COLOTYPHUS – My Nostalgia

CD, Werewolf Promotion, album 2021
(English translation below)

Ostatnimi czasy spod skrzydeł Werewolf Promotion ukazuje się coraz więcej atmosferycznego metalu i przyznać muszę, że to na prawdę świetny zabieg, który idealnie wpasowuje się w profil tej wytwórni. Strzałem w dziesiątkę może być najnowszy album ukraińskiego COLOTYPHUS – zespołu, o którym w 2015 roku narodził się na scenie atmosferycznego black metalu. W szeregach tej grupy jest czterech muzyków, których skojarzyć można z udziału w takich projektach, czy zespołach jak: KRODA, 1914, MORBUS DOMINIUM, FORCEOUT i wiele innych. W dyskografii zgromadzili dwa albumy oraz kilka mniejszych wydawnictw. Co do samej kapeli, to przyznaję, że jest to pierwsze moje zetknięcie z ich twórczością, chociaż nie da się ukryć, że wymienionych kilka hord jest mi znana od lat, to COLOTYPHUS zasługuje na to by poznać go o wiele lepiej…

My Nostalgia to płyta, która całkiem niedawno ukazała się dzięki Werewolf Promotion. Na krążku znalazło się dziewięć utworów, których łączny czas trwania wynosi ponad czterdzieści cztery minuty. Wstęp jest bardzo delikatny, w którym dłuższą chwilę dominują bębny, by w odpowiednim momencie uderzyć dźwiękami z pełną mocą reszty instrumentów. Tempa, jakie występują na tym krążku oscylują wokół średnich. Atmosfera przesiąknięta lodowatym powietrzem wdziera się z pełną mocą. Ostre brzmienia łączą się z łagodnymi melodiami. Słuchając tych dźwięków, mam wrażenie, jakby moje żyły rozcinały ostre krawędzie lodu, a przy tym wszystkim melodie zawarte w utworach wprowadzają w pewien zachwyt, który pojawia się, gdy zwyciężasz z nieokiełznaną naturą. Muzyka w sam raz na zimowe wieczory i to na nie jedno przesłuchanie. Co do warstwy instrumentalnej, to mamy tu gitary, które głównie poruszają się w sekcji tremolo, czasami wpadają w bardziej ciepły klimat, gdy są przełączone na czysty kanał. Do tego są tu też solówki, które są dość mocno zakorzenione w heavy metalu. Idealnie kompozycje – bardzo dobrze się tego słucha. Bas jest bardzo wyrazisty, nadaje głębi i wraz z gitarami i perkusją buduje mocną dynamikę. Perkusja charakteryzuje się bardzo dobrą produkcją, dzięki czemu słychać każdy bęben i talerz perfekcyjnie, dość szybkie tempo gry na tym instrumencie sprawia, że na prawdę fajnie wchodzi całość, a przejścia na bębnach tylko nakręcają jeszcze bardziej na dalsze słuchanie. Prócz wymienionych tu instrumentów, występują w tym materiale również klawisze, jednak nie są one dominujące, ale jak już zaznaczą swoją obecność to bardzo konkretnie, do tego stopnia, że mrożą krew w żyłach. Wokal to bardzo wyrazisty element tego albumu. Przez całą długość płyty zalewa nas potężnym skrzekiem, który pomimo tego, że jest chropowaty, to również melodyjny i świetnie wpasowany w całe te instrumentalne kompozycje. Na koniec, nie pozostaje mi nic innego jak polecenie tego albumu wszystkim maniakom atmosferycznego metalu, na pewno się nie zawiedziecie.

(English version)

Recently, more and more atmospheric metal is being released from under the wings of Werewolf Promotion, and I must admit that it’s really a great effort, which perfectly fits the profile of the label. The latest album from Ukrainian COLOTYPHUS – a band that was born on the atmospheric black metal scene in 2015 – may be a shot in the bull’s eye. In the ranks of this group there are four musicians who can be associated with participation in such projects or bands as KRODA, 1914, MORBUS DOMINIUM, FORCEOUT and many others. In their discography they gathered two albums and several smaller releases. As for the band itself, I admit that this is my first contact with their output, although there’s no denying that the mentioned few hordes have been known to me for years, COLOTYPHUS deserves to be known much better…

My Nostalgia is an album which has been released quite recently thanks to Werewolf Promotion. There are nine tracks on the disc, with a total running time of over forty-four minutes. The introduction is very delicate, in which the drums dominate for a long while before hitting the sounds with the full power of the rest of the instruments at the right moment. Tempos that occur on this album oscillate around medium. Atmosphere permeated with icy air penetrates with full force. Sharp sounds are combined with gentle melodies. Listening to these sounds, I have an impression as if my veins were cutting the sharp edges of ice, and at the same time the melodies contained in the tracks introduce a kind of rapture, which appears when you are victorious over untamed nature. Music just in time for winter evenings and for more than one listen. As for the instrumental layer, here we have guitars, which mainly move in the tremolo section, sometimes they fall into a more warm atmosphere when switched to a clean channel. Plus there are some solos that are pretty much rooted in heavy metal. Perfectly composed – it’s very good to listen to. The bass is very expressive, gives depth and, together with the guitars and drums, builds a strong dynamic. The drums are characterized by a very good production, thanks to which you can hear every drum and cymbal perfectly. Apart from the mentioned instruments, there are also keyboards in this material, however, they are not dominant, but when they mark their presence, it is very concrete, to the point that they freeze the blood in your veins. Vocals are a very expressive element of this album. Throughout the whole length of the album it floods us with a powerful screech, which, despite the fact that it is rough, is also melodic and perfectly fitted into the whole instrumental compositions. At the end, I have nothing else to do but to recommend this album to all the maniacs of atmospheric metal, for sure you will not be disappointed.

Tracklist:
1. The Path I
2. In Oblivion
3. Beyond Perception
4. My Nostalgia
5. The Path II
6. Through Eternity
7. Before the Sunrise
8. The First Fallen
9. Silentum VI

Band:
https://www.facebook.com/colotyphus/
https://colotyphus.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/colotyphus/

Label:
http://www.werewolf-promotion.pl/
https://werewolf-promotion.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/WerewolfPromotionPL

Autor: P.