SEVERED LIMBS – Sores Galore

CD, Ablaze Productions, album 2018
(English translation below)

Dzisiaj zajmiemy się trzecim albumem Szwedzkiego projektu, jednego z wielu, samego Roggi Johanssona. O polu działania tego człowieka i wielości jego projektów pisałem przy okazji recenzji Revolting „Monolith of Madness”. Początki działania są datowane na 1999 roku, w którym to ukazała się pierwsza taśma reh. Potem zespół milczał dobre 5 lat, by w 2005 roku się przebudzić i nagrać demo. Nastały kolejne lata milczenia i dopiero w 2013 roku ukazuje się debiutancki album. Od tego momentu, częstotliwość wydawnicza Szweda wzrosła i Poćwiartowanie Kończyny wydają już regularnie kolejne materiały. Poniżej szczegóły z zeszłorocznego albumu.

Dziewięć utworów, które się tu znalazły, to połączenie rytmicznego i melodyjnego grania w którym jest jeszcze miejsce na ciężar i świetny old schoolowy feeling. Materiał trwa niecałe 30 minut, ale jest tu na czym zawiesić ucho. Przede wszystkim uwagę zwraca 'pomostowe’ brzmienie, które łączy w sobie zarówno szwedzką szkołę grania i dźwięku wraz z bardziej amerykańskim podejściem do budowania riffów. Nie ma tutaj miejsca na wielce techniczne granie, Rogga postawił bardziej na prostotę. Ekspresyjność tejże jest na wysokim poziomie, a muzyka wkręca na tyle od pierwszych dźwięków, że ciężko zapanować na kiwającą się głową w takt hymnów horroru wydobywających się z głośników. Album całkowicie jest nastawiony na gitarowe granie, na przód są właśnie wyeksponowane wraz z nimi wokale. Dodaje to ciężkiego feelingu, pewnej groteskowości. Rogga, jak na każdym materiale, pięknie operuje swoim growlem, przechodząc sporadycznie w krzyki. „Sores Galore” przede wszystkim nie stawia znaku równości pomiędzy Death Metalem a blastami. Większość materiału oparta jest na średnich i wolniejszych partiach . Zapomniałem jeszcze wspomnieć przy okazji omawiania gitar, że pojawiają się tu świetne partie prowadzące i solówki. Ma facet zmysł do takiego grania, bo wali to old schoolem na kilometr. Naprawdę świetna sprawa, a ci z Was, którzy upodobali sobie stare granie w Death Metalu, mogą śmiało sięgać po trzeci album SEVERED LIMBS.

(English version)

Today we will deal with the third album of the Swedish project, one of many, Rogga Johansson himself. I wrote about the field of this man and the multitude of his projects when reviewing Revolting „Monolith of Madness”. The beginnings of the activity date back to 1999, when the first reh tape was released. Then the band was silent for 5 years, only to wake up in 2005 and record a demo. More years of silence followed and it wasn’t until 2013 that the debut album was released. Since then, the Swede’s release frequency has increased and SEVERED LIMBS have been releasing new material on a regular basis. Below are details from last year’s album.

Nine tracks, which are here, are a combination of rhythmic and melodic playing in which there is still room for weight and great old school feeling. The material lasts less than 30 minutes, but there is something to hang your ear on. Above all, attention is drawn to the 'bridge’ sound, which combines both the Swedish school of playing and sound, along with a more American approach to building riffs. There is no place for highly technical playing, Rogga has focused more on simplicity. The expressiveness is on a high level and the music is so involving from the first sounds that it is hard to keep your head from swaying to the horror anthems coming out of the speakers. The album is completely guitar-oriented with vocals at the forefront. It adds a heavy feeling, a certain grotesqueness. Rogga, as on every material, operates his growl beautifully, occasionally changing into screams. Above all, „Sores Galore” does not put an equal sign between Death Metal and blasts. Most of the material is based on medium and slower parts. I forgot to mention while discussing guitars that there are some great lead parts and solos here. The guy has a sense for this kind of playing, because it smells of old schooled music from a mile away. It’s really great and those of you, who like old Death Metal, can safely reach for the third album of SEVERED LIMBS.

Tracklist:
1.Submerged in the Sewers
2.The Clock Says Devouring Frenzy
3.Sores Galore
4.Crushed by the Droid
5.Cosumed by Fire
6.The Surface Waits the Hunter
7.By the Throat
8.Spiked
9.Fields of Horror

Band:
https://www.facebook.com/TDM130491/

Label:
https://ablazeprods666.bandcamp.com/merch

Autor: W.