LAMP OF MURMUUR – The Burning Spears of Crimson Agony

Tape / vinyl, Black Gangrene Productions, demo 2020
(English translation below)

Są takie projekty i zespoły, za którymi czasami ciężko nadążyć, by zaopatrzyć się w nowe wydawnictwa – jak nie z powodu intensywności ich wydawania, to z powodu ścisłych limitów, które schodzą dosłownie na pniu, a co za tym idzie – cena bywa dość wygórowana. Jednak zawsze warto szukać czegoś dobrego, choćby miało to zająć całe życie… do takich właśnie projektów należy LAMP OF MURMUUR – parający się black metalem. Powstał w 2019 roku w USA i do tej pory dorobił się jedenastu wydawnictw (w tym dwóch albumów). Za wszelkie dźwięki odpowiada M. który w tym roku powołał do życia nowy projekt grający black metal / dark ambient Silent Thunder.

The Burning Spears of Crimson Agony to materiał demo wypluty w 2020 roku dzięki Black Gangrene Productions. Na demo złożyły się cztery utwory, których łączny czas trwania wynosi ponad dwadzieścia cztery minuty. Chociaż muzyka jest surowa, to produkcja jednak trzyma wysoki poziom, dzięki któremu każdy instrument jest wyraźnie słyszalny. Muzyka, która wydobywa się z głośników jest jak czarny płomień. To taki krok do tyłu i dwa do przodu, bo materia muzyczna czerpie garściami z wczesnych lat dziewięćdziesiątych black metalowej sceny, a jednocześnie słychać tu sporo nowych dźwięków, jakie przewijały się na scenie po 2000 roku. Wszystko to jest tak dobrze połączone, że jak już włączycie tę płytę, to jeszcze długo będziecie jej słuchać, a i z pewnością za jakiś czas z sentymentem będziecie do niej wracać. Muzyka ta elektryzuje wywołując ciarki na plecach, jakby spod skóry za chwilę miało się wydobyć robactwo żywiące się ciałem. To otchłań wypełniona mrokiem i pyłem skruszonych ludzkich kości. The Burning Spears of Crimson Agony hipnotyzuje i uzależnia od siebie, a gdy ustaje, pozostawia zimną pustkę, którą powstrzymać może ponowne uruchomienie płyty. Riffy gitar bogate są zarówno w sekcję tremolo, jak i rytmiczną. Gitary wydzielają mnóstwo mroku i raczej nie przyciągają słodkimi melodiami. Zamiast naiwnych melodii, przepełnione są dzikością i ciężarem, który przełamują klawisze – to one odpowiadają tu za melodię. Kompozycje klawiszowe budują również niesamowitą atmosferę. Perkusja jest genialnie nagrana. Słychać wszystkie bębny bardzo dokładnie, a brzmią one tak jakby za chwilę miało zabraknąć powietrza, bo od dźwięków jakie wydają robi się duszno. Do tego wszystkiego nadają również dynamiki, a przejścia na garach całkiem miło się słucha. Wokal przez większość czasu skrzeczy black metalowym brzmieniem, pogłębiając mrok tym obskurnym głosem. Jednak pod koniec tego materiału jest moment, gdzie będzie nam dane usłyszeć czyste wokale, które po prostu są piękne i mistyczne. Ja słucham tego materiału prawie od roku, więc szczerze polecam wszystkim maniakom black metalu, którzy jeszcze się nie zapoznali z tym demo oraz z innymi materiałami LAMP OF MURMUUR.

(English version)

There are some projects and bands which are sometimes hard to keep up with in order to get new releases – if not because of the intensity of their releases, then because of the strict limits, which go down literally on a log, and what follows – the price can be quite exorbitant. However, it is always worth looking for something good, even if it takes a lifetime… To such projects belongs LAMP OF MURMUUR – black metal band. Formed in 2019 in the USA and so far has earned eleven releases (including two albums). For all sounds is responsible M. who this year brought to life a new project playing black metal / dark ambient SILENT THUDER.

’The Burning Spears of Crimson Agony’ is a demo material spit out in 2020 thanks to Black Gangrene Productions. The demo consisted of four tracks with a total running time of over twenty-four minutes. Although the music is raw, the production nevertheless holds a high standard, making each instrument clearly audible. The music that comes out of the speakers is like a black flame. It’s a step back and two steps forward, because the musical matter draws handfuls from the early nineties black metal scene, but at the same time you can hear a lot of new sounds, which rolled over the scene after 2000. All of this is so well combined that once you turn on this album, you will listen to it for a long time and surely you will return to it with sentiment after some time. This music is electrifying, sending shivers down your spine, as if flesh-eating vermin were about to emerge from under your skin. It is an abyss filled with darkness and dust of crushed human bones. 'The Burning Spears of Crimson Agony’ is hypnotizing and addictive, and when it stops, it leaves a cold emptiness that can only be stopped by restarting the album. The guitar riffs are rich with both tremolo and rhythm sections. The guitars emit plenty of darkness and are unlikely to attract with sweet melodies. Instead of naive melodies, they are filled with ferocity and heaviness, which is broken by the keyboards – they are responsible for the melody here. The keyboard compositions also build an eerie atmosphere. The drums are brilliantly recorded. You can hear all the drums very precisely, and they sound as if they were about to run out of air, because the sounds they make are suffocating. On top of that they also add dynamics, and the passages on the guitars are quite pleasant to listen to. The vocals screech with a black metal sound most of the time, deepening the darkness with that sickening voice. However, towards the end of this material there is a moment where we will be given to hear clean vocals that are simply beautiful and mystical. I’ve been listening to this material for almost a year now, so I sincerely recommend it to all black metal maniacs who haven’t yet familiarized themselves with this demo and other LAMP OF MURMUUR materials.

Tracklist:
1. A Burning Spear to the Heart of Dawn (Part I)
2. Meditating in the Poisonmists
3. A Burning Spear to the Heart of Dawn (Part II)
4. Eternally Banished to Agony

Band:
https://lampofmurmuur.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/lampofmurmuur/

Label:
https://www.blackgangrene.com/
https://soundcloud.com/blackgangrene

Autor: P.