BLOOD STRONGHOLD – Twilight Ceremonies

Vinyl, Nebular Carcoma Records, EP 2021
(English translation below)

Całkiem niedawno przybliżyliśmy jeden z wielu materiałów polsko autralijskiego zespołu BLOOD STRONGHOLD, jako że ostatnio ukazała się Epka, to postanowiłem przyjrzeć się jej dokładniej. Zespół współtworzą Krew i Nightwolf, a zespoły i projekty w których działali i nadal działają można wymieniać bardzo długo. Pozwolę sobie zatem wspomnieć między innymi o DROWNING THE LIGHT, RUNESPELL, CMENTARNY ZEW, DUCH CZERNI, NECROSTRIGIS. Kapela powstała w 2014 roku i w swojej dyskografii zgromadziła trzy albumy oraz kilka mniejszych wydawnictw. Jak na tak młody staż na metalowej scenie, to nazwa jest mocno rozpoznawalna i przyznaję, że jak tylko usłyszę o nowym materiale, to nie potrafię się powstrzymać, by go nie przejść obojętnie obok niego.

No cóż, materiał jest krótki, ale wyczekując czegokolwiek od BLOOD STRONGHOLD nie można narzekać. Na siedmiocalowym, czarnym krążku znalazły się dwa utwory, których łączna długość wynosi niecałe dwanaście minut. Pierwszy z utworów, to kontynuacja Luperkalia (Ritual of Lutyj Zvier’), który znalazł się na EP Heritage in Ancient Shadows – z 2019 roku. Drugi utwór, to cover kultowego polskiego zespołu KOHORT. Muzyka, chociaż nacechowana mocną atmosferą, nie nalży do przyjemnych, ponieważ od pierwszej chwili w uszy rzucają się surowe dźwięki, w których melodia jest czynnikiem zbędnym. To z czym kojarzy się materia muzyczna jest wybitnie proste w odczuciu. Nienawiść, zło, śmierć i zniszczenie. Jednak pod tą grubą, nieprzystępną warstwą drzemie silna melancholia i to właśnie ten element sprawia, że słucham tego materiału na okrągło. Wszystkie te smaczki sprawiają, że black metal kreowany przez BLOOD STRONGHOLD hipnotyzuje, prowadzi na brzeg krawędzi, od której nie ma już odwrotu. Riffy gitar są zimne i precyzyjne, oscylują wokół sekcji tremolo, przedzierając się przez mroczne rejony, jak głos z grobu. Gitara basowa wpływa bardzo mocno na poprawę dynamiki, jednocześnie tworząc głębię i ciężar. Perkusja, w moim odczuciu mogłaby brzmieć nieco głośniej, bo tak jak brzmią bębny to nawet mi się to podoba, ale talerze już mają niezbyt przyjemne brzmienie. Wokal niski, chropowaty, bardzo obskurny ale niosący ze sobą wielką siłę i ogień, który nie gaśnie. Zaskakują również czyste partie wokalne, w których absolutnie nie dominuje delikatność. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na Twilight Ceremonies to spieszcie się, by zaopatrzyć się w ten tytuł, bo wyszło tylko 320 kopii tego materiału.

(English version)

Quite recently we have presented one of the many materials of the Polish-Australian band BLOOD STRONGHOLD, as the EP was lately released, I decided to take a closer look at it. The band is co-founded by Krew and Nightwolf, and the bands and projects they were and still are active in can be listed for a long time. So let me mention DROWNING THE LIGHT, RUNESPELL, CMENTARY ZEW, DUCH CZERNI, NECROSTRIGIS, among others. The band was formed in 2014 and has amassed three albums and several smaller releases in their discography. As for such a young apprenticeship on the metal scene, the name is strongly recognizable and I admit that as soon as I hear about the new material, I can’t help but pass it by.

Well, the stuff is short, but expecting anything from BLOOD STRONGHOLD you can’t complain. On the seven-inch, black disc there are two tracks, whose total length is less than twelve minutes. The first track, is a continuation of Luperkalia (Ritual of Lutyj Zvier’), which was included on the EP Heritage in Ancient Shadows – from 2019. The second track, is a cover of the cult Polish band KOHORT. The music, although marked by a strong atmosphere, is not one of the pleasant ones, as from the first moment raw sounds, in which melody is a superfluous factor, strike the ears. What the musical matter is associated with is very simple in its feeling. Hatred, evil, death and destruction. However, under this thick, inaccessible layer lies a strong melancholy and it is this element that makes me listen to this material over and over again. All these touches make black metal created by BLOOD STRONGHOLD hypnotic, leads to the edge of the edge, from which there is no return. Guitar riffs are cold and precise, oscillating around the tremolo section, breaking through the dark regions like a voice from the grave. The bass guitar has a very strong effect on improving the dynamics, while creating depth and weight. The drums, in my opinion, could sound a bit louder, because the way the drums sound I even like it, but the cymbals already have a not very pleasant sound. The vocal is low, harsh, very obtuse but carrying a great power and fire, which does not go out. The clean vocal parts are also surprising, with absolutely no softness dominating. If you haven’t got Twilight Ceremonies yet, hurry up to get your hands on this title, because only 320 copies of this material have been released.

Tracklist:
1. Lycanthropic Twilight Ceremonies (The Ritual of Lutyj Zvier’ part II)
2. Wartime – Battles & Flout (Kohort cover)

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/nebularcarcoma
http://www.nebularcarcoma.com/
https://www.instagram.com/nebular_carcoma/
https://soundcloud.com/nebularcarcoma

Autor: P.