CONSUMMATIO – Desaevio

Tape / vinyl, Death Prayer Records / Black Gangrene Productions, album 2022
(English translation below)

No i wpadł mi w ręce całkiem nowy twór z Portugali, o którym praktycznie nic nie wiadomo. Muzyka jaką wykonuje to surowy black metal. Data założenia jest nieznana, podobnie, jak to, kto się w CONSUMMATIO udziela. Debiutancki album i póki co, jedyny materiał wydany w tym roku, tak więc świeża rzecz. Nie przedłużając już tego wstępu, po prostu przejdźmy do recenzji czarnego krążka.

Mówiąc krótko, Desaevio to zajebisty materiał, który mocno kojarzy mi się z Transilvanian Hunger DARKTHRONE. Tak jak często pojawiająca się nowa muzyka na black metalowej scenie nie zawsze potrafi wbić się w moje gusta, tak w tym przypadku od początku zostałem wciągnięty w ten wir skojarzeń z mrocznymi początkami drugiej fali black metalu. Materiał ten zawiera pięć utworów o łącznym czasie wynoszącym ponad trzydzieści osiem minut. Od początku, do końca dźwięki są złowieszcze. Krótkie intro złożone z gromów wieszczących burzę, zapowiada jedynie black metalową dzikość w szybkich tempach. Chociaż struktura riffów przypomina dość mocno wspomnianych wcześniej Norwegów, to wiele elementów różnie się. Przede wszystkim gitary są dość mocno stonowane, przynajmniej jeśli chodzi o riffy, zupełnie inaczej wygląda to w partiach solowych, gdzie tempo ulega zwolnieniu, a gitary brzmią niesamowicie lodowato. W tych brzmieniach nie ma miejsca na melodię, ani na litość. Tu jest tylko pierwotna wściekłość, chłód i odrobina melancholii. Oczywiście są również momenty, gdzie gitara porusza się na czystym kanale, jednak nie nadaje ona tu bardziej melodyjnej strony, a wzmacnia tylko nieprzyjazny ton tej muzyki. Bas nadaje swym niskim tonem ciężaru, a perkusja, która mocno wybiega przed inne instrumenty brzmi tak obłędnie, jak ziemia zrzucona na wieko trumny, opuszczonej do głębokiego grobu. Całej reszty dopełniają obskurne, skrzeczące wokale, ziejące jadem i nienawiścią. Jednak momentami ulegają przeobrażeniu w czysty, melodyjny i niemal mistyczny śpiew. Tę płytę po prostu trzeba mieć w swojej kolekcji. Materiał godny wielokrotnego odsłuchiwania. Polecam.

(English version)

And I got my hands on a brand new creation from Portugal, about which practically nothing is known. Their music is raw black metal. The date of founding is unknown, as well as who is in CONSUMMATIO. Debut album and so far only material released this year, so fresh stuff. Without prolonging this introduction, let’s just get to the black vinyl review.

In short, 'Desaevio’ is awesome stuff that strongly reminds me of DARKTHRONE’s 'Transilvanian Hunger’. As often new music on the black metal scene can’t always strike my taste, in this case I was drawn into this vortex of associations with the dark beginnings of the second wave of black metal from the very beginning. This material contains five tracks with a total time of over thirty-eight minutes. From the beginning, to the end the sounds are sinister. A short intro consisting of thunderous riffs bellowing up a storm only foreshadows the black metal ferocity in the fast tempos. Although the structure of the riffs is quite reminiscent of the aforementioned Norwegians, many elements differ. First of all, guitars are quite subdued, at least when it comes to riffs, it’s completely different in solo parts, where the pace slows down and guitars sound incredibly icy. There is no place for melody or mercy in these sounds. There is only primal fury, coldness and a bit of melancholy. Of course, there are also moments, where the guitar moves on the clean channel, but it does not give a more melodic side here, but only reinforces the malevolent tone of this music. The bass lends weight with its low tone, and the drums, which heavily run out in front of the other instruments, sound as maddening as earth dropped on the lid of a coffin, lowered into a deep grave. All the rest is complemented by squalid, squawking vocals, oozing with venom and hatred. However, at times they are transformed into pure, melodic and almost mystical singing. This album is simply a must have in your collection. The material worth repeated listening. I highly recommend it.

Tracklist:
1. Tormenta
2. Transformação
3. Saudade
4. Diluído
5. Finalidade

Band:
https://consummatio.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/deathprayerrecords/
https://deathprayerrecords.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/deathprayerrecords/
https://www.blackgangrene.com/
https://soundcloud.com/blackgangrene

Autor: P.