FULLMOON NIGHT RITUAL – Cold Breath of Winter

Tape, Morbid Chapel Records, demo 2019
(English translation below)

Fullmoon Night Ritual, to zespół, który pojawił się na podziemnej black metalowej scenie niczym grzyb po deszczu. Z tego co wiadomo jest to kapela ze Świdnicy, skład jest nie ujawniony, chociaż siedząc w tym klimacie, znam ludzi odpowiedzialnych za ten twór, ale nie będę tu rzucał ksywami czy nazwiskami, skoro sami muzycy sobie tego nie życzą, powiem tylko tyle, że chłopaki poprzewijali się już w kilku innych zespołach i na bieżąco tworzą inne, bardziej znane w undergroundzie kapele.

'Cold Breath Of Winter’ to pierwszy materiał, jaki został nagrany przez Fullmoon Night Ritual, a został on wypuszczony przez Morbid Chapel Records. Demówka jest utrzymana w szybkich tempach, struny uderzane są w tremolo, co mocno kojarzy mi się ze starymi dokonaniami Darkthrone, poza tym słychać tu również od czasu do czasu agresywne punkowe riffy, które dobrze służą tej obskurnej i surowej produkcji. To co do mnie najbardziej trafiło na tym wydawnictwie to wokal. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wyjdzie, ponieważ wiem, że to są pierwsze kroki wokalisty. Jest to dość nietypowy skrzek jak na black metal, ale jak najbardziej poprawny, wywołujący ciarki na plecach. Miejscami przechodzący czyste i krzykliwe brzmienie. Jeżeli miałbym się do czegoś tutaj przyczepić to będzie to perkusja, która jest po prostu automatem. Jest to jednak niewielki minus ponieważ surowe brzmienie tej demówki doskonale zakrywa pewne wady. Obecnie jest wiele zespołów, które nagrywają z automatem i w zasadzie nie ma się o co przyczepić. Nie zawsze znajdzie się żywy perkusista pod ręką by grać akurat taki gatunek. Po za tym wydaje mi się, że czasami lepiej zrobić wszystko samemu i zostawić to tak jak jest. Na demosie usłyszeć możemy też trochę klawiszy – przynajmniej przy rozpoczęciu i zakończeniu, pojawia się też odgłos ostrego, zimnego wiatru, co nadaje ciekawej atmosfery i moim zdaniem dużo lepiej brzmiałoby to demo, gdyby dodać więcej takich smakołyków. Z tego co mi wiadomo, prace nad kolejnym materiałem trwają i już zacieram ręce by zabrać się do słuchania kolejnej porcji surowizny.

(English version)

Fullmoon Night Ritual is a band that appeared on the underground black metal scene like a mushroom after the rain. As far as we know, it’s a band from Świdnica, the line-up is not revealed, although being in this climate, I know people responsible for this creation, but I won’t throw names here, since the musicians themselves don’t want this. I’ll just say that the guys have already been in a few other bands and are currently working on other, more underground known bands.

'Cold Breath Of Winter’ is the first material recorded by Fullmoon Night Ritual and was released by Morbid Chapel Records. The demo is kept in fast tempos, the strings are struck with tremolo, which strongly reminds me of the old Darkthrone work, besides you can also hear some aggressive punk riffs from time to time, which serve well for this obscure and raw production. What got to me the most on this release was the vocals. I didn’t expect it to come out so well, as I know these are the first steps of a vocalist. It’s a rather unusual screech for black metal, but as correct as possible, sending shivers down my spine. In some places it goes through clean and noisy sound. If I were to complain about something here, it would be the drums, which are simply automatic. However, it is a small minus, because the raw sound of this demo perfectly covers some flaws. Nowadays there are many bands which record with automatic drums and there is nothing to complain about. There is not always a live drummer at hand to play this particular genre. Besides, I think that sometimes it’s better to do everything yourself and leave it as it is. On the demo we can also hear some keyboards – at least at the beginning and the end, there is also the sound of sharp, cold wind, which gives an interesting atmosphere, and in my opinion, this demo would sound much better if more of these goodies were added. As far as I know, work on the next material is in progress and I’m already rubbing my hands to start listening to the next portion of raw material.

Tracklist:
Intro
1. The Ritual
2. The Decline of Creation
3. Mystery of False Salvation
Outro

Band:
none

Label:
http://morbidchapelrecords.com/
https://www.facebook.com/morbidchapelrecords/
https://morbidchapelrecords.bandcamp.com/

Autor: W.