CADAVERIC INCUBATOR – Nightmare Necropolis

CD / tape / vinyl, Hells Headbangers Records, album 2021
(English translation below)

Finowie są obecni na scenie od 2004 roku, ale coś po drodze poszło nie po myśli i w 2007 roku zespół został rozwiązany. Powrócili w 2014 roku, silni jak nigdy, zdeterminowani i regularnie zaczęli wydawać coraz to nowsze materiały, m.in. splity z Festerday czy Leprophiliac. Drugi album o którym dzisiaj padnie kilka słów to zajebista kwintesencja połączenia ciężkiego Death Metalu z elementami Grindu.

’Nightmare Necropolis’ to 30 minut bez kilku sekund intensywnego łomotu i miażdżenia kości. Klimat tego albumu można porównać do wczesnych albumów Necrophagia z mniejszą ilością sampli z horrorów. Death Metal jaki serwują nam Finowie to totalny horror pełen okaleczania, perfidnych i wyszukanych tortur, krwawej żądzy, cmentarnych uciech celesnych i wszelakiej nienawiści. W porównaniu do debiutu, CADAVERIC INCUBATOR poszli w kierunku bardziej rozbudownych kompozycji, nie ma już jednominutowych strzałów, a większość utworów oscyluje pomiędzy trzema a czterema minutami. Jak zostało wspomniane na początku, album jest cholernie intensywny nawet w przypadku zwolnień – ciężar nie pozwala odetchnąć. Wokale, będące głębokimi growlami czasem przeplatają się z grindowymi bulgotami oraz krzyczaną manierą. Zabieg znany, ale w przypadku Finów nie ma mowy o innym rozwiązaniu. Swietnie to współgra ze ścianą gitar i pulsującym basem. Mimo, że nie jest to skomplikowana muzyka, rzekłbym że nawet prosta, trzeba przyznać jedno: 'Nightmare Necropolis’ może się również pochwalić bardzo dobrą energią utworów, a gdy połączymy to z napomnkiętym już kielka razy ciężarem utworów – otrzymujemy katalizator gotowy do eksplozji. Warto jeszcze wspomnieć o dobrej produkcji dźwięku, która jest bardzo organiczna i nie jest w żadnym stopniu przesadzona. Selektywność idzie w parze z brudem, a z zainfekowanych krypt wyczołgują się kolejne żywe trupy rozsiewając wokół woń rozkładu i śmierci.

(English version)

The Finns have been around since 2004, but something went wrong along the way and the band disbanded in 2007. They came back in 2014, strong as ever, determined and started releasing more and more new material regularly, including splits with Festerday and Leprophiliac. The second album I’m going to say a few words about today is an awesome quintessential combination of heavy Death Metal with elements of Grind.

’Nightmare Necropolis’ is 30 minutes without a few seconds of intense thrashing and bone crushing. The atmosphere of this album can be compared to early Necrophagia albums with less horror movie samples. Death Metal that Finns serve us is a total horror full of mutilation, perfidious and sophisticated tortures, blood lust, cemetery pleasures and all kinds of hatred. Compared to the debut, CADAVERIC INCUBATOR have gone in the direction of more extended compositions, there are no more one-minute shots and most of the tracks oscillate between three and four minutes. As it was mentioned at the beginning, the album is damn intense even when it comes to slowdowns – the weight doesn’t let you breathe. Vocals, which are deep growls, are sometimes interlaced with grind-like gurgling and screaming fashion. It’s a well-known trick, but in case of the Finns there’s no other solution. It perfectly harmonizes with the wall of guitars and pulsating bass. Although it’s not complicated music, even simple I would say, you have to admit one thing: 'Nightmare Necropolis’ can also boast of a very good energy of the tracks and when we combine this with the already mentioned weight of the tracks – we get a catalyst ready to explode. Also worth mentioning is the good sound production, which is very organic and not overdone in any way. Selectivity goes hand in hand with dirtiness, and from the infected crypts crawl another living corpses spreading the smell of decay and death.

Tracklist:
1.World Necrosis
2.Blood Lust
3.Necropolis
4.Sarcophagidae
5.Sickly Obsessed
6.Through the Flesh
7.Frenzied Hatred
8.Coffin Defiler

Band:
https://cadavericincubator.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Cadaveric-Incubator/1537299173162374
https://instagram.com/cadavericincubator

Label:
https://shop-hellsheadbangers.com/
https://www.facebook.com/hellsheadbangers
https://www.instagram.com/hellsheadbangers
https://hellsheadbangers.bandcamp.com/

Autor: W.