SLAUGHTBBATH – Alchemical Warfare

CD / tape / vinyl, Hells Headbangers Records, album 2019
(English translation below)

Aktywna od 2002 roku, horda SLAUGHTBBATH, wypluła na światło dzienne swoją drugą, pełną abominację. Pierwszy album, „Hail to Fire”, który był wydany wielokrotnie, również przez rodzimą Old Temple Records, zostały wydany w 2013 roku. Trochę czasu, jak sami przyznacie minęło. Jednakże, w tym okresie zespół nie próżnował i ukazały się cztery splity, dwie kompilacje oraz singiel. A co przyniósł nowy materiał Chilijczyków? Ci z was, którzy znają tą hordę oraz są zaznajomieni ze sceną z Chile, wiedzą czego się spodziewać. Intensywny i dziki Black Metal uderzający po mordzie. O tym, poniżej.

Najnowsze dzieło Chilijczyków to istne bombardowanie. Intensywność tego materiału po prostu miażdży słuchacza. Masa przetaczających się blastów czyni jasne spustoszenie, a gdy „Alchemical Warfare” dobiega do końca, zapada cisza, pustka. Niczym unoszący sie jeszcze pył i kurz po bitwie. „Hail to Fire” był konkretnym uderzeniem, ale nie spodziewałem się takiego wpierdolu. Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest moi drodzy wpierdol. Wiele kapel gra intensywnie, szybko i gęsto, ale nie każda potrafi ową prędkość zamienić na tak bezlitosną chłostę. Warto jeszcze podkreślić, że SLAUGHTBBATH zaskakuje swą niszczycielską mocą nawet w wolniejszych partiach. Praca gitar opiera się na gęstej grze chwytami, prowadzących patentach tremolo i jadowitych, chaotycznych solówkach. Jest w tej muzyce coś twórczości Marduk, ale aranżacje są wzorowane na totalnych klasykach. Wymienię chociażby Sarcófago, tyle że wzorce te są podane na podkręconych obrotach. Jednak czego by nie powiedzieć, to dominuje tutaj diabelska szybkość narzucana partiami perkusji. Zróżnicowane przejścia, świetne wykorzystanie podwójnej stopy, a ilość blach jakie usłyszymy to wręcz nagroda za obcowanie z ta muzyką. Brzmieniowo album jest wypieszczony, ale nadal ma w sobie tą pierwotną agresję. Wystarczy posłuchać tytułowego utworu i wszystko będzie jasne.

Drugi album SLAUGHTBBATH to konkretny cios. Niby wszystko już było, ale wyrwać się ze szpon tej bestii to trudna sprawa. Album przesiąknięty Złem i mroczny niczym komnata alchemika. Oby więcej takich wydawnictw! Hail to SLAUGHTBBATH!

(English version)

Active since 2002, the horde SLAUGHTBBATH have spit out their second full-length abomination. The first album, „Hail to Fire”, which has been released multiple times, including by their native Old Temple Records, were released in 2013. Some time has passed, as you can admit yourself. However, during this period the band did not idle and released four splits, two compilations and a single. And what has the Chileans’ new material brought? Those of you who know this horde and are familiar with the scene from Chile, know what to expect. Intense and savage Black Metal that hits you in the face. About it, below.

The latest work of the Chileans is a real bombardment. The intensity of this material simply crushes the listener. The mass of rolling blasts makes clear havoc, and when „Alchemical Warfare” comes to an end, silence falls, emptiness. Like dust still floating after the battle. „Hail to Fire” was a definite strike, but I didn’t expect such a pounding. Because it has to be said clearly, this is a pounding, my dear friends. Many bands play intensively, fast and densely, but not every one is able to change that speed into such a merciless beating. It is worth to underline that SLAUGHTBBATH surprises with its destructive power even in slower parts. The guitar work is based on dense grip play, driving tremolo patents and venomous, chaotic solos. There is something of Marduk in this music, but the arrangements are inspired by total classics. I will mention Sarcófago for example, only that these patterns are given at a twisted speed. However, whatever one may say, it is the devilish speed imposed by the drum parts that dominates here. Diversified transitions, great use of the double foot and the amount of metal sheets that we can hear is almost a reward for communing with this music. Sound-wise the album is polished, but it still has that original aggression. Just listen to the title track and everything will be clear.

The second album of SLAUGHTBBATH is a concrete stab. It seems that everything has already been done, but to break free from the clutches of this beast is a difficult thing. The album is permeated with Evil and dark as an alchemist’s chamber. Let’s hope for more such releases! Hail to SLAUGHTBBATH!

Tracklist:
1.Ritual Bloodbath
2.Resuscitated by Immortal Scorn
3.Cavern of Misanthropy
4.Prophetic Crucifixion
5.Rejoined into Chaos
6.Alchemical Warfare
7.Amulets of Carnage
8.Celestial Overthrow
9.Ascension to the Dragon’s Throne

Band:
https://www.facebook.com/Slaughtbbath

Label:
https://www.facebook.com/hellsheadbangers
https://shop-hellsheadbangers.com/
https://hellsheadbangers.bandcamp.com/

Autor: W.