INVULTATION – Unconquerable Death

Tape / CD / vinyl, self-released / Born for Burning Productions / Sentient Ruin Laboratories, album 2021
(English translation below)

Solowy projekt z USA. Gatunek muzyczny Black / Death Metal. Mozna śmiało powiedzieć, że sytuacja jakich wiele. Ale, cholera, materiał zawarty na „Unconquerable Death” po prostu miażdży. Projekt powstał w 2015 roku i opisywany album jest drugim z kolei. Andrew Lampe, stojący za całokształtem muzycznym INVULTATION, dokonał naprawdę niesamowicie dobre roboty. Być może część z was kojarzy go z The Wakedead Gathering, projektu jaki był wydawany przez I, Voidhanger Records.

Drugi album Amerykanina to bluźniercza hybryda Black i Death Metalu czerpiąca z takich tuzów jak chociażby Blasphemy, Proclamation czy Necrovore. Osobiście słyszę tu też sporo Archgoat (o ile nie przede wszystkim) oraz, ku mojemu zdziwieniu, pojawiają się riffy przypominające wczesny, prymitywny i zwierzęcy… Carcass. Być może mnie słuch już zawodzi, ale takie odniosłem wrażenie. Mniejsza jednak o takie detale. Ważniejszym jest fakt, że facet nagrał kawał skurwiałego do bólu Black / Death Metalu, prymitywnego, pierwotnego i cholernie chwytającego za zmysły. Pomimo głównej stylistyki pojawiają się całkiem udane solówki, które mimo chaotycznej formy, wnoszą nieco oddechu do muzyki. Riffy nie należą do skomplikowanych, wręcz odwrotnie, są cholernie proste, archaiczne i sprawiają wrażenie zastygłych we wczesnych latach ’90-tych. Prędkości są zrózniocowane, ale stawiają na monotonię, na swego rodzaju hipnozę i obezwładnianie tymże chaosem. Wokalnie bez niespodzianek – growle przeplatane ze zdziczałymi krzykami – ot, barbarzyństwo na najwyższym poziomie.

„Unconquerable Death” niczym absolutnie nie zaskakuje, a z drugiej strony jest po prostu bardzo dobry. Nie potrzeba komponować materiałów postrzeganych przez pryzmat niewiadomo jakiej sztuki bądź teatralnego piękna. Nie potrzeba nagrywać materiałów pogmatwanych i nowatorskich. Stara dobra szkoła bluźnierstwa ma się dobrze i niech tak pozostanie jak najdłużej.

(English version)

Solo project from USA. Music genre Black / Death Metal. It’s safe to say that this is a situation like many others. But, damn, the material contained on „Unconquerable Death” simply crushes. The project was formed in 2015 and the described album is the second one. Andrew Lampe, who is behind the entire INVULTATION music, has really done an incredibly good job. Perhaps some of you associate him with The Wakedead Gathering, a project that was released by I, Voidhanger Records.

The second album of the American is a blasphemous hybrid of Black and Death Metal drawing on such bands as Blasphemy, Proclamation or Necrovore. Personally, I also hear a lot of Archgoat here (if not mostly) and, to my surprise, there are riffs reminiscent of early, primitive and animalistic… Carcass. Maybe my hearing is already failing me, but that’s the impression I got. However, it’s not about such details. What’s more important is the fact that the guy recorded a piece of painfully fucking Black / Death Metal, primitive, primordial and fucking gripping to the senses. Despite the main stylistics, there are some pretty good solos, which despite their chaotic form, bring some breath into the music. Riffs are not complicated, on the contrary, they are simple, archaic and seem to be frozen in the early 90s. The speeds are varied, but they bet on monotony, on a kind of hypnosis and overpowering with this chaos. Vocally there are no surprises – growls interlaced with feral screams – just barbarism at the highest level.

„Unconquerable Death” doesn’t surprise with anything, but on the other hand it’s simply very good. There’s no need to compose material perceived through the prism of some kind of art or theatrical beauty. No need to record convoluted and innovative material. The good old school of blasphemy is doing well and let it stay so for as long as possible.

Tracklist:
1.Hanged Mass
2.Unconquerable Death
3.Insatiable Cruelty
4.Banners Under the Moon
5.Cathedral of Impaled
6.Necromaniacal Curse
7.Blood Hex
8.Breath of the Lich
9.All Flesh Falls into Dust
10.Outro: Mors Cantum

Band:
https://invultation.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/invultation
https://instagram.com/invultation666

Label:
https://www.facebook.com/bloodfiredeath666/
http://bornforburning.bigcartel.com/
https://www.facebook.com/SentientRuin
https://www.instagram.com/sentientruin/
https://sentientruin.bandcamp.com/

Autor: W.

One Reply to “INVULTATION – Unconquerable Death”

Comments are closed for this post.