FLEŠŠ – Frenzied Bloodlust Underneath a Black Moon

Tape / vinyl / CD, Malum Arcana / Les Fleurs du Mal Productions / Livor Mortis / Lunar Apparitions, album 2018
(English translation below)

FLEŠŠ to Kanadyjski projekt black metalowy, który powstał w 2017 roku i od samego początku rozpalił czarny płomień w muzycznym podziemiu. Za ten twór jest odpowiedzialny Xûlthys, który udziela się tutaj pod pseudonimem One Entity, znany jest on również z innych projektów jak choćby Bašmu, Girtablullû czy Chaoist.

’Frenzied Bloodlust Underneath a Black Moon’ to pierwszy album nagrany przez FLEŠŠ, który oprócz opisywanego wydawnictwa, obecnie na swoim koncie ma jedno Demo i dwa splity z Lampir i Vanatur. Muzyka jaka prezentuje się na tej płycie to surowy, wampiryczny black metal i mówiąc szczerze, na pewno nie przypadnie ona każdemu miłośnikowi ekstremalnych dźwięków. Jeżeli jednak już ktoś się zanurzy w tym piekielnym wyziewie to zostanie wciągnięty przez hipnotyzujące riffy, które grane są tu w wolnych i średnich tempach. Jak na dość surowy klimat, to słychać że jest to dobra produkcja na wysokim poziomie. Pojawiają się tutaj dark ambientowe klawisze i odgłosy burzy, deszczu, wiatru i bijącego serca, a także trzasków jak ze starej płyty, co czyni tę muzykę bardzo atmosferyczną i wynosi ją na zupełnie inny poziom. Muzyka sama w sobie to nic odkrywczego, ale jest dość ciekawie zrealizowana. Album ten składa jedynie z dwóch utworów, które razem trwają niecałe pół godziny. Jeżeli chodzi o te utwory to nie są one jednolite. Można powiedzieć, że w każdym utworze mieści się kilka innych. To, co dla mnie jest minusem, to zbyt krótki materiał. Można było umieścić tu jeszcze jeden lub dwa utwory. Mankament ten przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w momencie, gdy uświadamiasz sobie hipnotyzującą moc tych dźwięków i łapiesz się na ponownym wciskaniu klawisza 'Play’. To, co najbardziej mnie urzekło na tym albumie, to wokal. Takich dźwięków nie mogła wydać z siebie żadna żywa istota. Brzmi to, jakby sam demon nadawał ton temu wokalowi. Wątpię, aby ktokolwiek dosłyszał tutaj jakikolwiek tekst, ale ciarki na plecach wywołane tym demonicznym 'śpiewem’ w stu procentach rekompensują tą stratę.

(English version)

FLEŠŠ is a Canadian black metal project that was formed in 2017 and has lit a black flame in the musical underground from the very beginning. Responsible for this creation is Xûlthys, who contributes here under the pseudonym One Entity, he is also known for other projects such as Bašmu, Girtablullû and Chaoist.

’Frenzied Bloodlust Underneath a Black Moon’ is the first album recorded by FLEŠŠ, which apart from this release, currently has one demo and two splits with Lampir and Vanatur. The music on this album is raw, vampiric black metal and to be honest, it will not appeal to every fan of extreme sounds. However, if someone is immersed in this infernal fumes, he will be drawn in by the hypnotic riffs, which are played here in slow and medium tempos. As for the rather harsh atmosphere, you can hear that this is a good production on a high level. There are dark ambient keyboards and sounds of thunderstorm, rain, wind and beating heart, as well as crackles like from an old record, which makes this music very atmospheric and takes it to a whole other level. The music itself is nothing revealing, but it is quite interestingly realized. This album consists of only two tracks, which together last less than half an hour. As far as these tracks are concerned, they are not uniform. You can say that in each track there are several others. What is a minus for me is that the material is too short. One or two more tracks could have been placed here. This disadvantage ceases to have any meaning the moment you realize the hypnotizing power of these sounds and you catch yourself pressing the 'Play’ button again. What captivated me the most on this album were the vocals. No living being could make sounds like this. It sounds like the demon himself is setting the tone for these vocals. I doubt that anyone can hear any of the lyrics here, but the shivers on my back caused by this demonic 'singing’ compensate this loss one hundred percent.

Tracklist:
1. Frenzied Bloodlust Underneath a Black Moon
2. Vampyric Drain Through Hypnotic Force

Band:
https://rawflesh.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/lesfleursdumalproductions
https://malumarcana.bandcamp.com/
https://shoplivormortis.bigcartel.com/

Autor: P.