USELESS – Downfall

CD, Werewolf Promotion, album 2021
(English translation below)

Pod koniec 2021 roku ukazał się najnowszy album, polskiego zespołu USELESS, który od 2015 roku para się black metalem, a wspomniana płyta wyszła pod szyldem wrocławskiej wytwórni Werewolf Promotion. W skład zespołu wchodzi trzech muzyków, którzy figurują pod tajemniczymi pseudonimami, jednak nie trudno jest dotrzeć do prawdziwych personaliów artystów, skojarzyć ich przede wszystkim możemy z udziału w wielu znanych lub mniej znanych nazw zespołów, począwszy od THAW, SIGHIL, WHALESONG, PRĘGIEŻ i wielu innych. W dyskografii nabierało się pięć pozycji – cztery albumy jedna EP. Całkiem nieźle jak na dość młody zespół. Zapraszam zatem do poniższej recenzji.

Muszę przyznać, że to moje pierwsze zetknięcie z twórczością USELESS, ale już od pierwszych dźwięków usłyszanych z ich nowego krążka odnoszę wrażenie, że to będzie muzyka, która zostanie we mnie na dłużej. Na materiał ten złożyło się sześć utworów, których łączny czas trwania wynosi grubo ponad czterdzieści pięć minut. Od pierwszego utworu słychać, że panowie w tańcu się nie pierdolą. Jest ciężko, a atmosfera nie należy do tych przyjaznych – zawdzięcza to głównie okrojonej melodyjności i melancholijnemu brzmieniu. Absolutnie nie można się przyczepić do produkcji, gdyż ta jest zrobiona na wysokim poziomie. Słychać tu wszelkie drobne smaczki i ciekawe szczegóły. Wszystkie te elementy razem połączone tworzą hipnotyzujące dźwięki, od których ciężko się wyrwać. Im dłużej tego słuchasz, tym bardziej nie chcesz się wydostać z tego grobu. Dynamika w warstwie muzycznej jest na wysokim poziomie, przez co wprowadza te kompozycje w zupełnie inny wymiar. Tempa są dość zróżnicowane, przez co dzieło nie jest nudne i tylko mocniej zapada w pamięci. Bardzo przyjemnie słucha się gitarowych riffów, które w głównej mierze złożone są z sekcji tremolo, ale druga gitara wprowadza świetne akordy, które powalają swoim ciężarem i doskonale zagęszczają materię muzyczną. Do tego gitara basowa dodaje jeszcze więcej ciężaru i zwiększa dynamikę, a perkusja brzmi, jakby smoła bulgotała w wielkim garze na piekielnym ogniu. Bębny są nisko strojone, przez co słucha się ich z wielką przyjemnością. Wśród instrumentów dość ciekawie wyszły również dźwięki wydobywające się z klawiszy. Nie są one dominującym instrumentem ale tworzą bardzo fajną atmosferę, przepełnioną chłodem jesiennej nocy. Wokal jest bardzo niski, wpadający w growling, równie dobrze pasował by do death metalowych kompozycji, ale w tym przypadku również bardzo mi on pasuje. Pomimo tej szorstkości to zdaje się nadrabiać melodyjnym brzmieniem, nieco łagodząc muzykę, a jednocześnie nadając jej jeszcze bardziej ekstremalnego hałasu. Jak dla mnie ta płyta to świetna niespodzianka na koniec 2021 roku. Będzie słuchana długo, więc i Wam polecam zapoznać się z tym krążkiem.

(English version)

At the end of 2021, the latest album was released by the Polish band USELESS, which has been playing black metal since 2015, and the mentioned album came out under the label Werewolf Promotion from Wrocław. The band consists of three musicians who are listed under mysterious pseudonyms, but it is not difficult to find out the real personalities of the artists, we can associate them primarily from their participation in many well-known or less known band names, starting from THAW, SIGHIL, WHALESONG, PRĘGIEŻ and many others. In discography there were five items – four albums and one EP. Quite good as for a rather young band. So I invite you to the review below.

I must admit that this is my first contact with the work of USELESS, but from the first sounds heard from their new album I get the impression that this is music that will stay with me for a long time. The material consists of six tracks, which the total duration is well over forty-five minutes. From the very first track you can hear that the gentlemen are not fucking around. It’s hard and the atmosphere is not one of those friendly ones – it’s mainly due to reduced melodiousness and melancholic sound. You absolutely cannot complain about the production, because it is done on a high level. You can hear all the little flavors and interesting details. All these elements together create mesmerizing sounds, which are hard to get away from. The longer you listen to it, the more you don’t want to get out of this grave. Dynamics in the musical layer is on a high level, which brings these compositions into a completely different dimension. The tempos are quite diverse, which makes the work not boring and only more memorable. It’s very pleasant to listen to guitar riffs, which mainly consist of tremolo section, but the second guitar introduces great chords, which knock down with their weight and perfectly thicken the musical matter. On top of that, the bass guitar adds even more weight and dynamics and the drums sound like tar bubbling in a big pot on a hellish fire. The drums are low-tuned, which makes them a great pleasure to listen to. Among the instruments, the sounds coming out of the keyboards are also quite interesting. They are not a dominant instrument but they create a very cool atmosphere, filled with the coldness of an autumn night. The vocal is very low, falling into the growling, it would fit well to death metal compositions, but in this case it also suits me very well. Despite this harshness, it seems to make up for it with a melodic sound, softening the music a bit while making it even more extreme noise. As for me, this album is a great surprise for the end of 2021. It will be listened to for a long time, so I recommend you to familiarize yourself with this album as well.

Tracklist:
1. The Blade Descends
2. Downfall
3. The Architect of Anguish Dreams
4. Hear the Winds of Your Fall
5. Voidbound
6. Gospel Carved in Flesh

Band:
https://www.facebook.com/uselessblackmetal
https://uselessblackmetal.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/

Autor: P.