HELL MILITIA – Hollow Void

CD / vinyl, Season of Mist Underground Activists, album 2022
(English translation below)

Myślę, że takiego zespołu jak HELL MILITIA nikomu nie trzeba przedstawiać, ale skoro mamy tu już taki zwyczaj, to z grubsza przedstawię klika faktów na temat tej francuskiej kapeli. Powstała ona w 2001 roku i dość szybko zrobiło się głośno o te nazwie, zwłaszcza po wydanym materiale demo, gdzie na wokalu wystąpił Meyhna’ch z MÜTIILATION, a wewnętrzna strona okładki została umazana świńską krwią. Prócz tej wspomnianej taśmy demo zespół na koncie ma jeszcze split z ANTAEUS, ETERNAL MAJESTY oraz DEVIANT. Ukazały się również cztery albumy, a ja bardzo miło wspominam 2012 rok, gdy ukazał się 'Jacob’s Ladder’ – przyznam, że katowałem go kilka tysięcy razy i uważam, że nadal jest świeży, czy podobnie będzie z najnowszym materiałem? Czas pokaże…

Długo trzeba było czekać na następcę słynnego albumu 'Jacob’s Ladder’, ale warto było czekać, bo te dźwięki od pierwszego do ostatniego utworu krążą wraz z krwiobiegiem i pozostają w pamięci na długo. Na 'Hollow Void’ weszło dziewięć kompozycji o łącznym czasie trwania wynoszącym ponad czterdzieści cztery minuty. Mówiąc szczerze, to nie spodziewałem się, że w tym roku doczekam nowego albumu HELL MILITIA, ale takie niespodzianki to ja bardzo lubię. Wyraźnie słychać różnicę między poprzednią płytą, chociaż jest tu podobny styl grania wypracowany już przez muzyków to jednak odpadły łatwo wchodzące melodie, a pojawiło się tak dużo ciężaru, że robi się duszno, a przy okazji prędkości grania nie są jakieś mozolne (tempa dość zróżnicowane – co jest bardzo oryginalnym zabiegiem). Pierwsze odsłuchy tak jakoś z trudem mi podchodziły, bo nadal za bardzo tkwię w kompozycjach z poprzednich materiałów, ale kolejne odtworzenia potwierdzają potęgę tego krążka. Jest tu wszystko, co powinno być w black metalu: agresja, nieokiełznana dzikość i swojego rodzaju nieprzewidywalność podlana odrobiną melancholii. Riffy gitar oparte są o sekcje tremolo, ale również słychać tu potężne akordy, które właśnie narzucają niesamowity ciężar. Pasaże jak w poprzednich materiałach wykorzystują dysonanse, a wszystko jest naznaczone świetną produkcją. W dalszej części albumu kompozycje przybierają bardziej chore brzmienie, a klimat zagęszcza się do niemal hipnotyzującej atmosfery. Gitarą basową z wiadomych powodów zajął się nowy muzyk – Saroth i świetnie dodaje on niezdrowego niskiego tonu do reszty aranżacji. Bas jest dobrze słyszalny nie tylko w zwolnieniach, ale i w szybkich tempach nie jest przytłumiony przez inne instrumenty. Perkusja bardzo mi pasuje w szybszych partiach, nadaje utworom niesamowitej dynamiki no i te całkiem fajne przejścia na bębnach robią dobrą robotę. Wokal nieco chropowaty, ale na tyle przejrzysty by go zrozumieć. Chociaż naszpikowany agresją to przyjemnie się go słucha i zapada on w pamięci.

Podsumowując, jestem przekonany, że jeszcze wiele razy posłucham tego krążka ale mam też wrażenie, że sprawił on chęć ponownego odtworzenia starszych materiałów, jakby był iskrą do tego by znów cieszyć się dźwiękami ciemności sprzed lat. Polecam, jeśli jeszcze nie macie w kolekcji.

(English version)

I think that such a band as HELL MILITIA doesn’t need any introduction, but since we have such a custom here, I’ll roughly present some facts about this French band. It was formed in 2001 and quite quickly the name became famous, especially after the released demo material, where Meyhna’ch of MÜTIILATION performed on vocals and the inner side of the cover was smeared with pig’s blood. In addition to the demo tape, the band has released a split with ANTAEUS, ETERNAL MAJESTY and DEVIANT. Four albums were released as well, and I have a very fond recollection of 2012, when 'Jacob’s Ladder’ came out – I’ll admit that I’ve battered it a few thousand times and I think it’s still fresh, will it be the same with the new material? Time will tell…

We had to wait for a long time for the successor to the famous 'Jacob’s Ladder’ album, but it was worth the wait, because these sounds from the first to the last track circulate with the bloodstream and remain in the memory for a long time. There were nine compositions on 'Hollow Void’ with a total duration of over forty-four minutes. To be honest, I didn’t expect to get a new HELL MILITIA album this year, but I like such surprises. You can clearly hear the difference between the previous album, although there is a similar style of playing developed by the musicians, but the easy-entering melodies are gone, and there is so much weight that it becomes suffocating, and at the same time the speed of playing is not so strenuous (the tempos are quite diverse – which is a very original thing). The first listening was somehow difficult for me, because I’m still too much stuck in the compositions from the previous material, but subsequent plays confirm the power of this album. There is everything that black metal should have: aggression, unbridled savagery and a kind of unpredictability sprinkled with a bit of melancholy. Guitar riffs are based on tremolo sections, but also powerful chords can be heard here, which just impose an incredible weight. The passages as in previous materials use dissonances and everything is marked by a great production. Later in the album, the compositions take on a more sick sound and the atmosphere thickens to an almost hypnotic atmosphere. The bass guitar, for obvious reasons, has been taken over by a new musician – Saroth, and he perfectly adds an unhealthy low tone to the rest of the arrangements. The bass is well audible not only in slowdowns, but also in fast tempos it is not muffled by other instruments. The drums suit me very well in the faster parts, they give the tracks amazing dynamics and those pretty cool transitions on the drums do a good job. Vocals are a bit harsh, but clear enough to be understood. Although it’s full of aggression, it’s pleasant to listen to and it’s really memorable.

To sum up, I am sure that I will listen to this album many times, but I also have the impression that it made me want to play older recordings again, as if it was a spark to enjoy the sounds of darkness from before. I recommend it, if you do not have it in your collection yet.

Tracklist:
1. Lifeless Light
2. Genesis Undone
3. Dust of Time
4. Within the Maze
5. Hollow Void
6. The Highest Fall
7. Kingdoms Scorched
8. Veneration
9. Corruption Rejoice

Band:
https://www.facebook.com/hellmilitiaofficial/
https://hellmilitia.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/hellmilitiaofficial/

Label:
https://www.season-of-mist.com/
https://www.facebook.com/seasonofmistofficial
https://seasonofmist.bandcamp.com/

Autor: W.