GOATSPELL – Ascension of the Drakonian Beast

Vinyl, Impious Desecration Records, Ep 2018
(English translation below)

Z końcem ubiegłego 2018 roku, pojawia się uderzenie od Francuzów z GOATSPELL. Początki tejże formacji są datowane na rok 2014 i do dziś wydane zostały trzy propozycje chłosty wprost z Rouen, miasta w Normandii. Miasto te, może się kojarzyć wielu z was z katedrą Notre Dame, a raczej jej niedawnym spłonięciem. Pieprzyć w sumie to, bo jakby nie patrzeć to jednego miejsca fałszywego kultu mniej. Wydawnictwa, które poprzedziły ów epkę to demo i również epka. Zostały one wydane również pod szyldem Impious Desecration Records, więc wszystko jak do tej pory pozostało w rodzinie. Osobiście jestem tym szczęściarzem, który ma obie kasety i ów winyl w kolekcji. A czym od strony muzycznej para się GOATSPELL? O tym już poniżej, zapraszam.

Francuskie duet zapieprza w najlepsze Black / Thrashową miksturę, w której nie szczędzi elementów Speed Metalu. Każdy element w ich muzyce wręcz uderza ze zdwojoną siłą, każdy element to istne retro bez nowoczesnych pierdół. Ale wszystko po kolei. Otóż, cztery kompozycje autorskie jakie znalazły się na dwunastocalowym winylu, to raptem jakieś 18 minut muzyki. Winyl wydano w wersji 45 rpm, dzięki czemu szybko kończy się każda ze stron. Wracając jednak do muzyki, jest to jeden cholernie wielki i intensywny cios. Zacznijmy od tego, że dynamika 'Ascension of the Drakonian Beast’ to niewiarygodny morderca! Kurwa, co tu się dzieje!!! Masywne kompozycje, chore do bólu gęste aranże perkusji, a w to wszystko wpleciona thrashowa rytmiczność. Osobiście jestem sponiewierany, rozpieprzony do granic absurdu, bo GOATSPELL prezentuje tu światową klasę. Tak wspaniałego undergroundowego napierdolu się nie spodziewałem, mimo faktu, że regułą jest podziemie, które potrafi zaskakiwać. Intensywne riffy, masywne partie perkusji, pulsujący, niczym w transie obłąkany lunatyk, bas… A nad tym wszystkim góruje obłędny, totalnie zniewolony Złem wokal! Praca gitar zatruwa decybele w stylistyce Black Metalu i co rusz pojawiają się elementy Thrash czy Speed. Szczególnie świetne się okazują partie z gitarą prowadzącą, ależ to wchodzi!!! Jad równie mocno sączy się z partii basu czy perkusji, gdzie jest potwornie gęsto, smoliście i diabolicznie! Dopełnieniem są wspomniane już infernalne wokalizy. Cholera, co by tu nie mówić, wyszedł nam z tego pieprzony klasyk!

’Wniebowstąpienie Drakońskiej Bestii’ to niesamowity materiał! Jego prostota, niesione zniszczenie jest wręcz trudne do opisania. Poprzednie materiały hordy były równie mocne, ale GOATSPELL anno bastardi 2018 to pierdolona maszyna deprawacji i masowego mordu! Świetna epka, doskonałe utwory i czekam z zapartym tchem na kolejne ciosy! Tymczasem… Pora na kolejny odsłuch!

(English version)

With the end of last 2018, comes a strike from the Frenchmen of GOATSPELL. The origins of the band date back to 2014 and to date they have released three flogging offerings straight from Rouen, a city in Normandy. This city, many of you may associate with Notre Dame Cathedral, or rather its recent burning down. Screw that altogether, because no matter how you look at it, it’s one less place of false worship. The releases that preceded this ep were a demo and also an ep. They were also released under Impious Desecration Records, so everything has stayed in the family so far. Personally I am the lucky one who has both cassettes and the vinyl in his collection. And what does GOATSPELL do musically? I’ll tell you about it below, feel invited.

The French duo is at their best in a Black / Thrash concoction, which does not spare Speed Metal elements. Every element of their music strikes with redoubled power, every element is a real retro without any modern bullshit. But everything in turn. Well, four original compositions on a twelve-inch vinyl is just about 18 minutes of music. The vinyl was released in 45 rpm version, so each side ends quickly. Getting back to the music though, this is one hell of a big and intense punch. Let’s start with the fact that the dynamics of 'Ascension of the Draconian Beast’ are an incredible killer! Fuck, what’s going on here!!! Massive compositions, sick to the bone dense drum arrangements and thrash rhythmicity woven into it all. Personally, I am awestruck, blown away to the point of absurdity, because GOATSPELL presents here a world class performance. I didn’t expect such a great underground assault, despite the fact that the rule is the underground can surprise. Intense riffs, massive drum parts, bass pulsing like a demented lunatic in a trance… And above it all dominates insane, totally enslaved to Evil vocal! The guitar work poisons the decibels in the Black Metal style and every now and then elements of Thrash or Speed appear. Especially the lead guitar parts turn out to be great, they are so powerful! Just as much venom oozes from the bass and drums parts, where it is monstrously dense, tarry and diabolical! Complemented by the already mentioned infernal vocals. Damn, what can I say, we got a fucking classic out of it!

’Ascension of the Draconic Beast’ is amazing stuff! Its simplicity, the destruction it carries is almost hard to describe. Previous horde’s material was equally powerful, but GOATSPELL anno bastardi 2018 is a fucking machine of depravity and mass murder! Great ep, excellent tracks and I wait with bated breath for the next blows! Meanwhile… Time for another listen!

Tracklist:
1.Majestic Invocation of Her Putrid Womb
2.Ephraïm Obliteration
3.The Necrolatrous Chalice
4.Ascension of the Drakonian Beast

Band:
http://goatspell.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/Goatspell/432846083531818

Label:
http://impiousdesecration.free.fr/
https://impiousdesecrationrecords.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ImpiousDesecrationRecords

Autor: W.