HEXEREI – Ancient Evil Spirits

CD / vinyl / tape, Sentient Ruin Laboratories, album 2021
(English translation below)

Kolejny dzień spędzony na poszukiwaniach nowości umieszczonych w sieci w cyfrowym formacie przynosi owocny zysk w postaci HEXEREI – zespołu z Finlandii, który przed rokiem wypuścił na światło dzienne swój ostatni materiał pod postacią albumu ‘Ancient Evil Spirits’. O samej kapeli nie wiele wiadomo. Na koncie mają dwa materiały demo oraz wspomniany album. Przyznam, że z tym nieświętym tworem spotykam się pierwszy raz, jednak muzyka pasuje mi od początku do końca i zacieram ręce by dobrać się do ich wcześniejszych wydawnictw.

‘Ancient Evil Spirits’ to debiutancki album HEXEREI, który ukazał się pod koniec kwietnia 2021 roku. Upchano tu tylko cztery utwory, o łącznym czasie trwania wynoszącym ponad trzydzieści cztery minuty. Od początku do końca tego materiału dostajemy ostrą chłostę diabelskim batem, bez żadnej litości i brania jeńców. To black metal podlany surowym thrash metalem, który dzięki swojej dzikiej formie jest tak agresywny. Do tego wszystkiego dźwięki wychodzące z instrumentów to bardzo surowe brzmienia, a teksty ortodoksyjne, co daje nam wyjątkowo szczerą sztukę. Kompozycje nie mają nic wspólnego ze skocznymi melodyjkami, jakich ostatnio w tym gatunku pojawia się dużo. Te utwory są wręcz żrące jak chemiczne opary. Riffy w większej części oparte są na sekcji tremolo, a te szalone solówki płyną wraz z krwią żyłami i oplatają ciało i umysł wyzwalając pokłady energii. Bębny brzmią specyficznie, sucho, zupełnie jakby ktoś zarzucił na nie gruby koc, przez co są dość mocno w tyle, a jednak pomimo tego słychać ich niezwykłą głębię, a wraz z riffami gitar potrafią stworzyć chaos dźwięków, który tak bardzo lubię w tej muzyce. Wokal potrafi wywołać zimne dreszcze przebiegające wzdłuż kręgosłupa. Jest chropowaty, demoniczny i przywołuje skojarzenia ze całkowitym złem i chłodem pozbawionym życia. Do tego jest agresywny i pluje jadem. Taką muzykę, to ja rozumiem. Aż noga sama wytupuje rytm tych kompozycji. Przyznam, że album w cyfrowej kompozycji mocno mi przypasował, jednak jestem przekonany, że taki materiał o wiele lepiej będzie słuchany na analogowym nośniku i z chęcią po taki sięgnę i to samo polecam Wam, bo nie da się przejść obojętnie obok tej płyty.

(English version)

Another day spent on searching for news posted on the net in a digital format brings fruitful profit in the form of HEXEREI – a band from Finland, which a year ago released its latest material in the form of the 'Ancient Evil Spirits’ album. Not much is known about the band itself. They have two demos and the mentioned album. I must admit that it’s the first time I’m meeting with this unholy creation, but the music suits me from beginning to end and I’m rubbing my hands to get to their earlier releases.

’Ancient Evil Spirits’ is HEXEREI’s debut album, which was released in late April 2021. Only four tracks are packed in here with a total running time of over thirty-four minutes. From the beginning to the end of this material we get a harsh flogging with a devilish whip, without any mercy or taking prisoners. This is black metal watered down with raw thrash metal, which is so aggressive thanks to its savage form. On top of all this, the sounds coming out of the instruments are very raw and the lyrics orthodox, which gives us extremely sincere art. The compositions have nothing in common with the lively melodies that have been appearing a lot in this genre lately. These songs are almost caustic like chemical fumes. Riffs are mostly based on tremolo section and those crazy solos flow with blood in veins and wrap the body and mind releasing layers of energy. Drums sound peculiar, dry, as if someone put a thick blanket over them, which makes them quite far behind, but despite that you can hear their incredible depth, and together with guitar riffs they can create a chaos of sounds, which I like so much in this music. The vocals can send cold shivers running down your spine. It is harsh, demonic and evokes associations with total evil and lifeless coldness. Additionally, it is aggressive and spits venom. This is the kind of music I want. It makes my feet beat to the rhythm of these compositions. I must admit that the album in its digital version appealed to me very much, however, I am convinced that such material will be much better listened to on an analogue medium and I will gladly reach for such a medium and I recommend the same to you, because it is impossible to pass by this album indifferently.

Tracklist:
1. Essence of Ancient Evil
2. Doom of Abysmal Graves
3. Howling Necromantical Imprecations
4. Unholy Ceremonial Invocation

Band:
https://hexerei.bandcamp.com/

Label:
http://sentientruin.com/
https://www.facebook.com/SentientRuin
https://sentientruin.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/sentientruin
https://www.instagram.com/sentientruin/

Autor: P.