MORBOSIDAD – Cojete a Dios por el culo

CD / tape / vinyl, Evil Morgue Entertainment / InCoffin Productions / From Beyond Productions / Old Temple, album 2004 / 2021
(English translation below)

Old Temple nie zwalnia tempa i pod koniec 2021 roku wypluło reedycję albumu Cojete a Dios por el culo – amerykańskiej kapeli MORBOSIDAD parającej się black / death metalem. Zespół ten nie należy do młodych, gdyż narodził się z otchłani w 1991 roku. Po wydaniu dwóch materiałów demo, działalność zespołu została zawieszona z powodu śmierci perkusisty, który zginął podczas eksplozji na sali prób. MORBOSIDAD powrócił dopiero w 1998 roku, po skompletowaniu nowego składu. Pierwszy album po wznowieniu kapeli ukazał się dopiero w 2000 roku, na co wpływ miały problemy finansowe. Ostatecznie w dyskografii pojawiło się mnóstwo mniejszych wydawnictw. Natomiast jeżeli chodzi o albumy studyjne – doliczyłem się pięciu.

’Cojete a Dios por el culo’ to album, na którym wciśnięto trzynaście utworów, a ich łączny czas trwania wynosi blisko trzydzieści jeden minut. Oprócz autorskich numerów znalazł się na krążku również cover BEHERIT Salomon’s Gate – czego nie ukrywam – bardzo mnie to ucieszyło, bo lubię takie sentymentalne wycieczki. Muzyka w wykonaniu MORBOSIDAD to bardzo solidny wpierdol utrzymany w stylu black / death metalowym. Brzmienie przywołuje skojarzenia z BLASPHEMY, tyle że z większym naciskiem na death metal. Materia muzyczna jest niezwykle gęsta, jak rozgrzana smoła, po której porusza się ciężka machina wojenna z wycelowanym działem w świątynię fałszywego boga. Od początku, do końca głośniki wyrzucają bezlitosne i brudne dźwięki, które jeńców nie biorą, a tempa są bardzo konkretne i szybkie (oczywiście pojawiają się też zwolnienia, w których położono nacisk na ciężar). Riffy gitar niestety są nieco zagłuszane przez partie gitary basowej, jednak słychać szybkie sekcje tremolo, które ociekają brudem, a solówki są bardzo szalone, chore, wyrwane jakby z końca lat osiemdziesiątych. Te kompozycje są jak splunięcie w twarz bękartowi wiszącemu na krzyżu. Perkusja jest jak deszcz spadających bomb. Podnosi bardzo mocno dynamikę materii muzycznej. Tu nie ma chwili na to by ten instrument znudził. Bębny wraz z gitarami tworzą prawdziwy chaos, po którym pozostanie tylko pył. Pełnię dźwięków zamyka wokal, który świetnie się wkomponował w to brzmienie. Jest chropowaty, opętany i przepełniony chorą nienawiścią. Do tego wszystkiego teksty wyrzygane są w języku hiszpańskim. Usłyszymy tu również kilka sampli i klawisze w utworze zamykającym album. To muzyka stworzona dla maniaków obskurnego black / death metalu i obowiązkowa pozycja w kolekcji z muzyką ekstremalną.

(English version)

Old Temple is not slowing down and at the end of 2021 they have spit out a reissue of the album 'Cojete a Dios por el culo’ by the American black / death metal band MORBOSIDAD. This band is not a young one, as it was born from the abyss in 1991. After releasing two demos, the band’s activity was suspended due to the death of the drummer, who died during an explosion in the rehearsal room. MORBOSIDAD did not return until 1998, after a new lineup was completed. The first album after the resumption of the band was released only in 2000, which was affected by financial problems. Eventually, the discography was full of smaller releases. As for studio albums, I counted five.

’Cojete a Dios por el culo’ is an album with thirteen tracks squeezed in, with a total running time of nearly thirty-one minutes. Apart from the original tracks, the album also includes a cover of BEHERIT Salomon’s Gate – which I must admit made me very happy, because I like such sentimental trips. The music performed by MORBOSIDAD is a very solid pounding kept in black / death metal style. The sound evokes associations with BLASPHEMY, but with more emphasis on death metal. The musical matter is extremely dense, like hot tar on which a heavy war machine is moving, with a cannon aimed at the temple of a false god. From the beginning to the end the speakers throw out merciless and dirty sounds, which take no prisoners and the pace is very specific and fast (of course there are also slowdowns, where the emphasis is on weight). The guitar riffs are unfortunately a bit drowned out by the bass guitar parts, but you can hear the fast tremolo sections dripping with filth and the solos are very frantic, sick and torn out of the late eighties. These compositions are like spitting in the face of a bastard hanging on a cross. The drumming is like a rain of falling bombs. It raises the dynamics of the musical matter very strongly. There is no moment for this instrument to get boring. Drums together with guitars create a real chaos, after which only dust remains. The fullness of sounds is closed by the vocal, which perfectly fits into this sound. It is harsh, possessed and filled with sick hatred. Additionally, the lyrics are puked out in Spanish. We can also hear some samples and keyboards in the closing track. It’s music made for the maniacs of obscure black / death metal and a must-have item in your collection with extreme music.

Tracklist:
1. Cadáver descompuesto en la cruz
2. Sangriento sacrificio cristiano
3. Infierno inmortal
4. Pacto satánico
5. Mata en el nombre de Satanás
6. Ritual en el pentagrama
7. Altar de sangre negra
8. Cójete a Dios por el culo
9. Bestia del averno
10. Muerto en mi propia sangre
11. Bastardo hijo del cielo
12. Salomon’s Gate (Beherit cover)
13. Outro

Linki do zespołu:
https://www.facebook.com/MORBOSIDADOFFICIALPAGE

Linki do wytwórni:
https://www.incoffin666.com/
https://www.facebook.com/incoffinprods/
http://www.oldtemple.com/
https://www.facebook.com/oldtemplelabel

Autor: P.

One Reply to “MORBOSIDAD – Cojete a Dios por el culo”

Comments are closed for this post.