DAGGER LUST – Siege Bondage Adverse to the Godhead

CD / vinyl / tape, Invictus Productions / Vrasubatlat, album 2018
(English translation below)

DAGGER LUST to eucharystia zjełczałej posoki zlizywana z owrzodzonego ciała z którego pośmiertnie sączą się strumienie ropy. Fukk!!! Jaki to jest muzyczny wpierdol!!!!! Połączenie Black Metalu z Grindem jaki znamy z dokonań choćby Revenge, tyle że tutaj wyniesiono to na wyższy poziom poprzez całą masę stylistyki Noise. Projekt ten powstał w 2016 roku i zanim nagrano pełen debiutancki album, powstały dwa dema. W projekcie tym maczają paluchy ludzie z takich nazw jak Triumvir Foul, Witch Vomit, Serum Dreg czy Torture Rack. Tak więc zapraszam na spotkanie z bestialstwem najwyższego kalibru.

„Siege Bondage Adverse to the Godhead” trudno docelowo zakwalifikować w 100% do czegokolwiek. Mianownikiem tego chaosu zdecydowanie jest wspomniane wyżej bestialstwo. Nie ma co się oszukiwać, że doklejenie tu uproszczonej łatki Black Metalu / Grind / Noise służy wyłącznie uproszczeniu tego z czym słuchacz ma stawić czoła. W niemałej procentowej ilości zawartości albumu, tu nawet trudno mówić o Metalu w jakikolwiek sposób. Jest tu cała masa odrażających trzasków, zniekształceń, które za nic nie pasują do takowej stylistyki. Mimo tego, ta wyuzdana a zarazem antyludzka atmosfera wciąga i pozwala mózgowi wywinąć się na lewą stronę. Ten pozorny zlepek wrzasków i wszelkiego hałasu ma jednak swoją przemyślaną stronę kompozycyjną i nie można tu mówić o improwizacji (chyba, że dałem się złapać na takową). Wstrętne do bólu, obrzydliwe tortury soniczne trwają 24 minuty, a te, zapewniam, mijają bardzo szybko. Intensywność, niekończony sadyzm i perwersja. Wszystko podane na najwyższych obrotach – nawet jak DAGGER LUST zwalnia to jesteśmy bombardowani ciężarem dziesięciu ton na każde z uszu! Przysłowiowy gruz… Miażdżący bez skrupułów – mordujący bez przyczyny.

(English version)

DAGGER LUST is the eucharist of rancid saliva licked from an ulcerated body from which streams of pus ooze posthumously. Fukk!!! What a musical pounding this is!!!!! A combination of Black Metal and Grind as we know it from the achievements of Revenge for example, only here it’s taken to a higher level through a whole lot of Noise style. This project was formed in 2016 and before the full debut album was recorded, two demos were made. The project line-up consists of people from names like Triumvir Foul, Witch Vomit, Serum Dreg and Torture Rack. So I invite you to meet bestiality of the highest caliber.

„Siege Bondage Adverse to the Godhead” is difficult to ultimately qualify 100% for anything. The denominator of this chaos is definitely the aforementioned bestiality. There is no need to deceive yourself that sticking a simplified patch of Black Metal / Grind / Noise here only serves to simplify what the listener has to face. In fact, it’s hard to even talk about Metal in any way in the vast percentage of the album’s content. There’s a whole bunch of disgusting crackling, distortion that doesn’t fit this style at all. Despite that, this filthy and at the same time anti-human atmosphere sucks you in and lets your brain roll upside down. However, this seeming conglomeration of screams and all kinds of noise has its own well-thought-out composition and there is no improvisation here (unless I let myself get caught in it). Painful, disgusting sonic torture lasts 24 minutes, and these, I assure you, pass very quickly. Intensity, endless sadism and perversion. Everything served at top speed – even when DAGGER LUST slows down we are bombarded with the weight of ten tons on each of our ears! The proverbial rubble… Crushing without scruples – murdering without reason.

Tracklist:
1.Augury
2.Corroded Vein
3.Black Blood of Mockery
4.Perverse Divine
5.Capitulation
6.Antediluvian Battery
7.Siege Bondage Adverse to the Godhead

Band:
none

Label:
http://www.vrasubatlat.com/
https://vrasubatlat.bandcamp.com/
http://vrasubatlat.bigcartel.com/
http://www.facebook.com/InvictusProductions
http://invictusproductions666.bandcamp.com/

Autor: W.