BODYFARM – Dreamlord

CD / vinyl, No Dust Records, album 2019
(English translation below)

Holenderski BODYFARM powstał w 2009 roku w Amersfoort. „Dreadlord” to czwarty album tej ekipy i mówiąc szczerze mamy tu całkiem solidny ochłap Death Metalu. Jest to debiut pod skrzydłami No Dust Records, bo poprzednie albumy były wydane przez znaną niemiecką Cyclone Empire. Ciekawe co zadecydowało o zmianie wydawcy. Jakie by jednak to nie były powody, ja zacieram łapska, że czwarty album tej morderczej maszyny wpadł w moje łapska.

Czterdzieści minut Death Metalowego inferno w stylu szwedzkiej szkoły robi robotę. Cholera! Ja to ogólnie albumów z tego gatunku nie powinienem opisywać, bo ciężko mi wyrażać się o nich obiektywnie. Przejdźmy zatem do muzyki zawartej na „Dreadlord”, wszakże nie będę tu się zachwycał gołosłownie. Jak nie trudno wywnioskować, album w swoich aranżacjach ma sporą dawkę melodyki. Ta czyni go bardziej przystępnym słuchaczowi, ale całokształt muzyczny daleki od wyłącznie melodyjnych gitar. Otóż, BODYFARM postawił też na wyeksponowanie akcentów mocnej motoryki i ciężaru. Pojawiają się też takie smaczki jak gitara akustyczna w utworze „Eternal”, który stanowi tu pewnego rodzaju interludium. Zbudowany w całości na wspomnianym instrumencie pokazuje, że panowie potrafią nie tylko napierdalać (mimo wszystko w melodyjny sposób). Dodatkowym atutem podkreślającym wspomnianą już tu x razy melodykę, jest samo brzmienie albumu. Czytelne, pełne i z dużą przestrzennością. W pracy perkusji nie ma się do czego przyczepić, nie jest przekombinowana i nie dominuje nad resztą instrumentów. Ciekawe przejścia na tomach, mocna motoryka, trochę blacha raid sprawia wrażenie zduszonej komputerowo (przynajmniej takie wrażenie odniosłem przy utworze „Unholy Resurrection”). Tymcazsem, co bym tu więcej nie mówił, sprawę stawiam jasno: to naprawdę dobry album.

Podsumowując, BODYFARM nagrali kolejny udany album. Nic w nim zaskakującego, nic co sprawi, że będziecie szukać opadającej szczęki na podłodze. Jest solidnie i dobrze. I owszem, zdaje sobie sprawę, że Death Metal prezentowany na „Dreadlord” jest łatwy w odbiorze i można go zaliczać w kanony standardów mainstreamu. Jeśli ktoś ma z tym problem to cóż… przegapiacie solidna dawkę dobrej muzyki.

(English version)

Dutch BODYFARM was formed in 2009 in Amersfoort. „Dreadlord” is the fourth album from this crew and to be honest we have a pretty solid slice of Death Metal here. It’s a debut under No Dust Records, because previous albums were released by well known German Cyclone Empire. I wonder what decided to change the label. Whatever the reasons are, I’m rubbing my hands that the fourth album of this murderous machine fell into my hands.

Forty minutes of Death Metal inferno in Swedish school style does the job. Damn! I generally shouldn’t describe albums from this genre, because it’s hard for me to be objective about them. Let’s move on to the music contained on „Dreadlord”, after all, I’m not going to be boasting empty-handed here. As it’s not hard to deduce, the album has a large dose of melodics in its arrangements. It makes it more accessible to the listener, but the overall music is far from just melodic guitars. Well, BODYFARM also put emphasis on accentuating the strong motorics and heaviness. There are also some tasty touches like the acoustic guitar in „Eternal” which is a kind of interlude here. Built entirely on the aforementioned instrument, it shows that the gents can do more than just pounding (albeit in a melodic way). An additional advantage emphasizing the already mentioned melodics is the sound of the album itself. Clear, full and spacious. There is nothing to complain about in the drums’ work, they are not over-complex and do not dominate over the rest of the instruments. Interesting transitions on the toms, strong dynamics, a little raid sheet metal seems to be smothered by computer (at least that’s the impression I got with the track „Unholy Resurrection”). All in all, I will say no more, but let me make it clear: this is a really good album.

To sum up, BODYFARM recorded another successful album. Nothing surprising, nothing that will make your jaw drop on the floor. It is solid and good. And yes, I realize that Death Metal presented on „Dreadlord” is easy to listen to and can be included in the canons of mainstream standards. If someone has a problem with that then well… you are missing out on a solid dose of good music.

Tracklist:
1.Dreadlord
2.Rites of Damnation
3.Manhunt
4.Woods of Dismay
5.We Sailed to Death
6.The Horseman
7.Eternal
8.Unholy Resurrection
9.Angelreaper
10.Faces of Death
11.Undead Warmachine

Band:
https://www.facebook.com/pages/Bodyfarm/107945989258106
http://www.bodyfarmdeathmetal.com/

Label:
https://nodustrecords.com/
https://www.facebook.com/nodustrecords/

Autor: W.