ZAQQOEM – Anarchic Rapture of Withering

Tape, Setient Ruin Laboratories, EP 2021
(English translation below)

Podziemie, pomimo obecnego oblicza jawiącego się w większości tonami materiałów online, wypluło holenderski twór o nazwie ZAQQOEM. Poza omawianą EPką dwuosobowy projekt ma na swoim koncie jeszcze jedną EPkę, a jesli chodzi o moją osobę, to jest to piwesza styczność z tymi bluźniercami. Zapraszam na kilka słów odnośnie „Anarchic Rapture of Withering”.

Nie bardzo potrafię zrozumieć tytuł tego wydawnictwa, ponieważ Anarchiczny Gwałt Więdnięcia badź Więdnących mówi mi tyle co nic. Zostawmy jednak ten szczegół i przejdźmy do muzyki. Otóż na „Anarchic Rapture of Withering” mamy trzy utwory o łącznej długości niecałych trzynastu minut. Niby to niewiele, ale zdecydowanie można usłyszeć co Holendrzy chcą przedstawić słuchaczowi swoją wizją. Poza oczywistym Black / Death Metalowym wpierdolem na modłę War Metalowych hymnów, mamy tu również kilka mniej oczywistych elementów. Pierwszym jest dość mocno okraszony techniką warsztat riffów, które potrafia zaskoczyć. Nie będzie to jednak popis wirtuozeri, ale zdecydowanie znajdziemy tu sporo powykręcanych niczym umysł zwyrodnialca połamńców. Do tego ZAQQOEM dodali też nico kakofonicznych partii i całość brzmi arcywrogo. Kolejna sprawa to brzmienie, które zostało pozbawione przestrzeni, jest duszne jak aura w katakumbach i wali odorem rozkładu i szaleństwa. Totalna choroba! Biorąc się za „Anarchic Rapture of Withering” musimy zdawać sobie sprawę, że natrafimy również na zmiany szybkości utworów. W nich to odnajdziemy najbardziej chorą chłostę przeplataną z ultra ciężkimi zwolnieniami. Wokale to niskie grobowe growle z nakładającymi się na nie wrzaskami, ależ to jest potęga! Miażdżace riffy, chore brzmienie, rzygi pełne bluźnierstwa… Ja to kupuję!

(English version)

The underground, in spite of the current face of the apparent tons of online material, has spit out a Dutch creation called ZAQQOEM. Apart from the discussed EP, the two-member project has one more EP to their credit, and as far as I’m concerned, this is my first contact with these blasphemers. I have a few words about „Anarchic Rapture of Withering”, check below.

I can’t really understand the title of this release, because Anarchic Rapture of Withering tells me as much as nothing. But let’s leave this detail aside and move on to the music. Well, on „Anarchic Rapture of Withering” we have three tracks with the total length of less than thirteen minutes. It seems not much, but you can definitely hear what the Dutch want to present to the listener with their vision. Apart from the obvious Black / Death Metal pounding in the fashion of War Metal anthems, there are also a few less obvious elements. The first one is the riff technique, which can surprise you. It won’t be a display of virtuosity, but we will definitely find here a lot of twisted like a degenerate’s mind broken pieces. To this ZAQQOEM have also added some cacophonous parts and the whole thing sounds extremely powerful. Another thing is the sound, which has been deprived of space, it is suffocating like an aura in catacombs and reeks of decay and madness. Total fucking sickness! While listening to „Anarchic Rapture of Withering” we must be aware that we will also encounter changes in the speed of the tracks. In them we will find the most sick flogging interlaced with ultra-heavy slowdowns. Vocals are low sepulchral growls with overlapping screams, how powerful it is! Crushing riffs, sick sound, vomits full of blasphemy… I’m buying it!

Tracklist:
1.III. The Serpent Dream of Abrazakyz
2.II. Light Like Hope to Mortals Given
3.I. Desist

Band:
https://zaqqoem.bandcamp.com/

Label:
http://sentientruin.com/
https://www.facebook.com/SentientRuin
https://www.instagram.com/sentientruin/
https://sentientruin.bandcamp.com/

Autor: W.