AGRESSOR – Satan’s Sodomy of Death

CD, La Cripta Metal Shop / Grimm Distribution, compilation 2018 / 2020
(English translation below)

Ale się kurwa uradowałem, gdy rozrywając paczkę z płytami w drobne strzępy, jako pierwsza w łapska wpadła mi płyta francuskiego AGRESSOR. Pamiętam, jak kilka ładnych lat temu dostałem w prezencie od dobrego kumpla kasetę na licencji Mystic Production i chociaż nie złapała mnie wtedy za jaja to jednak trochę czasu ją tłukłem w magnetofonie i mam do niej nieco sentymentalne podejście. Zespół zaistniał na metalowej scenie w 1986 roku i od tamtej pory dorobił się całkiem pokaźnej dyskografii, choć jak na tyle lat istnienia ma tylko pięć albumów na swoim koncie. Co ciekawe, przez skład zespołu przewinęło się wielu muzyków, jednak nie będę tu pisał kto i kiedy grał. Jeśli Was to ciekawi sami znajdziecie informacje na ten temat w sieci.

Satan’s Sodomy of Death to płyta kompilacyjna, która skupia wczesne nagrania demo, począwszy od 1986 roku, aż po 1989. Od razu przyznaję, że od pierwszych dźwięków te stare nagrania bardziej są mi bliższe niż późniejsze dokonania zespołu. To co wyszło z głośników, to prawdziwa bestia uzbrojona w ostre pazury, rozszarpująca ciało na strzępy zabarwione kolorem czerwieni. Riffy gitar, jakże dobrze mi znane, zalatują thrash metalem, który śmiało wgryza się w nurt death metalu. Wracając do smaczków thrash metalowych, muzyka zalatuje wczesnym Slayerem, a wokal – przynajmniej w pierwszych utworach jest bardzo zbliżony do takiego, jaki zaprezentował Tom Araya w albumie Show No Mercy – chodzi tu o te wrzaski, które przeszywają duszę. W dalszej części otrzymujemy bardzo dobre melodie i gitarowe solówki oraz techniczne granie i zabójczo szybką perkusję. Na kompilacji tej znalazło się aż czternaście utworów, a czas ich trwania to prawie równa godzina słuchania tych wspaniałych staro szkolnych dźwięków, których często brakuje współczesnym zespołom. Oby więcej takich płyt i takiej muzyki się ukazywało. Jeśli nie macie to bierzcie, nawet w ciemno.

(English version)

I was fucking happy when I ripped a packet of records into tiny pieces, and was the first to get my hands on a CD of French AGRESSOR. I remember a few years ago I got a cassette licensed by Mystic Production as a gift from a good friend and although it didn’t catch me by the balls at the time I was spinning it in the tape recorder for a while and I have a slightly sentimental attitude towards it. The band was established on the metal scene in 1986 and since then they’ve made quite a big discography, although, like so many years of existence, they only have five albums to their credit.What’s interesting is that a lot of musicians have passed through the band’s line-up, but I won’t write here who played when or who. If you are curious, you will find information about it on the Internet.

Satan’s Sodomy of Death is a compilation album that brings together early demo recordings from 1986 to 1989. I immediately admit that from the first sounds these old recordings are closer to me than the band’s later achievements. What came out of the speakers was a real beast armed with sharp claws, tearing the body to shreds colored with red. Guitar riffs, so well known to me, are sweeping thrash metal, which boldly bites into the death metal current. Coming back to the tastes of thrash metal, the music is sweeping the early Slayer and the vocal – at least in the first tracks it is very similar to the one presented by Tom Araya in the album Show No Mercy – it’s all about those screams that pierce the soul. In the further part we get very good melodies and guitar solos and technical playing and deadly fast drums. This compilation contains as many as fourteen tracks and their duration is almost equal to an hour of listening to these wonderful old school sounds, which modern bands often lack. I hope that more such records and music will be released. If you do not have it, take it, even blindly.

Tracklist:
1. Blood Feast
2. Lucifers Spell
3. 666
4. Satan’s Sodomy (intro) / Brainstorm
5. Uncontrolled Desire
6. Black Church
7. It’s Pandemonium
8. Bloody Corpse
9. Elemental Decay
10. Dark Power
11. Neverending Destiny
12. Paralytic Disease
13. Bloody Corpse
14. Elemental Decay

Band:
https://www.facebook.com/agressor.fr
https://agressorofficial.bandcamp.com/music
http://www.agressor.fr/

Label:
https://www.facebook.com/La-Cripta-Metal-Shop-586024158118606/
https://www.facebook.com/grimmdistribution
https://grimmdistribution.bandcamp.com/

Autor: P.