WITCH VOMIT – Buried Deep in a Bottomless Grave

CD / tape / vinyl, 20 Buck Spin Records, album 2019
(English translation below)

Niedawno w łapska wpadł mi drugi album amerykanów z WITCH VOMIT. Pamiętam, jak jeszcze przy okazji debiutu „A Scream from the Tomb Below”, rozpływałem się w zachwycie. Wydany w 2016 roku album przez hiszpańska Memento Mori, rozerwał mnie na strzępy. Niesamowicie potężny, świetnie zaaranżowany, ciężki Death Metal ziejący czeluścią tysięcy otwartych grobów. Nie inaczej jest, moi mili, w przypadku drugiego albumu.

Siedem utworów składających się na „Buried Deep in a Bottomless Grave” to istna uczta. Te 27 minut mija bardzo szybko, ale obstawiam, że jest to świadome rozwiązanie. Słuchając tego materiału, gdy tylko zapadnie cisza po odsłuchu, człowiek natychmiast sięga łapą i wciska play na odtwarzaczu CD. Zresztą przyznam się, że taki materiał to mus posiadania w wersji winylowej. Makabryczny magnetyzm tej muzyki sprawia, że nie mogę się oderwać od tego materiału. Czuć tutaj ten grobowy klimat w dosłownie każdym riffie, w każdym utworze. Więcej, tytułowy grób zdecydowanie nie ma dna – to jest niczym czarna, nieskończona, omiatająca nozdrza smrodem rozkładu, pustka. Ta, której się koszmarnie boisz, a i tak w nią zaglądasz. Niesamowite riffy, które łącząc w sobie wspomniany grobowy feeling i garść melodii, dają wyborny efekt. Dołączające co rusz krótkie i chorobliwe solówki zaskakująco precyzyjnie dostarczają kolejnych tortur. Świetna praca perkusji, która może na pierwszy rzut ucha wydawać się jednostajna, ale przy drugim lub trzecim odsłuchu wychodzą smaczki w postaci świetnych przejść, pracy blach jak raid (cudowne brzmienie, aaaarrggghhh!!!!). No i wokale!!! FUKK!!! Głębokie, cmentarne growle przeplatające się z krzykami dochodzącymi z głębin szaleństwa. Jakiż ten materiał jest doskonały!!

Zakończenie tej krótkiej recenzji będzie trochę bezcelowe, albowiem wszelakie zachwyty nakreśliłem w części tego tekstu powyżej. Z drugiej strony, co mi szkodzi się powtarzać? Tak więc, materiał niesamowity, na wskroś doskonały! To tyle.

(English version)

Recently I got my hands on the second album of the Americans from WITCH VOMIT. I remember when I was still in awe of their debut „A Scream from the Tomb Below”. The album, released in 2016 by Spain’s Memento Mori, ripped me to shreds. Incredibly powerful, brilliantly arranged, heavy Death Metal breathing down the depths of thousands of open graves. It is no different, my dears, with the second album.

The seven tracks that make up „Buried Deep in a Bottomless Grave” are a veritable feast. Those 27 minutes pass very quickly, but I bet it’s a deliberate solution. Listening to this material, as soon as there is silence after listening, you immediately reach out with your hand and press play on the CD player. Anyway, I admit that such material is a must have in vinyl version. The macabre magnetism of this music makes me unable to tear myself away from this material. You can feel this sepulchral atmosphere in literally every riff, in every track. Moreover, the title grave definitely has no bottom – it is like a black, infinite void, sweeping the nostrils with the stench of decay. The one you are nightmarishly afraid of, but you look into it anyway. Incredible riffs, which combine the aforementioned sepulchral feeling and a handful of melodies, give an exquisite effect. Short and morbid solos added every now and then deliver another torture with surprising precision. Great work of drums, which may seem monotonous at the first glance, but the second or third listening reveals tastes in the form of great transitions, working metal like a raid (wonderful sound, aaaarrggghhh!!!!). And vocals!!! FUKK!!! Deep, graveyard growls intertwined with screams coming from the depths of madness. How perfect this material is!!!

Finishing this short review will be a bit pointless, as I outlined all the delights in the part of this text above. On the other hand, what’s the harm in repeating myself? So, amazing material, thoroughly perfect! That is all.

Tracklist:
1.From Rotten Guts
2.Despoilment
3.Buried Deep in a Bottomless Grave
4.Dead Veins
5.Dripping Tombs
6.Squirming in Misery
7.Fumes of Dying Bodies

Band:
https://witchvomit1.bandcamp.com/
https://facebook.com/WebsOfHorror

Label:
http://www.20buckspin.com/
https://www.facebook.com/20buckspin
http://listen.20buckspin.com/

Autor: W.