MORBOSIDAD – Muerte de Cristo en Gólgota

Vinyl / tape / CD, Nuclear War Now! Productions / Iron Bonehead Productions / Signal Rex / Old Temple, album 2013 / 2021
(English translation below)

Całkiem niedawno pisaliśmy o wznowieniu albumu MORBOSIDAD 'Cójete a Dios por el culo’, a teraz przyszedł czas na kolejny mocny strzał. O dziewięć lat młodsze dzieło zostało wznowione również pod koniec 2021 roku przez Old Temple. Pomimo tego, że ta płyta ukazała się już w wielu formatach i różnych wytwórniach, to w niczym nie przeszkadza by ponownie doświadczyć jej mocy na złotym krążku pod skrzydłami wspomnianej, polskiej wytwórni. Zespół został założony w 1991 roku, funkcjonował przez cztery lata, by ponownie powrócić w 1998. W dyskografii jest bardzo długa lista, w której znajdziemy pięć albumów studyjnych i mnóstwo mniejszych wydawnictw. Zapraszam zatem do poniższej recenzji.

’Muerte de Cristo en Gólgota’ to piekielny wyziew, na którym znalazło się dwanaście utworów, których łączny czas trwania wynosi ponad dwadzieścia siedem minut. Porównując to dzieło z poprzednio recenzowanym albumem, czuć że jest mniej surowy niż poprzednik sprzed lat. Jednak nie myślcie sobie, że MORBOSIDAD brzmi łagodniej. Nic z tych rzeczy. Ta muzyka to kolejny cios wymierzony diabelskim biczem w stronę wszelkiej świętości. Chociaż początek jest bardzo klimatyczny, to szybko ulega zmianie w niezwykle agresywną formę, w której jeńców się nie bierze. Nie uświadczycie tu słodkich melodii, a doświadczycie jedynie goryczy i bólu zadanego z brutalną precyzją. 'Muerte de Cristo en Gólgota’ to doskonały przepis na to jak połączyć black metal z death metalem, by muzyka stała się jeszcze bardziej ekstremalna. Szybkie tempa sprawiają, że materia muzyczna wchłania się z olbrzymią siłą, a do tego całkiem przejrzysta produkcja pozwala usłyszeć każdy instrument bez wytężania słuchu. Riffy gitar oscylują wokół sekcji tremolo, nie brakuje również mocniejszych uderzeń w akordy. Jednak najbardziej przypadły mi do gustu te zwariowane solówki, które często pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, wbijając się w umysł niczym zimna stal przebijająca ciało. Gitara basowa, jak zawsze na wysokim poziomie. Te niskie tony to serce zespołu. Niemal zagłusza brzmienie gitary, ale to właśnie jest tu zaletą. Dźwięki te dosłownie miażdżą swoim ciężarem. Perkusja wybija bezlitosny rytm. Mam wrażenie, że te dźwięki wybijane są ludzkimi kośćmi. Bębny brzmią świetnie w niskich tonach, aż sam wytupuję stopą ten rytm. Wokal, jak w przypadku wszystkich wydawnictw, jest wyśpiewany w języku hiszpańskim. Jest to szorstki growl, chropowaty i bardzo agresywny. Jest doskonałym uzupełnieniem dla muzyki. Coś czuję w kościach, że ta płyta zagości w moim odtwarzaczu na dłużej. Tak więc polecam zapoznać się z tym materiałem.

(English version)

Quite recently we wrote about the reissue of MORBOSIDAD’s 'Cójete a Dios por el culo’ album, and now it’s time for another strong shot. Nine years younger, the work was also reissued in late 2021 by Old Temple. Despite the fact that this album has already been released in many formats and on various labels, it does not in any way prevent us from experiencing its power again on a gold disc under the wings of the aforementioned Polish label. Founded in 1991, the band functioned for four years before returning again in 1998, with a very long discography that includes five studio albums and plenty of smaller releases. So I invite you to the review below.

’Muerte de Cristo en Gólgota’ is a hell of a release, featuring twelve tracks with a total duration of over twenty-seven minutes. Comparing this work to the previously reviewed album, it feels less raw than its predecessor from years ago. However, don’t think to yourself that MORBOSIDAD sounds softer. Nothing of the sort. This music is another blow aimed with a devilish whip towards all sanctity. Although the beginning is very atmospheric, it quickly changes into an extremely aggressive form in which no prisoners are taken. You will not experience sweet melodies here, but only bitterness and pain inflicted with brutal precision. 'Muerte de Cristo en Gólgota’ is a perfect recipe how to combine black metal with death metal to make the music even more extreme. Fast tempos make the musical matter absorb with enormous force, and a quite clear production allows you to hear every instrument without straining your hearing. Guitar riffs oscillate around the tremolo section, there is also no lack of stronger chord hits. However, I liked most those crazy solos, which often appear in the least expected moment, piercing the mind like cold steel piercing the body. Bass guitar, as always on a high level. These low tones are the heart of the band. It almost drowns out the guitar sound, but that is the advantage here. These sounds literally crush with their weight. The drums pound out a relentless rhythm. I have the impression that these sounds are hammered out with human bones. Drums sound great in the low tones, until I stamp the rhythm with my foot. Vocals, as in case of all releases, are sung in Spanish. It is a rough growl, harsh and very aggressive. It is a perfect complement for the music. I feel in my bones that this album will stay in my player for a longer time. So I recommend getting familiar with this material.

Tracklist:
1. Consagración antes de tu muerte
2. Abismo sacrifícame en dolor
3. Cenotafio en memoria de Cristo
4. Veneración de la bestia suprema
5. Manifiesto agonía de muerte
6. Implorando genocidio
7. Petrificado en tu misericordia
8. Sombras de muerte y sufrimiento
9. Crematorio
10. Era cristiana
11. Alma en dolor
12. Hammer of Satan (Archgoat cover)

Band:
https://www.facebook.com/MORBOSIDADOFFICIALPAGE

Label:
http://www.nwnprod.com/
https://www.facebook.com/nwnprod/
https://nuclearwarnowproductions.bandcamp.com/
https://ironbonehead.de/
https://www.facebook.com/IronBoneheadProductions
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/
https://signalrex.com/
https://www.facebook.com/signalrec
https://signalrex.bandcamp.com/
http://www.oldtemple.com/
https://www.facebook.com/oldtemplelabel
https://oldtemple.bandcamp.com/

Autor: P.