczyć nieco folkowym brzmieniem. Riffy gitar są oparte przede wszystkim o sekcję tremolo, poprzeplataną z sekcją rytmiczną. Czasami kanał przesterowany ulega gitarze akustycznej, dzięki której wydobywa się nieco ciepła. Co do gitary basowej to w większości przeszkadzało mi jej natężenie, które powodowało dudnienie tego instrumentu, jednak nie był to element, który decydowałby o wyłączeniu tej muzyki, więc po prostu przyzwyczaiłem się do niego. Klawisze, mocno zakorzenione w dark ambiencie świetnie narzucają melodię, która potrafi przenieść do dawnych czasów. Zaskoczyły mnie partie wokalne, które przypominają black metalowe skrzeczenie, jednak wykonane w wyższej tonacji. Momentami wykonane czystymi partiami, które bardziej osadziłbym w zupełnie innych dokonaniach. Do tego mamy też świetne chórki, które są bardzo silnym nośnikiem melodii, kojarzącym się z bardzo starymi czasami. To demo, to taka miła niespodzianka, by odprężyć się po pracy i zapomnieć o całym dniu. Polecam zapoznać się z tym materiałem.

(English version)

Viking black metal from Portugal, I must admit that in this part of Europe I haven’t heard any music created in this style and so interesting. Today I found a demo from 2000, so you can feel the spirit of the past years. The band, or to be more precise the projct, because despite the fact that there were many artists working on it, currently the whole is created by Sacerdos Magus. ANTIQUUS SCRIPTUM was formed in 1998 and the materials included in its discography are hard to count. There are seven albums and a whole lot of smaller releases among which splits dominate. So much about ANTIQUUS SCRIPTUM, so I invite you to the following review.

Those who didn’t manage to get hold of the strictly limited demo recorded on tape over twenty years ago, now have a chance to get their hands on the material on CD, because some five years ago the reissue was released on such a medium. The material consists of four tracks which total running time is over seventeen minutes. I must admit that it is a very interesting work, combining elements of black metal, viking metal and ambient with a touch of folk. Such a combination of musical genres made this demo not a one-dimensional piece of music, but a very original work, with which you can stay for a bit longer. If someone thinks that due to the elements of viking metal included in the album it is close to the achievements of BATHORY or other bands playing in this style, then they are very wrong. We are dealing here with quite obnoxious themes from the above mentioned genres. At times there appears quite a cacophonous wall of sound, which eventually succumbs under the pressure of melodies created by means of keyboards and back vocals. Of course, the guitars can also surprise with a slightly folk sound. Guitar riffs are mainly based on tremolo section, interlaced with rhythm section. Sometimes the distorted channel gives way to an acoustic guitar, which brings out some warmth.As for the bass guitar, I was mostly bothered by its intensity, which caused this instrument to rumble, but it was not an element that would make me decide to turn this music off, so I just got used to it. Keyboards, strongly rooted in dark ambient, perfectly impose a melody that can take you back to the old times. I was surprised by the vocal parts, which resemble black metal screeches, but done in a higher key. At times performed with clean parts, which I would place more in completely different achievements. We also have great choruses, which are a very strong carrier of melody, bringing to mind very old times. This demo is a nice surprise to relax after work and forget about the whole day. I recommend getting familiar with this material.

Tracklist:
1. Fleurs Du Mal – Initium
2. Bula Ad Extirpenda (Innocentio IV, 1252 – Thy Saint Office of Inquisition of Faith)
3. In Pulverem Reverteris
4. A Nightside of Eden – Finalis

Band:
https://www.facebook.com/AntiquusScriptum/
https://antiquusscriptum1official.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/antiquus_scriptum

Label:
https://soundcloud.com/elegyrecords

Autor: P.