MEMENTORY – Declaration of War

CD, Rebirth the Metal Productions, album 2019
(English translation below)

Niemieckie MEMENTORY powstało w 2012 roku. Do tej pory chłopaki nagrali poza pełniakiem jeszcze jedno demo. Może to nie jest mocno bogaty dorobek, ale lepiej tak, niż mieć tego setki o jakości poniżej przeciętnej. Na szczęście Niemcy są dalecy od tego i serwują nam naprawdę mocny album. Poniżej opis zawartości debiutu Bawarczyków.

„Declaration of War” to mocno naszpikowany Szwedzkim Death Metalem materiał. Jednakże upatrywałbym w przypadku MEMENTORY czegoś więcej. Owszem, jeśli mówimy o brzmieniu albumu, tu ine ma żadnych wątpliwości. Piaszczyste, chropowate brzmienie jakie znamy wyłącznie z materiałów, które są nagrywane na wzór debiutów takich tuzów jak chociażby Dismember czy Grave. Niemniej jednak, gdy przyjrzeć się kompozycjom i ich strukturom na myśl przychodzą takie nazwy jak Benediction czy wczesne Obituary. Szczególnie słychać to w pracy gitar, gdzie proste riffy zostały skomponowane z dużym naciskiem na rytmiczność. Nie oznacza to, że jednak Bawarczycy wyzbyli się typowych aranży na modłe szwedzką, nic z tych rzeczy – partie tremolo z kąsającymi riffami są również na miejscu. Dodatkowo są to utwory bardzo chwytliwe, zaaranżowane w myśl starego i tradycyjnego Death Metalu. Dodam, że utwory są cholernie potężne, a decydują o tym, przede wszystkim najwolniejsze partie albumu. Diabelska robota! W średnich czy szybszych partiach MEMENTORY czuje się równie silnie i ciężko mi tu wskazać na jakikolwiek mankament. Partie basu, mimo że może trochę schowane, są słyszalne spod 'piachu’ gitar, a perkusja i jej wręcz surowe brzmienie to już dopełnienie niszczycielskiej siły tej machiny wojennej. Nad całością, niczym stalowa bestia, góruje wokal. Ten jest mocno gardłowy, silny i nadaje całości jeszcze większej energii.

MEMENTORY zaserwowali nam konkretną dawkę old schoolowego Death Metalu. Mocny, rytmiczny i wściekle agresywny. Czy potrzeba czegoś więcej od tej stylistyki? Nie sądzę. Słucha się tego wybornie i czekam na kolejny ruch Niemców. Oby tym razem szybciej.

(English version)

German MEMENTORY was formed in 2012. Till now guys recorded besides the full-length one more demo. Maybe it’s not a very rich output, but it’s better than having hundreds of below-average quality songs. Fortunately, Germans are far from that and serve us a really strong album. Below is a description of the contents of the Bavarians’ debut.

„Declaration of War” is heavily steeped in Swedish Death Metal material. However, I would look for something more in case of MEMENTORY. Yes, if we talk about the sound of the album, there are no doubts here. Sandy, rough sound we know only from materials, which are recorded like debuts of such giants like Dismember or Grave. Nevertheless, when you look at the compositions and their structures, names like Benediction or early Obituary come to mind. This can be especially heard in the guitar work, where simple riffs have been composed with a strong emphasis on rhythmicity. This does not mean, however, that the Bavarians got rid of the typical arrangements in the Swedish fashion, nothing of the sort – the tremolo parts with biting riffs are also spot on. Additionally, the songs are very catchy, arranged in the spirit of old and traditional Death Metal. I’ll add that the songs are pretty damn powerful, and it’s mainly the slowest parts of the album that decide that. Devilish work! In the middle or faster parts MEMENTORY feels equally strong and it’s hard for me to point out any shortcomings here. Bass parts, although maybe a little bit hidden, are audible from under the 'sand’ of guitars, and drums and its almost raw sound complements the destructive power of this war machine. Over all, like a steel beast, dominates the vocal. It’s very throaty, strong and gives the whole even more energy.

MEMENTORY have served us a concrete dose of old school Death Metal. Powerful, rhythmical and furiously aggressive. Do we need anything more from this stylistics? I don’t think so. It’s great to listen to it and I’m waiting for the next move of Germans. Let’s hope it will be sooner this time.

Tracklist:
1.Salvation
2.Paradise Awaits Me
3.Manmade Warmachines
4.Figure of Value
5.Jericho
6.The Slaughter Never Ends
7.The Tank
8.Divine Impact
9.Spiral of Violence
10.Memento Mori

Band:
https://www.facebook.com/officialmementory/
http://www.mementory.org

Label:
http://rtmproductions.tictail.com/
http://www.facebook.com/pages/Rebirth-the-Metal-Productions/189575314416992
https://rebirththemetalproductions.bandcamp.com/

Autor: W.