MALIGNANT ALTAR – Retribution of Jelaous Gods

Tape / CD, The Other Records / Hostile Records / Maggot Stomp, demo 2019
(English translation below)

Ależ to jest materiał!!! Aż się prosi by wydać to w wersji winylowej! Jednak nie wyprzedzając faktów, trochę historii na początek. „Retribution of Jealous Gods” zostało wydane na taśmie przez dwie odrębne wytwórnie. Maggot Stomp, to już uznana firma zajmująca się wyrzygiwaniem coraz to bardziej ohydnych, przez co i wspaniałych jednocześnie, Death Metalowych monstrów. O fińskiej The Other Records nic mi nie wiadomo, a i jej dorobek wydawniczy jest dość skromny. MALIGNANT ALTAR wydał w tym roku dwa dema, a opisywane tutaj „Retribution of Jealous Gods” jest tym drugim.

Miażdżący, potężny Death Metal, który wypływa z głośników, jest morderczym ciosem. Musze przyznać, że pośród sporej ilości nowych tworów parających się właśnie tą odmianą stylistyczną, zaskoczył mnie po całości. Po pierwsze, jest to absolutny hołd dla muzyki jaką był Death Metal w latach ’90-tych. Pełen potężnych riffów, walcowatych patentów mieszających się z szybkim graniem. W swej formie przerażający atmosferą absolutnego horroru. Ultra potężne wokale, które niosą się echem cmentarnych krypt… I te klawisze kończące w ostatnim utworze „Nephilim Burial” – aaaarrrrggghhhh!!!! Moc!!!! Po drugie, materiał ten bazuje na utartych schematach, na wypróbowanych już ścieżkach – a mimo to, brzmi niesamowicie świeżo! Ileż to zespołów z mozolnych temp po przejściu na perkusji wchodziło w szybkie rejestry utworu by znowu zwolnić. Jednakże, gdy słucha się „Retribution of Jealous Gods” nie odczuwa się tego. Wszystko jest idealnie na swoim miejscu, totalnie zaaranżowany materiał. Po trzecie, po prostu, to jest Death Metal. Nie ma absolutnie żadnych najmniejszych naleciałości z innych stylistyk. Czysty w swej formie, miażdży tak jak powinien i ma w sobie ten element okultyzmu wymieszanego z mrokiem śmierci. Absolut!

MALIGNANT ALTAR nagrał materiał, którego można słuchać w nieskończoność. Ciężar, horror, groza, plugastwo i wszelakie abominacje niczym w przerażającym makabrą koszmarze – to znajdziecie na tym wydawnictwie. Monstrualne demo!

(English version)

This is such a great piece of material!!! It begs to be released in a vinyl version! But without getting ahead of the facts, a little history for starters. „Retribution of Jealous Gods” was released on tape by two separate labels. Maggot Stomp is a well-established company, which has been churning out more and more hideous, but at the same time wonderful, Death Metal monstrosities. I don’t know anything about Finnish The Other Records, and their output is rather modest. MALIGNANT ALTAR released two demos this year, and „Retribution of Jealous Gods” described here is the second one.

The crushing, powerful Death Metal that comes out of the speakers is a killing blow. I have to admit that among a lot of new creations dealing with this stylistic genre, it surprised me completely. Firstly, it is an absolute tribute to the music that was Death Metal in the 90s. Full of powerful riffs, rolling patents mixed with fast playing. Terrifying in its form with atmosphere of absolute horror. Ultra powerful vocals that echo through cemetery crypts… And those closing keys in the last track „Nephilim Burial” – aaaarrrrggghhh!!!! This a fukking power!!!! Secondly, the material is based on established patterns, on already proven paths – and yet, it sounds incredibly fresh! How many bands have gone from strenuous tempos to fast registers of the song after a drum transition only to slow down again. However, when you listen to „Retribution of Jealous Gods” you don’t feel it. Everything is perfectly in place, totally arranged stuff. Thirdly, simply put, this is Death Metal. There is absolutely no trace of other stylistics. Pure in its form, it crushes as it should and has that element of occultism mixed with the darkness of death. Absolute!

MALIGNANT ALTAR recorded material that you can listen to endlessly. Heaviness, horror, filth and all sorts of abominations like in a macabre nightmare – you will find it on this release.

Tracklist:
1.Retribution of Jealous Gods
2.Spectral Revulsion
3.Nephilim Burial

Band:
https://malignantaltar.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/MaggotStomp/
https://maggotstomp.bandcamp.com/
https://maggotstomp.bigcartel.com/
http://www.theotherrecords.com/
https://www.facebook.com/theotherrecords
https://hostilerecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/hostilerecords/
https://www.facebook.com/Hostilerecords-100405594973476

Autor: W.