ABYSMAL LORD – Exaltation of the Infernal Cabal

CD / vinyl / tape, Hells Headbangers Records, album 2019
(English translation below)

ABYSMAL LORD jest zapewne znany wśród gawiedzi lubującej maltretować własne narządy słuchowe bestialskim wyziewem Black / Death Metalu. Po arcydziele, jakim w mojej opinii był debiutancki album „Disciples of the Inferno”, amerykański kwartet uderzył w tym roku z następcą tegoż wspaniałego materiału. Pochodzący ze stanu Louisiana, z New Orleans, ABYSMAL LORD wpisał się dzięki „Exaltation of the Infernal Cabal” w absolutna czołówkę gatunku. Szczegóły poniżej.

Drugi album w wykonaniu ABYSMAL LORD to czyste barbarzyństwo, zwierzęca chuć i totalna nienawiść. Wpływy absolutnego Blasphemy słychać tu w każdym dźwięku. Pomimo, że materiał nie ma nawet 35 minut, to po obcowaniu z nim czuję się po prostu zniszczony. Wszelakie oczekiwania pokładane w tego typu muzykę są jednoznaczne z chęcią bycia zdewastowanym, roztrzaskanym i by zostały po nas tylko gruzy – to wszystko otrzymacie za sprawą „Exaltation of the Infernal Cabal”. Gdy przy drugim odsłuchu skupiłem sie na otwierającym intrze, dotarło do mnie, ten utwór to ostrzeżenie przed zagładą. Niecałe półtorej minuty szansy by zdążyć wyłączyć to bestialstwo, bo potem będzie już za późno. Nawałnica perkusji, chorobliwie nisko strojone gitary i rzygające, szczekające wokale, które po prostu zabiją słuchającego! ABYSMAL LORD nie bierze jeńców, wszystko zostanie zgładzone. Przygotujcie się na nuklearny pogrom!!!

Praca gitar to absolutny majstersztyk w gatunku. Masa rytmicznego, ohydnego riffowania. Nawet w zwolnieniach śmierdzi rozkładającymi się wpływami starego Beherit, a nad wszystkim góruje wspomniany już Blasphemy. Chatoyczne solówki tylko dopełniają obłędu, rozszarpując resztki rozsądku, który za każdą minuta słuchanego materiału staje się pojęciem abstrakcyjnym. Na drugim planie, tym co najbardziej tu niszczy są wokale wespół z perkusją. Idealne zestawienie opętanego bicia werbla z nieludzkimi wrzaskami wokalisty. Towarzyszą temu złowieszcze śmiechy i totalne nienawistne wrzask. Intensywność najwyższej półki. Doskonałe brzmienie, które aż wali ponurym, piwnicznym syfem i stęchlizną. Rarytas!

Podsumowując, ABYSMAL LORD nagrał najlepszy jak do tej pory materiał. Moim zdaniem, jest to jedna z lepszych pozycji gatunku War Black / Death tego roku. Bestialstwo, barbarzyństwo, prymitywizm, ludobójczy brak litości! Trzeba to mieć, amen.

(English version)

ABYSMAL LORD is probably known among the crowd who likes to abuse their own auditory organs with the bestial fumes of Black / Death Metal. After the masterpiece, which in my opinion was the debut album „Disciples of the Inferno”, the American quartet hit this year with the successor to this great material. Hailing from the state of Louisiana, New Orleans, ABYSMAL LORD has entered the absolute top of the genre with „Exaltation of the Infernal Cabal”. Details below.

Second album of ABYSMAL LORD is pure barbarism, animalistic greed and total hatred. Influences of absolute Blasphemy can be heard in every sound. Despite the fact that the material is not even 35 minutes long, after interacting with it I feel simply destroyed. All expectations placed in this type of music are unequivocal with a desire to be devastated, smashed and only the debris left – that’s what you get with „Exaltation of the Infernal Cabal”. When, on the second listening, I focused on the opening intro, it came to me, this track is a warning of doom. Less than a minute and a half chance to turn this beast off, because then it will be too late. A barrage of drums, morbidly low tuned guitars and puking, barking vocals that will simply kill the listener! ABYSMAL LORD takes no prisoners, all will be exterminated. Get ready for a nuclear pogrom!!!

Guitar work is an absolute masterpiece in the genre. Mass of rhythmic, hideous riffing. Even in slowdowns it smells of decaying influences of old Beherit, and above everything there is already mentioned Blasphemy. Chatoic solos only complete the madness, tearing apart the remnants of sanity, which becomes an abstract notion with every minute of listening. In the background, what destroys most here are the vocals together with the drums. A perfect combination of a possessed snare drum beating with inhuman screams of the vocalist. This is accompanied by sinister laughs and total hateful screams. The intensity of the highest shelf. Perfect sound, which smells of gloomy, cellar sewage and mustiness. What a rarity!

To sum up, ABYSMAL LORD recorded the best material so far. In my opinion, this is one of the best War Black / Death albums of this year. Bestiality, barbarism, primitivism, genocidal lack of mercy! You have to have it, amen.

Tracklist:
1.The Exalted Killing (Intro)
2.Monolith of Vengeance
3.Races of Jehovah’s Despair
4.Scythe of Damnation
5.Exaltation of the Infernal Cabal
6.Holy Incest
7.Preparing the Throne
8.Nuclear Absolution
9.Scars of Heresy
10.Scourge of Christ

Band:
https://abysmal-lord.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Abysmal-Lord-2274024519585588/

Label:
https://shop-hellsheadbangers.com/
https://hellsheadbangers.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/hellsheadbangers

Autor: W.