BLACK BLOOD INVOCATION – Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat

CD / tape / vinyl, Helter Skelter Productions, EP 2018
(English translation below)

BLACK BLOOD INVOCATION to duet z Grecji, który powstał w 2014 roku. Panowie do nowicjuszy na scenie nie należą. Warto wspomnieć, że udzielają się również w takich hordach jak Goat Synagogue, Cult of Eibon czy Hate Manifesto. Po ultra ciekawym demie, tych dwóch obłąkanych maniaków wydało epkę nakładem niezawodnej Helter Skelter Productions. Stylistycznie otrzymaliśmy równie silny cios jak w przypadku dema „Black Blood Invocation”. O tym już, poniżej.

Jedynym minusem tej produkcji jest długość trwania materiału. Przyznaję szczerze, że nie przepadam za wydawnictwami, których długość przekracza raptem 10 minut. Owszem, posiadam w swoich zbiorach trochę 7’ek lub kasetowych wersji promo / demo, które poprzez swój krótki czas trwania jeszcze dobrze nie zdążyły człowieka zachwycić, a już się kończą. Tym bardziej, że wersję tej epki mam w formacie CD. Co można powiedzieć zatem o „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat”? Otóż zdecydowanie pozostawia niedosyt. Z jednej strony to dobrze, bo można tą epkę odtwarzać w nieskończoność. Z drugiej strony, materiał aż się prosi o przynajmniej jeszcze jeden dodatkowy utwór. Tak, by dobić chociaż do tych 15 minut. Muzycznie Grecy serwują bestialski Black / Death Metal opierający się na znanych już patentach, które niejednokrotnie już słyszeliśmy przy okazji innych wydawnictw tej stylistyki. Nic nowego i bardzo dobrze!!! Wszelakie hybrydy, eksperymenty tylko zniwelowałyby świetny efekt obskurności. Nagranie pomimo całkiem potężnego brzmienia jest równie mocno smoliste i ohydne. Nosi w sobie także namiastkę ceremonialnego wydźwięku – pojawiające się dzwony dosadnie podkreślają klimat. Dwa utwory, które BLACK BLOOD INVOCATION zamieścił na „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat” są intensywne, ale posiadają też wolniejsze partie. Sam początek epki, tuż po wybrzmieniu krótkiego intro będącego integralną częścią otwierającego utworu, to powolne gitary wprawiające słuchacza w niemały trans. Szybsze partie mocno wgniatają w glebę, wyrzygując tym samym pełnię atawistycznej nienawiści. Wokale to potężna kawalkada bestialskich odgłosów, które doskonale uzupełniają muzyczny obraz BLACK BLOOD INVOCATION.

Materiał jest wyborny. Chciało by sie takich więcej, bo doskonałości w muzyce nigdy za wiele. I pomimo tak krótkiego czasu trwania, czego przeboleć nie mogę, „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat” to świetny reprezentant stylistyki Black / Death Metalowej.

(English version)

BLACK BLOOD INVOCATION is a duo from Greece that formed in 2014. The gentlemen do not belong to newcomers on the scene. It’s worth mentioning that they also contribute to such hordes as Goat Synagogue, Cult of Eibon or Hate Manifesto. After an ultra interesting demo, these two demented maniacs released an EP on reliable Helter Skelter Productions. Stylistically, we received an equally strong blow as in the case of the „Black Blood Invocation” demo. About it, below.

The only drawback of this production is the length of the material. To be honest, I’m not really fond of releases that are no longer than 10 minutes. Yes, I have in my collection some 7′ inches wax or cassette promo / demo versions, which through their short duration have not yet managed to delight a man, and they already end. The more so as I have the version of this ep in CD format. So what can be said about „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat”? Well, it definitely leaves you unsatisfied. On the one hand, it’s good, because you can play this ep over and over again. On the other hand, the material begs for at least one more track. So as to reach at least those 15 minutes. Musically, Greeks serve bestial Black / Death Metal based on already known patents, which we’ve already heard many times on other releases of this style. Nothing new and that’ s a very good thing!!! Any hybrids, experiments would only level out the great effect of obscurity. The recording, despite its quite powerful sound, is equally tarry and hideous. It also bears a substitute of ceremonial overtones – bells appearing bluntly emphasize the atmosphere. The two tracks BLACK BLOOD INVOCATION included on „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat” are intense, but also have slower parts. The very beginning of the EP, just after the sound of a short intro which is an integral part of the opening track, are slow guitars putting the listener in a trance. Faster parts of the track are strongly denting the ground, thus puking out the fullness of atavistic hatred. Vocals are a powerful cavalcade of bestial sounds, which perfectly complete the musical picture of BLACK BLOOD INVOCATION.

The material is excellent. One would like more of them, because there is never enough perfection in music. And despite such a short duration, which I can’t get over, „Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat” is a great representative of Black / Death Metal style.

Tracklist:
1.Atavistic Offerings to the Sabbatic Goat
2.Impious Liturgies to Baal pt II

Band:
none

Label:
http://www.helterskelterproductions.se/
https://helterskelterproductions.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/helterskelterproductions

Autor: W.