PALE MIST – Through the Labyrinth and into Connectivity

CD, Werewolf Promotion, album 2021
(English translation below)

Całkiem niedawno w moje ręce trafia paczka z kolejnymi nowościami z Werewolf Promotion, a na pierwszy ogień poszedł nowy album angielskiego projektu, parającego się black metalem. Mowa o PALE MIST – to projekt, w którym za całość odpowiada jeden człowiek – Glomor – znany z udziału w wielu innych zespołach, czy projektach, jak choćby CRYPTWORM, HAUNTED SANITY, GOATCHURCH i jeszcze kilku innych. Pierwsze kroki na black metalowej scenie projekt ten stawiał od 2007 roku, a w dyskografii zgromadził jedenaście pozycji, wśród których znajdziemy trzy albumy. Chociaż nazwa jest mi znana od jakiegoś czasu, to moje pierwsze zetknięcie z muzyką PALE MIST ma miejsce dokładnie teraz…

’Through the Labyrinth and into Connectivity’ to trzeci album w dorobku PALE MIST, na którym znalazło się pięć utworów, których łączny czas trwania wynosi ponad czterdzieści dziewięć minut black metalowego wpierdolu. Początek płyty wprowadza delikatnymi dźwiękami gitary na czystym kanale, by następnie przejść już do bardziej brudnego grania. Muzyka porusza się głównie w średnich tempach, ale bywa i tak że momentami zwalnia, pozwalając sobie tym na wprowadzenie ciekawego nastroju. Ciężko jest jednoznacznie ocenić mi tę płytę bo jest tu trochę elementów, które mi się podobają i garść takich, które irytują, albo delikatnie wkurwiają, ale krok po kroku postaram się przedstawić z czym się tu mierzymy… Samą muzykę trudno przyrównać do jakiegoś znanego zespołu, jest tu sporo black metalu, który jednak potrafi przejść w łagodne, ale równie mroczne brzmienie, co zdaje się być dość oryginalnym zabiegiem, który daje sporo ciepła dzięki niskim tonom gitary basowej, która wybija się na pierwszy plan. W szybszych partiach oczywiście dominują gitary wraz z sekcją tremolo. Zastosowano tu pewien gitarowy efekt, który jakoś za bardzo mi się nie spodobał, to jakby echo, lub reverb, który po prostu psuje odbiór całości, bo tam gdzie nie ma tego elementu przeszkadzającego muzyka dużo łatwiej wchłania się w krew. Ogólnie rifyy są dość proste i surowe, a co za tym idzie, jest tu sporo prymitywnej agresji – po co to udziwniać? Do gustu za bardzo nie przypadła mi również perkusja, ale nie sama jej aranżacja, co jej miks, a w moim odczuciu jest za głośna, bo swym brzmieniem zagłusza gitarę, tworząc momentami za dużo chaosu. Natomiast głębia bębnów jest całkiem przyzwoita. Wokal brzmi bardzo dziko, zwierzęco, agresywnie, przy czym jest bardzo szorstki i chropowaty, bardziej gardłowy skrzek. Co do wokalu, to na tym albumie usłyszymy również kobiecy śpiew, który jest zupełnie inny od klimatu, jaki przedstawia materiał na tym krążku, ale wszystko pasuje do siebie i dzięki temu zabiegowi rodzi się całkiem fajny klimat, który jednak gdzieś tam pozostaje na dłużej. Pomimo kilku minusów, których się doszukałem na tej płycie, uważam, że warto poznać ten materiał i samemu poddać go ocenie, tak więc kupujcie, lub słuchajcie w sieci…

(English version)

Quite recently I received a package with more news from Werewolf Promotion, and the first one that caught my attention was the new album of an English black metal project. I’m talking about PALE MIST – it’s a project, in which one man – Glomor – known from his participation in many other bands and projects, such as CRYPTWORM, HAUNTED SANITY, GOATCHURCH and many more, is responsible for the whole. The project took its first steps on the black metal scene since 2007 and in its discography gathered eleven positions, among which we can find three albums. Although the name is known to me for some time, my first encounter with the music of PALE MIST takes place exactly now…

’Through the Labyrinth and into Connectivity’ is the third album in PALE MIST’s oeuvre, which contains five tracks with a total duration of over forty-nine minutes of black metal hammering. The beginning of the album introduces gentle guitar sounds on a clean channel, before moving on to more filthy playing.The music moves mainly in medium tempos, but sometimes it slows down, allowing itself to introduce an interesting mood. It’s hard to give an unambiguous assessment of this album, because there are some elements that I like and some that annoy or slightly piss me off, but step by step I will try to present what we are dealing with here… It’s hard to compare the music itself to some established band, there’s a lot of black metal here, which, however, can pass into a gentle, but equally dark sound, which seems to be a rather original approach, which gives a lot of warmth thanks to the low tones of the bass guitar, that stands out in the foreground.The faster parts are of course dominated by guitars and tremolo section. There is a guitar effect used here, which I don’t like too much, it’s like an echo, or a reverb, which simply spoils the perception of the whole, because where there is no disturbing element, the music gets absorbed much easier. Generally, the riffs are quite simple and crude and as a result, there is a lot of primitive aggression here – why make it weird? I didn’t like drums too much, but not the arrangement itself, but its mix, and in my opinion it’s loud, because its sound drowns out the guitar, sometimes creating too much chaos. However, the depth of the drums is quite decent. The vocals sound very wild, animalistic, aggressive, with a very rough and harsh, more throaty screech. As for the vocals, on this album we can also hear a female vocal, which is completely different from the atmosphere presented by the material on this album, but everything fits together and thanks to this treatment a pretty cool atmosphere is born, which, however, stays somewhere for a while. Despite a few drawbacks, which I found on this album, I think that it is worth getting to know this material and assess it yourself, so buy it or listen online…

Tracklist:
1. The Crackling Path
2. A Metaphysical Dissolution
3. Life in the Dead Tree
4. Through the Labyrinth and into Connectivity
5. Crushing the Inferior Realms of Becoming

Band:
https://palemist.bandcamp.com/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL

Autor: P.