THURINGWETHIL – To Summon the Spirits of Eternal Night

Tape, Corde Raide Productions, EP 2019
(English translation below)

THURINGWETHIL to pochodzący z Pensylwanii w USA jednoosobowy projekt wykreowany przez muzyka o pseudonimie Nachtgeist. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał ten twór, ale pierwsze demo ukazało się 2018 roku. W tym samym czasie ukazało się drugie demo i split z Whore of Babylon. Opisywaną EP w 2019 roku wydał Ceorde Raide Productions na kasecie w limicie zaledwie pięćdziesięciu sztuk. Muzyka jaką tworzy ten projekt wpisuje się w gatunkowy kanon black metalu.

Muzyczna materia zawarta na 'Summon the Spirits of Eternal Night’ to, mówiąc krótko, prymitywny, wampiryczny black metal utrzymany w bardzo surowej formie. Doskonale odzwierciedla brzmienie gatunku z wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Muzyka jest tu utrzymana w szybkich tempach i zwalnia jedynie w krótkich przerywnikach, takich jak na przykład Intro lub piąty utwór z listy – 'The Final Dirge of Midgard’, który jest utrzymany w nieco delikatniejszej dark ambientowej stylistyce, podkreślającej mroczną atmosferę tego wydawnictwa. Jeżeli chodzi o gitary, to mamy tu do czynienia z dosłownie paroma prostymi riffami, ale pomimo swej prostoty potrafią okaleczać jak wykute w piekielnym ogniu ostrze. Wokal jest nienawistny i jadowity, doskonale komponujący się z gitarowymi riffami, stanowiący niemal jedność w tej surowej ścianie dźwięku z wampirycznego grobu. Klimat na tej taśmie jest niesamowicie mroźny i surowy. Muzyka, jaką prezentuje na tym nagraniu THURINGWETHIL z pewnością trafi w przegniłe serca fanów takich zespołów jak Bašmu, lub opisywane już na naszych łamach Sainte Marie Des Loups, czy Thy Dying Light. Do mnie ta muzyka trafiła bardzo dosadnie. Mrok zawarty w tych dźwiękach dosłownie mnie opętał i ciągle łapię się na tym, że kiedy taśma się kończy, nie pozostaje nic innego jak ponownie wcisnąć przycisk play w odtwarzaczu i podążać dalej tą cienistą ścieżką wydeptaną w muzyce.

(English version)

THURINGWETHIL is a Pennsylvania, USA-based one-man project created by a musician nicknamed Nachtgeist. It is not known exactly when this creation was formed, but the first demo was released in 2018. A second demo and split with Whore of Babylon was released around the same time. The described EP in 2019 was released by Corde Raide Productions on cassette in the limit of only fifty copies. The music that this project creates fits into the genre canon of black metal.

The musical matter contained on 'Summon the Spirits of Eternal Night’ is, in short, primitive, vampiric black metal kept in a very raw form. It perfectly reflects the sound of the genre from the early nineties. The music here is kept in fast tempos and slows down only in short interludes, such as the Intro or the fifth track on the list – 'The Final Dirge of Midgard’, which is kept in a slightly softer dark ambient style, emphasizing the dark atmosphere of this release. As for the guitars, there are literally a few simple riffs here, but despite their simplicity they can mutilate like a blade forged in hellfire. The vocals are hateful and venomous, blending perfectly with the guitar riffs, almost forming a unity in this raw wall of sound from a vampiric tomb. The atmosphere on this tape is incredibly chilling and raw. The music presented on this recording by THURINGWETHIL will surely find its way into the rotten hearts of the fans of such bands as Bašmu or already described on our pages Sainte Marie Des Loups or Thy Dying Light. This music hit me very bluntly. The darkness contained in these sounds literally possessed me and I keep catching myself that when the tape ends there’s nothing left to do but to press the play button in the player again and keep following the shadowy path trodden by the music.

Tracklist:
1. Werewolf Spells
2. The Call of Winter’s Lament
3. Under the Vampyrian Shadow
4. At the Gates of Eternity
5. The Final Dirge of Midgard
6. Dreams of Apocalyptic Twilight

Band:
https://thuringwethil666.bandcamp.com/

Label:
http://corderaideproductions.com/

Autor: P.