IMPERATHORN – Mercy for the Despicable (Demo MMXXI)

CD, Iron, Blood and Death Corporation, demo 2021
(English translation below)

Trio z Chile i ich debiutancki materiał solidnie mnie pozamiatał. IMPERATHRON to Blackened Death Metalowy twór naprawdę bardzo dobrze się spisujący w ramach stylistyki jaką sobie obrali. Zespół powstał w 2020 roku i tak naprawdę to tylko jeden członek z zespołu gra w innych hordach: Degotten, Grisvelos, Inhuman Entity, Maniaco. Przyznaję, że niewiele mi te nazwy mówią, niemniej jednak będę musiał je sprawdzić mając na uwadze jaki poziom reprezentuje omawiany tutaj zespół. Bez dalszego przedłużania, zapraszam na kilka szczegółów odnośnie „Mercy for the Despicable (Demo MMXXI)”.

Dwadzieścia minut muzyki bez kilkunastu sekund mija szybko. Dźwięki wydobywające się z tego dema są intensywne a skomasowane brzmienie zamyka wieko trumny. Jest masywne, ciężkie i stanowi element scalający, spoiwo pomiędzy przekazem a muzyką. Trzeba to przyznać tym trzem maniakom, że oręż jaki wykuli w piekielnym ogniu jest kurewsko dobry! Ostry, morderczy i totalnie ociekający mrokiem. Prędkości utworów wahają się od tych ultra szybkich, blastujących po środkowe i zwolnienia. Blasty wypadają nader sprawnie, rozszarpują absolutnie słuchacza. Partie gitary oparte są w głównej mierze na pracy tremolo i wyciąganiu tą techniką przepełnionych demoniczną chucią chorych melodii. Bardzo dobrze wypada tutaj jeszcze dualność riffów, gdy gitary w dwóch tonacjach grają ten sam riff, powodując tym samym jeszcze większe spustoszenie wśród zmysłów. Praca perkkusji nie pozostawia żadnych złudzeń, dyktując dynamikę materiałowi. A ta jest nieposkromiona, żywiołowa. Początkowo trochę przeszkadzał mi dźwięk werbla, który wydawał mi się przekombinowany w studio a tym samym nieco zatracił ze swej organiczności brzmienia. Jest to kwestia, która zdecydowanie nie rujnuje walorów odsłuchu i do której można szybko przywyknąć. Same aranżacje – to czysta nienawiść i zerowy poziom litości. Growle przeplatające się z krzykami robią tu świetną robotę. Zresztą, w przypadku IMERATHORN od razu słychać, że ta muzyka powstała w Ameryce Południowej. Dzikość, ciężar i pieprzona pasja. Zdecydowanie sprawdźcie ten zespół!

(English version)

The trio from Chile and their debut material solidly blew me away. IMPERATHRON are a Blackened Death Metal creation that are really doing very well within the style they have chosen for themselves. The band formed in 2020 and really only one member from the band plays in other hordes: Degotten, Grisvelos, Inhuman Entity, Maniaco. I admit that these names don’t mean much to me, nevertheless, I will have to check them out bearing in mind what level the band in question represents here. Without further prolongation, I invite you to hear some details about „Mercy for the Despicable (Demo MMXXI)”.

Twenty minutes of music without a dozen or so seconds passes quickly. The sounds coming out of this demo are intensive and the condensed sound closes the lid of the coffin. It is massive, heavy and constitutes a unifying element, a bond between the message and the music. You have to admit that the weapon these three maniacs have forged in hellfire is fucking good! Sharp, murderous and totally dripping with darkness. The speed of the tracks varies from ultra-fast, blasting ones to the middle and slowing down. The blasts are very efficient, they absolutely tear the listener apart. The guitar parts are based mainly on tremolo work and using this technique to draw out sick melodies filled with demonic lust. The duality of riffs is also very good here, when guitars in two tones play the same riff, thus causing even more havoc among the senses. The drum work leaves no illusions, dictating the dynamics of the material. And this one is irrepressible, impetuous. At first I was a little disturbed by the sound of the snare drum, which seemed to me to be overproduced in the studio and thus slightly lost its organic sound. This is an issue that definitely does not ruin the quality of listening and to which you can quickly get used to. The arrangements themselves – are pure hatred and zero pity. Growls interweaving with screams do a great job here. Anyway, with IMERATHORN you can immediately hear that this music was made in South America. Savagery, heaviness and fucking passion. Definitely check this band out!

Tracklist:
1.Mercy for the Despicable
2.Demons of Steel
3.The Human Must Be Overcome
4.Ophidism of the Gods

Band:
https://imperathron.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/imperathron

Label:
https://www.facebook.com/ibdc666
https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/
http://ibdclabel666.bigcartel.com/

Autor: W.